Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

– Tilnærmingen Akson bygger på er langt på vei avskiltet av både forskningsmiljøene og næringslivsaktørene, skriver Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) og leder Stein Olav Skrøvseth i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i august. Nå reagerer også andre IT-fagmiljøer.

Forskere fra flere fagmiljøer sier de ikke blir hørt i Akson-prosjektet

IT-forskere fra flere fagmiljøer mener de ikke er blitt involvert i Akson-prosjektet. Det er ikke Direktoratet for e-helse enig i.

Publisert: 2020-09-11 — 12.36
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet mener Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) at kunnskapsaktørene og akademia «i svært begrenset grad» har blitt tatt med i vurderingene som er gjort av Direktoratet for e-helse.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) advarte NSE om det de mener er en stor risiko for at Akson mislykkes:

LES OGSÅ
Forskningssenter advarer mot Akson: – Langt på vei avskiltet

«Vi mener at Akson innebærer en svært stor risiko for å mislykkes og ikke er i tråd med regjeringens egen IT-strategi», skrev NSE blant annet.

 Akson er den kommunale samhandlings- og journalløsningen som Direktoratet for e-helse foreslår. Prosjektet er omstridt, og har høstet mye kritikk fra aktører som Legeforeningen, IT-forskningsmiljøer, leverandører og også kommuner. Norsk sykepleierforbund er imidlertid positiv.

Aftenposten omtaler fredag NSEs brev og kritikk, og har også snakket senterleder ved senter for e-helse ved Universitetet i Agder, professor Margunn Aanestad. Hun sier til avisen at de ikke er blitt involvert i prosessen.

Aanestad, som forsker på digitalisering og innføring av IT-systemer, er også tilknyttet universitetet i Oslo.

LES OGSÅ
Beklager usikkerhet om legemiddelliste – lover raskere fremdrift

Til Aftenposten sier hun at fagmiljøet ved Institutt for informatikk ved UiO, som hun mener burde være særlig relevant, i liten grad har vært involvert.

–  Der har det i 25 år blitt forsket spesifikt på store IT-systemer, e-helseprosjekter og samhandling i kommuner og på regionnivå, viser hun blant annet til.

Aanestad kritiserer også konsulentbruken til direktoratet, og sier blant annet at de innleide konsulentene fra PwC som direktoratet har benyttet seg av ikke er IKT-konsulenter men «management-konsulenter».

–  De konseptene de har skapt, ligner ikke på noe som eksisterer i virkelighetens verden – de er skrivebordsprodukter, sier hun.

Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse, er ikke enig i kritikken fra Aanestad, og sier til Aftenposten at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av hvordan konseptet er blitt til:

–  De ulike konseptene er nøye utredet og utarbeidet i tett samarbeid med sektor blant annet gjennom referansegrupper, og har vært behandlet i Nasjonalt e-helsestyre bestående av representanter fra KS, kommuner, fag- og interesseorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, pasient- og bruker foreninger og nasjonale myndighetsorganer, uttaler Vestli.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Khamphira Viravong 11.09.2020 12.53.51

  Ingeniør

  Ex hypothesi, bruk av management konsulenter/metodologi er en bevegelse fra fag og mål til makt og hemmelige prosedyrer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!