DEBATTERTE: Anne-Karin Rime og Bjørg Bakke møttes til debatt på den første dagen på Legeforeningens landsstyremøte. 

Foto: Skjermbilde

Presidentkandidat-duell: Derfor vil de bli legenes nye leder

Den ene er en outsider uten sentrale verv, den andre har gått veien fra verv til verv og sitter nestøverst i organisasjonen i dag. Slik vil Bjørg Bakke og Anne-Karin Rime styre dersom de vinner presidentvalget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Onsdag skal Legeforeningen skal velge en ny president. Det er ti år siden sist to kandidater knivet om tittelen og oppmerksomheten knyttet til valget har vært stor.

Bjørg Bakke er fastlege i Porsanger og meldte seg til valget etter å ha blitt oppfordret av dagens president Marit Hermansen til å engasjere seg. Anne-Karin Rime har over tid gått gradene i foreningen, og er nåværende leder for Overlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

Rime har også valgkomiteen i ryggen. Det ble klart tirsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld ble det avholdt debatt mellom kandidatene, som en del av oppspillet til valget som skjer på foreningens landsstyremøte, som på grunn av smittevernhensyn blir sendt digitalt, direkte fra Legenes hus i Oslo.

Presidentkandidatene ble utfordret til å beskrive sin beste egenskap som tillitsvalgt, av debattleder og redaktør i Dagens Medisin, Markus Moe.

– Jeg tror min beste egenskap er at jeg er diplomatisk. Jeg liker å finne løsninger og jeg tror på en god dialog. Det kan ta tid, men det tar kortere tid enn om vi skal legge oss i hver vår skyttergrav, svarte Rime, som beskrev seg selv som en ny «kaptein for laget».

Bjørg Bakke viste på sin side på synlighet overfor foreningens medlemmer.

– Jeg tror det er å skape engasjement og synlighet, og dermed nå medlemmene der de er, og det er jo dem vi skal hjelpe til slutt.

Vil ikke vente

Bakke har i stor grad basert sitt kandidatur på å etterspørre mer handling fra Legeforeningen. Det gjorde hun også i debatten.

– Vi kan ikke sitte og vente på at politikerne skal gjøre noe. De vet jo allerede at fastlegeordningen sliter. De vet at de bygger for små sykehus, men de prioriterer å gjøre det likevel. Det mulighetsrommet må vi påvirke for å få gjennomslag.

– Og det mener du at ikke skjer i dag? Spurte debattleder Moe.

– Hvis det hadde skjedd, så hadde ikke jeg stått her.

– Hva er det som gjør at du tenker at du som president i Legeforeningen klarer løse dette på en annen måte enn det sittende regimet?

– Mitt poeng er at jeg ikke kommer til å løse disse store oppgavene. Ingen enkeltperson eller politiske partier kan klare det. Vi står her i dag fordi vi skal sette sammen et sentralstyre som sammen med organisasjonen skal finne løsninger. Men for å få gjennom disse løsningene må vi jo være tydelige.

– Vi har fått til mye

Fastlege-kandidaten vil ha mer av foreningen i sosiale medier.

– Vi må være ute i media der det skjer for å få folk flest sin oppmerksomhet. Så kan vi selvfølgelig jobbe under radaren, men vi kan ikke eliminere et helt felt som faktisk påvirker mer enn man tror, sa Bakke.

Rime, på sin side, mener ikke Legeforeningen er «usynlig».

– Jeg er ikke enig i det Bjørg sier om at vi ikke har fått til noen ting. Når det gjelder de nye sykehusene så har vi fått til mye. Man går ned på beleggsprosent, man ønsker å bygge større og vi har fått gjennom en evalueringsprosess som ikke hadde kommet om ikke vi som tillitsvalgte hadde mast om det. Jeg føler også at vår politikk fikk gjennomslag i handlingsplanen for fastlegeordningen, men det mangler penger. Som du sier, det er ikke vårt ansvar. Det er storting og regjering som skal bevilge penger, sa Rime.

– Vår oppgave er å være tydelige og klare på hva som er situasjonen der ute. Det er en oppgave jeg mener at vi klarer godt – og vi kan alltid bli bedre.

Ikke på Twitter

Bakke utfordret Rime spesifikt på engasjement i sosiale medier.

– Media er den fjerde statsmakt og det er gjengs oppfattelse, sa Bakke, som etterlyste Rimes deltakelse på sosiale medie-plattformer.

– Du står nå midt i et nytt mediehus i Legeforeningen som vi har store planer om å bruke til debatter. Når det gjelder eventuelle lukkede Facebook-grupper, så er jeg ikke sikker på om det er riktig at det er der eller på Twitter at debatter om kompliserte spørsmål skal foregå. Det går sikkert for noe, men vi har også veldig mange medlemmer som ikke er på disse flatene, kontret Rime.

Vil ha pengediskusjon

Under debatten fikk Bjørg Bakke også spørsmål fra «salen» om hennes syn på Legeforeningens økonomi.

– Vi må ha kontroll på økonomien vår. Vi kan ikke ha personalkostnader som øker år for år uten at vi har styring og må bruke finansinntektene på en bærekraftig måte. Dette handler i bunn og grunn av prioritering, sa Bakke.

– Vi leverer ikke fra oss en konkursklar legeforening. De siste ti årene har vi vel økt egenkapitalen med nærmere 40 prosent, og finansinntektene har vært veldig gode. Vi har satset på Legenes hus, nye IT-systemer internt og det er satt i gang et arbeid for å se på hva foreningen og foreningsleddene gjør. Det er kontinuerlig arbeid som er forening på Legeforeningens størrelse skal gjøre. Det er medlemmenes penger, svarte Rime.

Dette skiller dem

På spørsmål om hva som er den største forskjellen mellom dem, svarte de to kandidatene slik:

– Hadde det vært automatikk i at det var erfaring vi skulle velge etter, så skulle lederen av Eldre legers forening som ble automatisk valgt. Jeg mener jeg kan bidra med relevant, annen erfaring som denne foreningen trenger for å bli fremtidens legeforening, sa Bakke.

Rime, på sin side, viste til at Bakke faktisk har vært tillitsvalgt i flere år.

– Du vinner på det, sa Rime.

– Jeg mener at det er en fordel når man skal være president – og leder generelt – er at du kjenner organisasjonen og vet hvor du kan prioritere, og hvor du ikke kan prioritere. Det er viktig å bygge tillit i sentralstyret og jeg har allerede tillit hos de andre yrkesforeningslederne og det er en stor fordel for meg.

Vil ikke røpe alternativ plan

Da dagens president Marit Hermansen hadde ingen motkandidater da hun ble valgt som president for første gang i 2015. Noe som var uvanlig. Heller ikke da Hermansen sist ble gjenvalgt i 2019, hadde hun motkandidater.

Men det har også tidligere vært kamp om presidentstolen i Legeforeningen.

I 2009 ble den sittende presidenten Torunn Janbu utfordret av Jan Emil Kristoffersen. Han vant ikke frem og Janbu fortsatte frem til 2011. Dette året konkurrerte Hege Gjessing og Trond Egil Hansen om å bli foreningens nye president. Gjessing gikk av med seieren og Hansen ble visepresident.

Anne-Karin Rime opplyste under debatten at hun ikke stiller som visepresidentkandidat dersom hun ikke skulle bli valgt, kun som sentralstyremedlem.

Det er tradisjon for at lederen i Overlegeforeningen er representert i foreningens styre.

Bakke derimot, ville ikke ut med hva som er planen dersom hun ikke vinner morgendagens presidentvalg:

– Det vil jeg ikke svare på – for å beholde spenningen.

Visepresident-valget: Ylf-leder mot allmennlege-leder

VIL BLI NK: Nils Kristian Klev (allmennlegeforeningen) og Kristin Kornelia Utne (yngre legers forening) stiller som visepresident-kandidater.  Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Det er også to kandidater som står mot hverandre i valget av ny visepresident i Legeforeningen.

Tirsdag debatterte også kandidatene som ønsker å bli visepresident i Legeforeningen mot hverandre. Både lederen for Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne, og lederen for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, ønsket vervet.

En rekke tema ble tatt opp til debatt.

På spørsmål om hva som er deres største styrker, viste begge kandidatene blant annet til strategiske evner.

– Jeg tenker at jeg er relativt strategisk, og har en god breddekompetanse og jeg er ikke redd for å synes – verken i media eller i offentlige debatter. Det tror jeg er en styrke for foreningen i tiden vi er inne i nå. Jeg tror også jeg er en ganske konstruktiv samarbeidspartner som er villig til å inngå kompromisser, sa hun.

Klev trakk frem at han er grundig, men ikke «bruker store ord».

– Jeg bruker tid på beslutninger og setter meg godt inn i saker og jobber strategisk. Jeg trenger ikke å bruke de store ordene før det er nødvendig. Vi gikk til streik fordi det var nødvendig, men det meste av det vi har oppnådd det siste året har skjedd gjennom andre kanaler. Jeg er ikke redd for å fronte en sak i media, og opplever at det skal være stor takhøyde på arenaene jeg leder – alle skal høres, sa allmennlegelederen.

Vil ha Rime

Både Utne og Klev sa at de støtter Anne-Karin Rime i presidentvalget.

– Jeg støtter Anne-Karin Rime. Grunnen til det er at dette er en organisasjon det tar tid å lære seg om. Legeforeningen er som en stor katedral, jo nærmere du kommer, jo mer blir du slått av hvor stor og omfangsrik den er, sa Klev.

Både Utne og Rime var opptatt av å være lydhøre for kritikken som er rettet mot Legeforeningen i forkant av valget.  

Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen har en stor andel av de stemmeberettigede delegatene ved landsstyremøtet. Men til tross for at lederne i de to foreningene begge støtter Rimes kandidatur, binder ingen av foreningene sine medlemmer til å stemme på en bestemt kandidat.

Avhenger av presidentvalget

Under presidentdebatten var det enighet mellom de to kandidatene Anne-Karin Rime og Bjørg Bakke om at nestlederposisjonen sannsynligvis avhenger av hvem som velges som leder.

– Jeg har jobbet godt sammen med begge to og kommer til å ha god dialog med begge uansett, sa Anne-Karin Rime da hun ble spurt om hvem hun ønsker som ny visepresident.

– For meg er det viktig at det er landsstyret som bestemmer bredden i presidentskapet, og det vil jo komme an på om det er jeg eller Bjørg som vinner valget.

Det var Bakke godt enig i.

– Vi må ha representanter fra begge sider av foreningen – og det handler om primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ettersom Bakke og Klev er fastleger og Rime og Utne er sykehusleger, vil en bredde i representasjon kunne tilsi at dersom Rime vinner presidentvalget, vil hun få med seg Klev som visepresident. Dette ville i så fall følge innstillingen til valgkomiteen. Dersom Bakke vinner, vil Utne får denne posisjonen.

Valget av nytt sentralstyre i Legeforeningen er satt opp til å avholdes cirka klokken 14:30 onsdag ettermiddag, ifølge møtets rammeprogram.

Powered by Labrador CMS