FEM PÅ TOPP: Bent Høie, Erna Solberg, Bjørn-Inge Larsen, Siv Jensen og Herlof Nilssen stakk av med topplasseringene i årets maktkåring. Foto:

Dette er makteliten i Helse-Norge

Helseminister Bent Høie hører nok en gang til på toppen – men under noe tvil, ifølge maktjuryen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

For tiende gang har Dagens Medisin kåret Helse-Norges 100 mektigste. Kåringen bygger på fem jurymedlemmers vurderinger av av enkeltpersoners innflytelse, påvirkning og makt i norsk helsetjeneste i 2018.

Siden første kåring i 2000, er de samme seks kriteriene brukt for å vurdere kandidatenes helsemakt; formell posisjon, uformell makt, personlig innsats, faglig anseelse, personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene.

Årets maktjury har bestått av Lisbeth Normann, Hege Gjessing, Nils Fredrik Wisløff, Torgeir Micaelsen og Anne Hafstad. Les mer om juryen og maktkåringen her.

Mandag denne uken startet vi nedtellingen fra 20. plass mot toppen av listen. I dag, torsdag, presenterer vi listen over de 100 mektigste i sin helhet.

Les også: Helsedirektøren faller på maktkåringen

Les også: Forskningssjef og statssekretær gjør makt-hopp

1. BENT HØIE, helseminister (H)

Nok en gang stikker Bent Høie av med toppplasseringen i Dagens Medisins tradisjonsrike maktkåring. Som eneste helseminister er han kåret til Helse-Norges mektigste tre ganger – av tre ulike juryer.

Alle de fem jurymedlemmene i årets jury har hver for seg gitt poeng som ligger til grunn for kåringen. Nå er de samlet på et hotell i Oslo for å diskutere og grunngi sine synspunkter.

– Bent er etablert som en ener. Han er en statsråd som embetsverket, og de fleste i landet, skjønner at bestemmer. Men etter at han ga beskjed om at han skulle bli fylkesmann i Rogaland så har det skjedd noe. Tidligere var han «på» til alle døgnets tider, men nå er han ikke like mye på lenger. Han har holdt på lenge og det merkes nå, sier Torgeir Micaelsen.

Halvert portefølje
Også andre i juryen har merket seg at helseministeren ikke er like fremtredende som før.

– Med opprettelsen av eldre- og folkehelseministeren har Bent halvert porteføljen sin, og har ikke ansvar for like mye som før. Det gjør at synligheten blir mindre, særlig siden eldreomsorg er noe Bent er opptatt av, sier Lisbeth Normann.

Micaelsen karakteriserer Høie som «en fallende stjerne».

– Han har opparbeidet seg en sterk posisjon over tid som gjør at han blir lyttet til og respektert. Men han er ikke like tydelig som han har vært tidligere.

På toppen
Nils Fredrik Wisløff sier seg enig i refleksjonene rundt Høie.

– Men det er ikke andre alternativ til topplasseringen. Verken Erna Solberg eller Bjørn Inge Larsen kan konkurrere mot Høie, mener Wisløff, og får støtte fra sine jurykolleger.

– Bent hører til på toppen – under tvil, konstaterer Micaelsen.

Høie har tilsammen fått 137 poeng av totalt 150 mulige i maktkåringen. Han får full skåre på «formell posisjon» og nesten like høy skåre på maktfaktorene «uformell makt» og «personlig innsats». Han nyter også stor faglig anseelse og har god gjennomslagskraft i mediene, ifølge juryen.

2. ERNA SOLBERG, statsminister (H)

Statsminister Erna Solberg stakk av med andreplassen i Dagens Medisins maktkåring i 2016, og forsvarer den samme plasseringen i år.

– Hun er regjeringssjef. Det er hun som har satt Bent Høie i posisjon. Som sjef gjør hun ingenting tilfeldig, men er veldig grundig, grunngir Lisbeth Normann.

– Hun har mye energi. Hun er ikke bare sjef, men en tydelig sjef, istemmer Wisløff.

Solberg har vært leder av Høyre siden 2004 og statsminister siden 2013. Hun har flere ganger markert seg på helseområdet. Da statsministeren i høst tok imot statsministerkollegaer fra nordiske og baltiske land, fremhevet hun nettopp at helse har vært det viktigste i norsk valgkamp gjennom 30 år. Slik vil det også fortsette å være, mener hun.

3. BJØRN-INGE LARSEN, departementsråd i HOD

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har vunnet DMs maktkåring fire ganger og befinner seg fortsatt helt i toppen. Dette til tross for at han er usynlig i mediene og kanskje et ukjent navn for folk flest.

– Han har gjort en bunnsolid innsats for den norske helsetjenesten gjennom mange år selv om han i sin nåværende rolle ikke er synlig utad, sier Hege Gjessing.

Hans «store nettverk, innsikt og erfaring» trekkes frem som begrunnelser for den høye plasseringen. På maktfaktoren «nettverk og personlige kontakter» skårer Larsen på høyde med ministeren – og som lege overgår han statsråden når det gjelder «faglig anseelse».

– Han har betydelig makt og er en person som blir lyttet til og respektert, sier Anne Hafstad.

– Mange ganger daglig har han øret til han som har den politiske makten. Det at han nå er departementsråd for to statsråder gjør posisjonen hans enda mer styrende, mener Micaelsen.

Gjessing roser både Bent Høie og Bjørn Inge Larsen for hvordan de utøver makten sin.

– Helsetjenesteaksjonen gjør seg ikke veldig gjeldende for tiden, og denne «roen» tenker jeg handler om ledelse og måten Høie og Larsen håndterer sakene på, mener den tidligere legepresidenten.

4. SIV JENSEN, finansminister

Foto: Ilja C. Hendel

Finansminister Siv Jensen rangeres noe høyere på maktstigen enn tidligere år.

– Det er hun som sitter på pengesekken, konstaterer Normann.

– Økonomi trumfer nesten alt. Når hun i tillegg har den formelle posisjonen som partileder av et regjeringsparti, så skal man stå høyt på listen. Men jeg synes ikke det er helt åpenbart at FrP har utnyttet posisjonen sin. De har utnevnt en eldre- og folkehelseminister som ingen har hørt om siden, påpeker Micaelsen.

Wisløff mener FrP mangler godt nok kvalifiserte politikere i rekken bak Siv Jensen. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) er ikke blant de 20 mektigste i Helse-Norge. Juryen har plassert henne helt nede på 33. plass. Lisbeth Normann mener at det er for få offensive tiltak i eldreomsorgen, og at dette særlig rammer de sykeste og skrøpeligste gamle. Det er i strid med tidligere valgløfter, sier hun.

– Høyre har til en viss grad abdisert fra eldreomsorgen og regjeringen leverer ikke gode nok tiltak. Leve hele livet-reformen har 25 forslag, men mangler flere konkrete og målbare tiltak for de sykeste gamle, særlig de som bor i sykehjem. Dette påvirker også plasseringen til eldre- og folkehelseministeren på listen. I tillegg til at hun er helt ny og har ikke hatt mulighet til å vise frem resultater enda, mener Normann. 

5. HERLOF NILSSEN, adm.dir. i Helse Vest

Helse Vest-direktøren har klatret fra 17. plass i forrige maktkåring til nå å være blant de fem mektigste i hele Helse-Norge. Han rangeres høyest av alle direktørene for de regionale helseforetakene, med ett poeng mer enn Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst. Han skårer høyere både på «uformell innflytelse» og «personlig nettverk». I dette spørsmålet er juryen delt, og mindretallet mener Lofthus er mektigere enn sin kollega i Stavanger. Juryens flertall er derimot tydelig på at Nilssen er mektigst av de to.

– Herlof Nilssen har blitt brukt i mange andre posisjoner gjennom lang tid, også utenfor Helse Vest. Har blir lyttet til og brukt i ulike posisjoner i mye større grad enn Lofthus. Han har heller ikke hatt svære IT-skandaler, sier Lisbeth Normann.

Hege Gjessing peker på at Nilssen var tidlig på banen og uttalte at de regionale helseforetakene kom til å bestå – og slik ble det. 

– Jeg tror han er inne i de samtalene som vi aldri får høre noe om, sier Gjessing.

– Min oppfatning er at Herlof kan surfe på 18 års innsats. I tillegg er han styreleder i Spekter, sier Micaelsen.

Hva synes du om personenes plassering på maktlisten? Si din mening i kommentarfeltet. 

Powered by Labrador CMS