Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
MAKTJURYEN 2018. Fra venstre Nils Fredrik Wisløff, Lisbeth Normann, Torgeir Mihaelsen, Hege Gjessing og Anne Hafstad er juryen som har kåret de mektigste i Helse-Norge 2018 og i perioden 1998-2018. Foto: Vidar Sandens

DMs maktkåring 2018

Dagens Medisin har kåret Helse-Norges 100 mektigste. Vi teller ned med noen navn frem til torsdag.  

Publisert: 2018-12-03 — 10.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Maktkåringer er ingen eksakt vitenskap. Kåringen av de mektigste for 2018 bygger på de fem jurymedlemmenes vurderinger av seks kriterier som også er brukt tidligere år.

Juryens arbeidsmetode

 • Fire eksterne personer med erfaring fra helsesektoren er plukket ut av Dagens Medisin til å delta i juryen, sammen med journalist Anne Hafstad i Dagens Medisin. 

 • Juryen har tatt utgangspunkt i en liste med cirka 150 kandidater nominert av Dagens Medisins redaksjon, supplert med kandidater fra jurymedlemmene.

 • Poenggivningen innenfor de seks kriteriene er basert på siste seks måneder.

 • Dagens Medisin har bedt juryen grunngi de 20 mektigste, og synliggjøre eventuell uenighet.

VI I JURYEN startet med en liste på rundt 150 personer. Hver for oss har vi gitt alle disse poeng for formell posisjon/stilling, uformell makt/innflytelse, personlig innsats, faglig anseelse, nettverk/personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene. Resultatene er summert opp og listen ble grundig drøftet og justert i et lengre jurymøte.

Samlet sett gir dette ikke bare et bilde av hvem som åpenbart har makt gjennom sine formelle posisjoner, men også av hvordan de forvalter makten. Like viktig som formell makt er uformell makt. Hvem er bakspillerne som preger Helse-Norge uten at de fleste av oss er klar over det?

DEN MEKTIGSTE over tid kan være helseministeren som tok beslutningen som virkelig satte sitt preg på Helse-Norge eller befolkningens helse i ettertid, eller ministeren som satt så lenge at han virkelig fikk gjennomført – og ikke bare planlagt – for å gi stafettpinnen til en annen. Det kan være forskeren som fikk det store gjennombruddet, eller byråkraten som har sittet i sentrale posisjoner og trukket i trådene over lang tid.

De neste dagene teller vi ned til den endelige maktkåringen ved å presentere de 20 mektigste på maktlisten. Vi begynner med dem som akkurat kom blant topp 20 og jobber oss oppover på listen frem til kåringen i sin helhet kommer i årets siste avis torsdag 6. desember.  Samme dag legges hele listen ut på våre nettsider.

ÅRETS JURY er ny. Med medlemmer med erfaring fra politikk, fagforeninger, helsetjenesten, forvaltningen og presse, mener vi juryen representerer god bredde, kompetanse og erfaring.

DETTE ER JURYEN:

Torgeir Micaelsen (39)
Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2005 til 2017. I 2009 ble han leder av finanskomiteen og av Aps sentralstyre. Fra 2013 til 2017 var han andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han var Aps helseministerkandidat før valget i 2017. I dag er han partner og seniorrådgiver i TRY Råd.
Interessekonflikter:Ingen.

Lisbeth Normann (58)
Utdannet spesialsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Hun har jobbet i cirka 20 år ved Aker sykehus og Rikshospitalet, vært oversykepleier og fagsjef i Norsk sykepleierforbund. Hun har vært helsefaglig direktør ved Aker sykehus og direktør for helse i KPMG. Normann var statssekretær for Bent Høie fra 2013 til 2017. Nå er hun konsulent i eget selskap.
Interessekonflikter: Ingen.

Hege Gjessing (46)
Divisjonsdirektør på Kongsvinger Sykehus, men 15. februar starter hun i ny stilling som direktør ved Sykehuset Østfold. Fra 2011-2015 var hun president i Legeforeningen og fikk blant annet gjennomslag for faste stillinger for leger i spesialisering i sykehus. Gjessing satt i Kvinnsland-utvalget som utredet organiseringen av eierskap til spesialisthelsetjenesten, har jobbet som seksjonsleder i akuttmottaket i Kristiansand og hatt ansvar for regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS i Helse Sør Øst. Etter juryens arbeid ble avsluttet, ble Gjessing tilsatt som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.
Interessekonflikter: Ingen.

Nils Fredrik Wisløff (67)
Pensjonist og deltidsansatt i Helse Sør-Øst med styreverv i og utenfor foretaksgruppen. Wisløff har vært direktør i KS, rådmann i Lier og Drammen, fylkesrådmann i Vestfold, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet og administrerende direktør i Vestre Viken. Han har hatt flere oppdrag i utvalg og styrer, blant annet styreleder i Helse Sør og i Regjeringens samhandlingsutvalg. Han er utdannet cand.polit.
Interessekonflikter: Wisløff er indirekte underordnet Cathrine Lofthus.

Anne Hafstad (60)
Onkologisk sykepleier og dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet på Ullevål sykehus og i Kreftforeningen, samt vært stipendiat på Kreftregisteret. I 12 år var hun helsejournalist og kommentator i Aftenposten. Hun har vunnet SKUP-prisen to ganger, og prisen for tidenes beste SKUP. Fra 2010 var hun avdelingsdirektør og fra 2015 prosjektdirektør i Helsedirektoratet. Nå er hun journalist og kommentator i Dagens Medisin.
Interessekonflikter: Ingen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!