SVARER: Legemiddelindustrien har aldri foreslått at prioriteringskriteriene og en ny prioriteringsmelding ikke skal gjelde for legemiddelområdet, skriver Katrine Bryne. Foto: Getty Images/LMI

Vi trenger en prioriteringsmelding for hele helsetjenesten – inkludert legemidler

Ingen sier at legemidler ikke bør være gjenstand for prioritering, men vi skal ikke være de eneste som er gjenstand for prioriteringskriteriene

Publisert

Gunhild Hagen i Folkehelseinstituttet (FHI), skriver i et innlegg i Dagens Medisin at flere har argumentert for at prioriteringsmeldingen ikke bør sette søkelys på legemidler, ettersom legemidler kun utgjør 7 prosent av det totale helsebudsjettet.

Legemiddelindustrien har aldri foreslått at prioriteringskriteriene og en ny prioriteringsmelding ikke skal gjelde for legemiddelområdet. LMI har tatt til orde for at en prioriteringsmelding må gjelde for hele helsetjenesten. Innføringen av legemidler gjøres i dag innenfor et prioriteringssystem hvor tre prioriteringskriterier skal oppfylles. Det skjer ikke for resten av helsetjenesten, hvor man ikke har kommet like langt i hvordan prioriteringskriteriene skal operasjonaliseres. For å sikre riktig og effektiv prioritering av helsebudsjettet, må alle deler av tjenesten omfattes av prioriteringskriteriene. Hvis ikke risikerer vi at summen av prioriteringer blir feil.

Samtidig er det gledelig å se at Hagen er enig med LMI i at metodevurdering av nye produkter er et svært viktig arbeid. LMI ønsker å styrke dette arbeidet, og har tatt til orde for å samle kompetansen ett sted. Det pågår også et europeisk arbeid for å styrke metodevurderingen av legemidler, hvor Norge er en aktiv bidragsyter.

Som vi skriver i Dagens Medisin 20. september , så trenger vi en prioriteringsmelding for hele helsetjenesten. For at avgjørende beslutninger om innføring av nye legemidler skal stå seg i befolkningen, må pasientene oppleve at det er de samme kriteriene som gjelder for legemidler som på alle andre områder.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS