AVVISER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kan vanskelig se at Helsedirektoratet har tatt avgjørelser om ELTE-studentene på bakgrunn av utdatert og ugyldig dokumentasjon, i et skriftlig svar til Ruth Grung (Ap). Foto: Per Corneliussen

Høie avviser Grungs påstand om feilaktig dokumentasjon

Helseminister Bent Høie (H) sier Helsedirektoratets vedtak om ELTE-studentene ikke er fattet på utdatert og ugyldig dokumentasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Svaret til Høie kommer som respons på et skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (Ap) til helse- og omsorgsministeren, hvor Grung hevder at dokumentasjonen som ligger til grunn for Helsedirektoratets siste avslag til ELTE-studentene er utdatert og ugyldig.
Dette er saken
Helsedirektoratet konkluderte etter lengre saksbehandling våren 2017, med at utdanningen til de tidligere psykologistudentene ved Eötvös Loránd University (ELTE) ikke kvalifiserer for å få utstedt arbeidslisens som psykologer i Norge.
Konklusjonen kommer etter at de tidligere ELTE-studentene gikk sammen om å hyre advokat for å klage på at de ikke fikk lisens etter endt studium i fjor.


Spørsmålet til Høie
I spørsmålet til statsråden, viste Grung (Ap) til at Helsedirektoratets vedtak om å opprettholde avslagene om lisens til de tidligere psykologistudentene, kan være gjort på bakgrunn av utdaterte og ugyldige fagbeskrivelser.
– Dette kommer frem i brev fra Universitetet i Ungarn før klagene ble behandlet. Helsedirektoratet har dermed vurdert mulige kompenseringstiltak på feilaktig grunnlag, skrev Grung til helseministeren.
Ap-politikeren ba helseministeren avklare når og hvordan det sikres at de tidligere psykologistudentene «får en rettmessig behandling».

VEDTAKENE: – Helsedirektoratet har vurdert muige kompenseringstiltak på feilaktig grunnlag, sier Ruth Grung i sitt spørsmål til helse- og omsorgsministeren. Foto: Per Corneliussen

– Nødvendige endringer
Høie påpeker i svaret sitt at det er nødvendig at Helsedirektoratet gjør endringer når det viser seg at eksisterende praksis for godkjenning av helsepersonell «har vært feilaktig».


– Det er riktig som representanten viser til, at studenter med psykologiutdanning fra ELTE tidligere har fått lisens og dermed hatt muligheten til å kunne kvalifisere til norsk autorisasjon som psykolog. Dette har forekommet siden 2013, og det er i undekant av førti studenter som fikk en slik lisens fram til denne praksisen ble endret i 2016, skriver Høie i sitt svar.

Kjent med brev
Høie er kjent med at det foreligger brev fra ELTE til Helsedirektoratet om ugyldige fagbeskrivelser.

Han viser til at det er de tidligere studentenes ansvar å sende inn riktig dokumentasjon og sier Helsedirektoratet opplyser at en «liten andel av de berørte studentene har tatt kontakt og påpekt at de har levert inn uriktig eller ugyldig dokumentasjon da de søkte om lisens».

– Disse har fått mulighet til å ettersende riktig dokumentasjon før klagebehandlingen startet. Den ettersendte dokumentasjonen har blitt tatt i betraktning ved direktoratets behandling av klagene. Basert på informasjon fra direktoratet, kan jeg derfor vanskelig se at representantens framstilling om at direktoratets vedtak er fattet på bakgrunn av utdatert og ugyldig dokumentasjon medfører riktighet, skriver han.
Lang tid
Høie mener det er uheldig at det har tatt lang tid å få klarhet i saken.

– Samtidig er det viktig å erkjenne at tidsbruken i saken er i sammenheng med ønskeligheten og nødvendigheten av å gi de berørte en riktig behandling.

FEIL FREMSTILLING: – Her får man inntrykk av at vi har ettersendt gyldige fagbeskrivelser, som er tatt i betraktning av direktoratet. Dette stemmer ikke, sier tidligere ELTE-student, Alexander Flottorp om svaret til Høie. Foto: Privat

Høie skriver de nå må få avklart om det finnes mulige tiltak som kan gi de berørte norsk godkjenning som psykologer.

– Feil inntrykk
Tidligere ELTE-student Alexander Flottorp, har engasjert seg mye i klagesaken og var den som klaget myndighetenes saksbehandling inn til det europeiske overvåkningsorganet ESA. Han mener Høyre-statsrådens svar gir feil inntrykk.
– Her får man inntrykk av at vi har ettersendt gyldige fagbeskrivelser, som er tatt i betraktning av direktoratet. Dette stemmer ikke. Et par uker før Helsedirektoratet konkluderte i sakene, mottok de brev fra ELTE om at fagbeskrivelsene de satt på er ugyldige. ELTE sendte da gyldige fagbeskrivelser, men disse har direktoratet valgt å se bort i fra. Det har vært en vanskelig prosess å få tak i oppdaterte fagbeskrivelser fra ELTE, påpeker Flottorp.

Den tidligere ELTE-studenten viser til Forvaltningslovens paragraf §17 om at forvaltningsorganet skal påse at en sak er så «godt opplyst som mulig før et vedtak treffes».

– Når helsedirektoratet blir informert om at de sitter på utdatert informasjon, må det være en selvfølge at de finner ut av dette før de treffer vedtak.

Direktoratet: Gjennomgår alt
Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet for godkjenning og regelverk, Anne Farseth, skriver i et svar til Dagens Medisin at de gjennomgår og vurderer all innsendt dokumentasjon.
– Det er søker som er ansvarlig for å fremlegge nødvendig dokumentasjon i slike saker. Mangel på åpenbar dokumentasjon blir alltid etterspurt av Helsedirektoratet og søker har alltid mulighet til å ettersende ytterligere dokumentasjon, sier hun.

– I disse sakene har direktoratet mottatt utskrift som viser søkers faktiske gjennomførte emner med emnekode og gjennomføringsdato. Dokumentasjonen er i tråd med beskrivelsen i diplomet og er vurdert opp mot søkers innsendte fagbeskrivelser. Flottorps emnekoder er i henhold til de fagbeskrivelsene han sendte inn sammen med søknaden sin, påpeker Farseth.
– Ulike beskrivelser
Avdelingsdirektøren opplyser at de ettersendte fagbeskrivelsene for bachelorutdanningen har avvikende emnekoder i forhold til de koder som fremgår av Flottorps transcript.

– De oppdaterte emnebeskrivelsene, som gjelder for både bachelor- og masterstudiet avsluttet ved ELTE vår 2016, er kun vurdert opp mot de tre kandidatene som har gjennomført hele utdanningen ved ELTE, opplyser Farseth.

– De oppdaterte emnebeskrivelsene er gjennomgått av Helsedirektoratet, men endrer ikke utfallet i sakene da ELTE utdanningen uansett mangler klinisk praksis og ferdighetstrening og er av ett års kortere varighet. Kandidatene har nå mulighet til å opplyse saken ytterligere ovenfor klageorganet, opplyser hun.

Har du lest dette?

Powered by Labrador CMS