Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto. Foto:
Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto. Foto:

Høie: – Ventelistegransking først klar «sent 2016»

Bent Høie (H) sier at det å finne ut av ulikhetene i ventelistepraksisen er så tidkrevende at det først på slutten av året vil kunne foreligge noen svar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fredag ettermiddag holdt helseminister Bent Høie (H) en såkalt redegjørelse for Stortinget, for å forklare hvordan ventelistestatistikken ser ut som den gjør:

Som Dagens Medisin har skrevet, viser tall som NPR har utarbeidet for oss,  at stadig flere pasienter settes i sykehuskø til utredning og færre i køen til behandling. Videre opererer sykehusene med interne køer, som ikke kommer frem i offentlig statistikk.

Både helseministeren og statsminister Erna Solberg har flere ganger blitt bedt om å svare for praksisen, sist i spørretimen i Stortinget, der flere stortingspolitikere ba Solberg om svar.  

 Høie: - Antallet ventende går ned
Høie startet sin redegjørelse fredag med å fastslå at tallene viser en reduksjon av ventelistene og at dette er et "hovedbilde som er riktig".

Som tidligere viste han til en måling utført av Helsedirektoratet, som viser at utviklingen i median tid til tjenestestart, når vi ser alle tjenestene under ett, viser en reduksjon på to dager i median tid til tjenestestart i 2015 sammenliknet med 2014, og en reduksjon på sju dager fra 2013, tall som også Høies partikollega Tone W.Trøen fra helsekomiteen har vist til tidligere.
– At det er en diskusjon om statistikk og registrering er ikke noe nytt og vi tar det på stort alvor. Den ordinære statistikken viser at antallet ventende går ned, sa Høie.

– Vi vet ikke i dag hvorfor andelen vurdert til behandling er større enn tidligere, det kan også skyldes pasientens behov, ønske om en grundigere utredning eller andre forhold.
– Det er ikke noe problem at pasienter står på interne lister sa Høie, og viser til at det på én OUS-klinikk står over 15000 pasienter in intern kø, mens det kun er over 2456  på den offisielle ventelisten.

Høie pekte deretter på at det i denne klinikken også står pasienter i kø som har behov for kontakt med sykehuset over flere år.

– Jeg mener at sykehusene må jobbe enda mer med å få en god planleggingshorisont, Det er ikke kritikkverdig å ha mange pasienter i et pasientforløp, sa Høie.

– Nå skal Helsedirektoratet vurdere påstanden om ulik praktisering og vurdere om det er behov for flere tiltak. Samlet sett er dette oppdraget tidkrevende og vil derfor ikke bli ferdig før seint 2016. Jeg skal også ta dette opp med RHF’ene. Vi skal ha et møte 22.juni om dette, og jeg skal forsikre meg om at regelverket blir riktig forstått der.

Etter Høies redegjørelse kom stortingsrepresentantene med sine innlegg.

Micaelsen: - Uhemmet skryt
En tydelig forbannet Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson for Ap, var først ut:
– Jeg er helt imot at pasienter venter unødig, det går på tilliten løs og venting som ikke er medisinsk begrunnet kan i ytterste konsekvens være farlig. Det er det ingen uenighet om, det er heller ingen uenighet om at det gjøres et godt arbeid i sykehusene, sa Micaelsen.
– Vi har advart mot at slike tall skal brukes med varsomhet, og at man også skal vurdere andre parametre. Men hva har skjedd under dagens regjering?:

– Uke etter uke, dag etter dag, måned etter måned, har regjeringen ikke la en eneste mulighet gå fra seg til å drive uhemmet skryt av at 42.000 færre står i kø. Vi har en rekke ganger advart mot å bruke så enkle sammenstillinger.


– Nå er helseministeren mere ydmyk, han sier ting som «hovedbildet viser at», «den offisielle statistikken» og «tallen er usikre», viste Micaelsen til, og sa:
– Nå skal helseministeren gjøre et oppdrag som er så tidkrevende, for å gå gjennom hva som faktisk er tilfelle.

Forlanger svar
– Da forlanger jeg på vegne av pasientene, opposisjonen, stortinget og alle andre, at inntil de svarene kommer, så bør regjeringens selvskryt dempes kraftig, og at forbeholdene som helseministeren har kommet med gjentas hver gang selvskrytet fremføres i offentligheten.

– Jeg ber også om at de mange spørsmålene som stortingsrepresentanter har spurt Høie om i Stortinget, blir besvart på en gjennomgripende og grundig måte, sa Micaelsen.

Høie avsluttet for øvrig seansen i Stortinget fredag, med å forsikre Micaelsen om at regjeringspartiene kommer til å fortsette med å skryte av resultatene de har oppnådd.

Powered by Labrador CMS