«POLITISK SPILL»: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kaller motstanden mot journal – og samhandlingsprosjektet Akson et politisk spill. –  Det rammer først og fremst én gruppe, nemlig pasientene, sier hun.   Foto: John Trygve Tollefsen

«POLITISK SPILL»: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kaller motstanden mot journal – og samhandlingsprosjektet Akson et politisk spill. –  Det rammer først og fremst én gruppe, nemlig pasientene, sier hun.  

Foto: John Trygve Tollefsen

Bekymret for foreslåtte kutt i journalprosjekt

Frps forslag om å trekke bevilgningen til Akson vekker bekymring hos Sykepleierforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

De tre organisasjonene mener forsinkelser og utsettelser i arbeidet vil gå utover pasientene.

De kommer med sitt utspill etter at Frp denne uken la frem sitt forslag til alternativt budsjett, og her varsler Frp at de vil vente med Akson.

Journal- og samhandlingsprosjektet Akson, som er tenkt å gi alle kommuner, foruten de i midt-Norge, felles journal, vil samlet koste 22 milliarder å innføre – og ta minst ti år før det er fullt i bruk.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger, en journal er samlet her

– Man kommer ikke unna at prosjektet har fått mye kritikk, og at Riksrevisjonen undersøker prosjektet. Det er naturlig å vente til resultatet av undersøkelsen er lagt frem, sa helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, om kuttet.

I den felles uttalelsen fra de tre organisasjonene, understreker de særlig behovet for nye løsninger i sektoren, et behov som forøvrig er anerkjent av alle aktørene som har engasjert seg i saken, inkludert kritikerne.  

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kaller motstanden et «politisk spill»: 

– Dagens situasjon gir mangelfull tilgang til nødvendige helseopplysninger fordi IT-løningene i helse- og omsorgssektoren henger for dårlig sammen. Det gjør at helsepersonellet må gjøre helsefaglige vurderinger basert på ufullstendig informasjon. Det kan føre til svikt i behandlingen og gi både skade og fare for liv. Å gjøre noe med dette haster.

– Vi må vekk fra en situasjon der pasientenes trygghet er avhengig av pårørende som kan være med å gi informasjon eller utskrifter av journaler fraktet med i en perm. Politisk spill om Akson rammer først og fremst en gruppe, nemlig pasientene, uttaler Gerhardsen.

Lilly-Ann Elvestad, som er generalsekretær i FFO sier det er dagens pasienter som betaler kostnaden ved manglende nasjonale, sammenhengende journalsystemer, og at Akson er et første viktig skritt for å kunne gi innbyggerne trygghet og kvalitet i sin behandling.

Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen peker på sykepleiernes logistikkansvar ved helsetjenesteforløp, og at hun mener Akson vil forenkle sykepleiernes jobb.

–  Det betyr ansvar for koordinering og organisering av de tjenester som pasienten får fra ulike aktører. Et svært viktig arbeid for kvalitet i tjenestene og pasientsikkerhet. En felles journalløsning er et nødvendig verktøy for å gjøre denne jobben på en mer sikker og effektiv måte.

Kritikken mot prosjektet og måten det skal løses på, er svært omfattende. Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Fagforbundet har sendt bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskingsmiljøene SINTEF helse og Senter for e-helseforskning advarer mot prosjektet, det gjør også Senter for e-helse ved Universitetet i Agder, i likhet med Abelia. IT-leverandørene har i fellesskap rettet mye kritikk mot prosjektet, og får støtte av IKT Norge.

De fire IKT-direktørene i de regionale helseforetakene kom i februar i år med knusende kritikk av Akson-planene.

Arbeiderpartiet vil i likhet med Frp kutte i bevilgningen til Akson, men ikke hele beløpet, de vil kutte 100 millioner, kommer det frem av Aps alternative budsjett. Senterpartiet (Sp) og SV stiller seg heller ikke bak Akson nå.

Oslo kommune har vendt tommelen ned for prosjektet og er i ferd med å utvikle sitt eget system.

  • Akson-prosjektet omtales ofte som nasjonalt, men det skal ikke omfatte kommuner i Helse Midt-Norge. Her er man i ferd med å innføre Helseplattformen, en felles journalløsning som omfatter all kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i helseregion midt.
Powered by Labrador CMS