Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Utdanningen kvalifiserer ikke til norsk praksis

Direktoratet har fått svar fra ungarske myndigheter. – Slik den ungarske masterutdanningen i psykologi er regulert i Ungarn, kvalifiserer den ikke for selvstendig utøvelse innen klinisk psykologi, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Annons:

– Helsemyndighetene har mottatt et foreløpig svar fra ungarske myndigheter med presiseringer om hva slags yrkesutøvelse ELTE-utdanningen kan føre til i Ungarn, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Får ikke lenger arbeidslisens
I fjor endret Helsedirektoratet sin praksis etter at de mottok informasjon fra ungarske myndigheter, slik at dem som har studert psykologi ved det ungarske universitetet Eötvös Loránd University (ELTE), ikke lenger får arbeidslisens for å jobbe mot å få autorisasjon i Norge.

Flere av de tidligere studentene har klaget på avgjørelsen, blant annet i en større advokatklage og venter på en konklusjon i saken.

FASTSLÅR: – Opplysningene fra ungarske myndigheter slår fast at masterkandidatene ikke har gjennomført en utdanning som gir kvalifikasjoner i Ungarn for å utøve et lovregulert yrke som psykolog, sier Anne Farseth i Helsedirektoratet.
Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet meldte deretter at de ikke hadde fått de svarene de ventet på fra ungarske myndigheter, for å kunne behandle klagene. Men nå ser det ut som at de har fått de nødvendige svarene.

Ungarns svar
Om den nye informasjonen Helsedirektoratet har mottatt fra Ungarske myndigheter, skriver de følgende:

– Informasjonen underbygger direktoratets tidligere vurdering om at psykologiutdannede fra ELTE ikke oppfyller kravene for å få norsk autorisasjon, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Videre melder direktoratet at de nå fortløpende vil behandle mottatte klager på avslag og søknader om autorisasjon og lisens.

De presiserer at psykologer som allerede har fått autorisasjon ikke berøres av vurderingene, og at kandidater som har lisens vil kunne jobbe normalt ut lisensperioden.

Slik svarer Ungarn
Flere har kritisert at Helsedirektoratet står på sin tidligere vurdering i saken på sosiale medier og i kommentarfeltet på direktoratets Facebook-side fremholder en av de som kommenterer at direktoratets vurdering er bemerkelsesverdig, fordi ungarske myndigheter skriver dette i brevet:

«Considering information provided in your enquiry, that holders of a psychologist title (who have already completed requirements of the supervised practice) in Norway are "qualified and entitled to work independently and clinically with patients in the health sector and to provide health services in Norway. They work clinically and have an extensive independent responsibility to diagnose and treat mental disorders in patients" we can assure that the same is true for psychologists with a master degree in clinical and health psychology from ELTE after fulfilling the above mentioned "supervised practice"».

FORSTÅR IKKE: Inger-Lise Bråthen, tidligere ELTE-student og styremedlem i Psykologiforbundet, kan ikke forstå at Helsedirektoratet tolker brevet slik at de tidligere ELTE-studentene ikke har rett på lisens.
Foto: Privat

LES BREVET HER: Brevet fra ungarske myndigheter som ble sendt til Helse– og omsorgsdepartementet.

– Norsk praksis gir rettigheter i Ungarn
Dagens Medisin har kontaktet Helsedirektoratet for å få et svar på hvordan de vurderer brevet fra ungarske myndigheter. Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet mener dette om Facebook-kommentaren:

– Sitatet fra brevet sier at kandidatene må ha norsk praksis for å få rettigheter til yrkesutøvelse i Ungarn, men utdanningen kvalifiserer ikke til norsk praksis og dermed er dette ikke en mulighet. Dersom utdanningen skal gi rett etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, må kandidaten kunne vise til minimum to års yrkeserfaring innen klinisk psykologi i Ungarn eller et annet EØS-land, svarer Farseth, i en e-post til Dagens Medisin.

– Forbeholdt psykologspesialister
– Opplysningene fra ungarske myndigheter slår fast at masterkandidatene ikke har gjennomført en utdanning som gir kvalifikasjoner i Ungarn for å utøve et lovregulert yrke som psykolog. Retten til å utøve et lovregulert yrke i Ungarn er altså forbeholdt kandidater som er psykologspesialister eller er tilknyttet et spesialiseringsprogram. Slik den ungarske masterutdanningen i psykologi er regulert i Ungarn, kvalifiserer den ikke for selvstendig utøvelse innen klinisk psykologi, fastslår Farseth.

Vurderer søksmål
– Meldingen til direktoratet gir en ganske klar indikasjon på hvilken vei dette bærer. Den indikerer klart at avslaget vil bli opprettholdt. Jeg skal ta en prat med partsrepresentanten for de tidligere studentene om veien videre. Det er ikke utenkelig med søksmål mot Helsedirektoratet. Men det beror på det konkrete innholdet av klagevedtaket, sier advokat Atle Melø, som representerer alle de tidligere ELTE-studentene som har klaget på direktoratets avgjørelse.

– Ubegripelig
Inger-Lise Bråthen, tidligere ELTE-student og styremedlem i Psykologiforbundet synes det er ubegripelig at Helsedirektoratet tolker brevet slik de gjør – og mener de bryter yrkeskvalifikasjondirektivet ved å kreve 2 års yrkeserfaring.

– Farseth sier at vi må ha 2 års yrkeserfaring fra Ungarn. I brevet fra ESA den 25. januar ble de opplyst om at de ikke har lov til å kreve dette når vi har lovregulert utdanning, sier Bråthen og viser til følgende formulering i brevet:

«However, as an exception to that rule, according to the third subparagraph of Article 13(2) of the Directive, the two years' professional experience referred to in the first subparagaph may not be required if the evidence of formal qualifications which the applicant possesses certifies regulated education and training, ...» heter det i brevet fra det europeiske overvåkningsorganet (ESA) sitt brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Et brev som ble sendt etter at en tidligere ELTE-student klaget inn saken til overvåkningsorganet.

– Dette er et helt åpenbart brudd på yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og vi venter på at ESA skal gripe in, sier Bråthen.

 

– Ikke samme yrke
Til Bråthens påstand har Farseth følgende svar:

– Slik vi har fått opplyst at den ungarske masterutdanningen er regulert, så kvalifiserer den ikke til selvstendig yrkesutøvelse som klinisk psykolog i Ungarn. Denne utdanningen er derfor ikke regulert til å utøve de samme yrkesoppgavene som en norsk psykolog. Derfor gir den etter vår vurdering heller ikke rettigheter som en regulert utdanning etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Dette er også forklart i Helse og omsorgsdepartementets svar på henvendelsen fra ESA, skriver direktoratet i en e-post til Dagens Medisin.

Kommentarer

 • Kari 30.05.2017 17.35.14

  Marie: For en kynisk respons. Dette er en utdannelse som har vært godkjent i over 13 år og ikke et tvilsomt studie slik som du indikerer. Utdannelsen ble vurdert av rådgivere fra UiO som faglig likestilt med profesjonsstudiet i Oslo i 2014, så jeg anbefaler deg å bruke tiden din på å sette deg inn i saken, istedenfor å komme med usmakelige kommentarer til studenter/ferdig utdannede som har fått en ufattelig tøff beskjed i dag.

 • Marie 30.05.2017 17.21.57

  Jeg mener at utendlands 'psykologstudenter' på et tvilsomt studie burde svelge den bitre pillen og innse at de tok en sjans på å starte et studium de visste ikke er sidestilt med norsk utdanning. Gi dere og slutt og syt og mas i media..

 • Lydia 31.05.2017 12.29.48

  Hei Marie :) Hvordan vet du at studiet et tvilsomt? Til og med Helsedirektoratet har sagt at psykologene utdannet i Budapest som jobber på lisens i Norge er minst like kompetente som norskutdannede. UiO har også vurdert utdanningen som jevngod med den norske. Hvordan vet du at studiet da er tvilsomt?

 • Psykolog på lisens 31.05.2017 12.56.18

  Dessuten søker de ikke direkte autorisasjon , men lisens! Det er et viktig poeng i saken, men som hele tiden blir utelatt

 • Hvaskalmangjøreda 31.05.2017 19.00.38

  Beklager så mye medieoppslagene! men hva skal man gjøre da?!? Noe må gjøres for å vise denne hinsides saksbehandlingen! Og det er forsåvidt like mye for å belyse det absurde og korrupte i denne saken - og som sikkert kan gjelde for så mange andre saker også.

 • Alexander Flottorp 30.05.2017 14.05.33

  Erik: jf artikkel 13 i yrkeskvalifikasjonsidirektivet har de ikke lov til å kreve 2 års yrkeserfaring så lenge utdanningen vår er lovregulert. Se første paragraf på andre side i dette brevet fra ESA til HOD: http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=2187 Det er nettopp derfor ESA åpnet sak mot Norge for brudd på EØS-avtalen

 • Erik 30.05.2017 13.52.09

  "Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet mener dette om Facebook-kommentaren: – Sitatet fra brevet sier at kandidatene må ha norsk praksis for å få rettigheter til yrkesutøvelse i Ungarn, men utdanningen kvalifiserer ikke til norsk praksis og dermed er dette ikke en mulighet. Dersom utdanningen skal gi rett etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, må kandidaten kunne vise til minimum to års yrkeserfaring innen klinisk psykologi i Ungarn eller et annet EØS-land, svarer Farseth, i en e-post til Dagens Medisin." Mener hun som f. eks. i Norge da? Som det har blitt gjort tidligere? Jeg ser virkelig ingen annen grunn for dette enn at de vil beskytte sine egne interesser, selv om det vil gå utover den psykiske helsen til Norges innbyggere.

 • Psy 30.05.2017 13.25.42

  Det er kritikkverdig at dette var konklusjonen som kom fra Ungarns svarbrev. Etter å ha lest brevet (som jeg anbefaler alle å gjøre), er det tydelig at dette ikke lenger handler om å behandle saken objektivt og redelig. Helsedirektoratet forsøker å beskytte egne interesser, og hvis noen lurer på hvilke interesser det er, er det bare å vende nesen mot norsk psykologforening. Som de gjentatte ganger har påpekt, deres rolle som fagforening er å øke statusen til psykologer og beskytte lønnsvilkårene.

 • Erdetmulig 30.05.2017 13.15.10

  Kandidatene søker lisens, ikke direkte autorisasjon

 • Psykolog 30.05.2017 13.03.18

  Jeg var nylig på et seminar om tvang i psykisk helsevern der en jurist fra hdir informerte : tvangsvedtak kan fattes av legespesialister og kliniske psykologer. Hdir har tydeligvis ikke selv oversikt over forskjell på en klinisk psykolog og en psykologspesialist. Skremmende.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!