– Uforståelig

Legemiddelselskapet Roche er overrasket over at brystkreftmedisinen Kadcyla ble vraket for tredje gang.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SKUFFET: Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge. Foto: Roche

Fredag sa Beslutningsforum igjen nei til innføringen av brystkreftmedisinen Kadcyla. Legemiddelet ble også avvist i 2014 og 2016 – fordi prisen er høyere enn det staten er villig til å betale.

– Vi er svært overrasket og skuffet over at Beslutningsforum igjen avviser kreftmedisinen Kadcyla. Det er uforståelig at Beslutningsforum har sagt nei til vårt syvende tilbud, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge.

Les også: Leger og pasienter skuffet over Kadcyla-nei

Ifølge Statens legemiddelverk koster Kadcyla 1,4 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår ved fullpris. Størrelsen på rabatten som inngår i pristilbudet til norske myndigheter holdes hemmelig, men Beslutningsforum godkjenner normalt ikke legemidler med QALY over 700.000-800.000 kroner.

Mener tilbudet er godt
– Hvorfor har dere ikke gått lengre ned i pris for å sikre at norske pasienter får tilgang til legemiddelet?

– Legemiddelverkets analyse av kostnadseffektiviteten til Kadcyla resulterte i en kraftig økning i kostnad per gode leveår sammenlignet med vår egen analyse som var godkjent i mange land med lignende helseøkonomisk system. Selv om vi er uenig i analysen, så er det ingen måte å anke deres økonomiske evaluering. Vi har på dette grunnlaget gitt et svært godt tilbud, sier Ohna.

Ifølge Roches egne beregninger innebærer rabatten i det siste pristilbudet at Kadcyla har en kostnad per QALY som er innenfor det som normalt regnes som kostnadseffektiv i Norge for pasienter med svært alvorlig sykdom.  

– Vi setter prisen basert på verdien av legemiddelet for pasientene, pårørende, helsevesenet og samfunnet. Kadcyla er et godt og effektivt legemiddel. Det er beklagelig at denne beslutningen går ut over en hardt rammet pasientgruppe. Vi synes det er merkelig at Beslutningsforum fraviker praksisen om å innføre kostnadseffektive legemidler, sier direktøren.

– Urimelig å kreve ny studie
Beslutningsforum etterlyser bedre data på effekten av Kadcyla etter at Perjeta ble tatt inn i standardbehandlingen av brystkreft. Dette stiller selskapet seg spørrende til.

– Vi mangler ingen data for at Beslutningsforum kunne sagt ja. Når studien på Kadcyla var gjort i en tid da Perjeta ikke var standard, framstår det som urimelig å kreve en ny studie for Norge på bruk av Kadcyla etter Perjeta. Det finnes noe real world evidence (RWE) data, men Legemiddelverket tar normalt ikke hensyn til slik data heller. Om Beslutningsforum mener alvor med dette, burde de sett over alle legemidler hvor behandlingspraksisen har endret seg de senere årene - da får de en formidabel oppgave foran seg. Det bør også nevnes at hele poenget med morderne, målrettede medisiner er nettopp å endre medisinsk praksis, skriver Ohna i en epost til Dagens Medisin.

Holder døren open for nye tilbud
– Vil dere komme med ett nytt og bedre pristilbud til myndighetene?

– Vi håper på videre diskusjon om innføring av Kadcyla og andre nye medisiner. Det er imidlertid viktig å merke seg at lange evalueringsprosesser, stadige utsettelser og avvisninger av nye kreftlegemidler vil medføre et betydelig tap for norske kreftpasienter. Vi har for øvrig sendt inn en helseøkonomisk analyse av tredjelinje behandling med Kadcyla i januar, det vil si for nesten fem måneder siden. Vi forventer at Legemiddelverket er klare med sin evaluering innen 180 dager.  

Kadcyla brukes til behandling av HER2-positive brystkreftpasienter med metastatisk sykdom etter progresjon. Om lag 100 pasienter i Norge er aktuelle for behandlingen årlig.

Ifølge Roche er Kadcyla i bruk i de flere europeiske land. Land som ikke har tatt i bruk Kadcyla er Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Powered by Labrador CMS