Det er Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst som har ledet gruppen som den har analysert risikoen ved å legge et PCI-tilbud til Bodø.  Foto: Arkvifoto
Det er Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst som har ledet gruppen som den har analysert risikoen ved å legge et PCI-tilbud til Bodø. Foto: Arkvifoto

Ny rapport: – PCI i Bodø er «trygt og gjennomførbart»

Risikoanalysen for PCI-tilbudet i nord ble lagt frem tirsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I oktober utsatte styret i Helse Nord å avgjøre om man også i Bodø, i likhet med i Tromsø skal tilby befolkningen PCI-behandling.

Utsettelsen i den svært betente saken kom for tredje gang, og samtidig vedtok styret at det skulle gjennomføres en risikoanalyse av konsekvensene av en oppdeling av PCI-behandling i Nord-Norge.

Denne risikoanalysen er nå klar, og ble presentert for fagfolkene på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tirsdag ettermiddag. 

Prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, Andreas Moan, som har ledet arbeidet, kunne tirsdag presentere konklusjonen på møtet på UNN, og tirsdag kveld foreligger rapporten. Den er ikke ferdig, men konklusjonen vil ikke endre seg, skriver Moan i en epost:

– Rapporten skal ferdigstilles torsdag denne uken. Innspill og inntrykk fra dagens møte med fagmiljøene er tatt med der arbeidsgruppen mener det har vært riktig, skriver Moan.

– Selv om rapporten ikke er ferdig kommer ikke konklusjonen til å endre seg.

"Hjertepasientene i Helse Nord får god behandling før sykehus og i sykehus", fastslår rapporten. 

og videre:

  • Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud når tid er kritisk.
  • Det er trygt og gjennomførbart – gitt forutsetningene som er drøftet i analysen.
  • Det finnes mange tall i ulike registre. De er godt utgangspunkt for videre forbedringsarbeid, men ikke for å regne seg fram til om riktig svar er ett eller to PCI-sentra

Dårlig klima
Tirsdag, før han la frem rapporten, sa Moan til an.no  (krever innlogging) at jobben har handlet like mye om å snakke med fagfolkene og å registrere deres bekymringer og utfordringer, som å lese dokumentasjon som lenge har vært tilgjengelig.
Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, har også notert seg at det har vært harde tak under sakens gang, og skriver:

- Den krevende prosessen rundt mulig opprettelse av PCI-tilbud i NLSH har etter gruppens oppfatning svekket samarbeidsklimaet mellom kardiologimiljøene på UNN og NLSH. Gruppen har også klassifisert dette som en «svært alvorlig risiko» som følgelig må prioriteres høyt. Det skyldes at dårlig samarbeidsklima ikke bare rammer PCI, men kan ha bredere effekter innen hele fagområdet.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, har sammen med styret to ganger innstilt at Bodø skal tilby denne behandlingen, nå sist i oktober.

Dette fikk så legene ved UNN til å gå hardt ut mot Vorlands anbefaling.

Kommuneoverleger mot PCI i Bodø
Tirsdag skrev fem kommuneoverleger i Nord-Troms og Finnmark et innlegg på Nordlys` nordnorskdebatt.no. De mener Nord-Norge kun bør ha ett PCI-senter: «En sømløs og kompetent akuttmedisinsk kjede er den beste garantien for god behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge».

– Dèt vil tjene alle hjertesyke i hele vår langstrakte landsdel, også befolkningen i Nordland og Finnmark. En oppsplitting og svekkelse av det solide hjertemedisinske behandlingstilbudet på UNN-Tromsø vil ramme alle hjertepasienter i Nord-Norge som helhet, også de som bor i Nordland, skriver kommuneoverlegene.

Powered by Labrador CMS