MER Å GJØRE: Akutte oppdrag med ambulansebil har økt med 63 prosent fra 2012 til 2023.

Økning i akuttoppdrag med ambulansebiler

I løpet av de siste 12 årene har totale ambulanseoppdrag økt med 20 prosent. Økning i de akutte oppdragene bidrar mest til veksten.

Publisert Sist oppdatert

Akutte oppdrag med ambulansebil har økt med 63 prosent over den 12 år lange perioden, mens vanlige oppdrag har gått ned med 22 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for økningen i den langsiktige trenden var det en reduksjon i antall ambulanseoppdrag på 4 prosent i 2023. Heller ikke i 2020 var det noen økning i oppdrag på grunn av pandemien.

Ambulansetjenestene utgjør 4 prosent av de totale årsverkene og 5 prosent av driftskostnadene innen spesialisthelsetjenesten. I 2023 ble det brukt rundt 5030 avtalte årsverk og 8,8 milliarder kroner på ambulansetjenester.

SSBs undersøkelse viser at det fra 2012 til 2023 var betydelige endringer i både antallet og andel av spesielt akutte og vanlige oppdrag. I 2012 var det omtrent 200.000 akutte oppdrag, men dette tallet hadde steget til 325.000 i 2023, en økning på 63 prosent. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på rundt 5 prosent.

I motsetning til de akutte ambulanseoppdragene, har antallet vanlige oppdrag hatt en nedadgående trend. Fra 2012 til 2023 har antallet av vanlige ambulanseoppdrag gått ned med 22 prosent, fra 201.000 til 159.000 oppdrag. Det er en gjennomsnittlig nedgang på 2 prosent årlig.

Powered by Labrador CMS