Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYTT SENTRALSTYRE: Fra venstre: Clara Bratholm (Ylf), Geir Arne Sunde (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf), Marit Karlsen (Af), Marit Hermansen, Ole Johan Bakke (LSA), Anne-Karin Rime (Of), Nils Kristian Klev (Af) og Frøydis Olafsen (PSL).

NYTT SENTRALSTYRE: Fra venstre: Clara Bratholm (Ylf), Geir Arne Sunde (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf), Marit Karlsen (Af), Marit Hermansen, Ole Johan Bakke (LSA), Anne-Karin Rime (Of), Nils Kristian Klev (Af) og Frøydis Olafsen (PSL). Foto: Legeforeningen

Disse skal lede Legeforeningen

Legepresident Marit Hermansen ble gjenvalgt som president i Legeforeningen enda en gang. Med seg får hun et helt nytt sentralstyre.

GJENVALGT: Marit Hermansen fortsetter som legepresident.
Foto: Legeforeningen

Marit Hermansen går inn i sin tredje periode som president i Legeforeningen etter at hun onsdag ble gjenvalgt på legenes landsstyremøte i Kristiansand.

– Jeg ble utrolig glad. Dette er en veldig stor tillit, og jeg er klar for neste periode, sier Hermansen til Legeforeningens egen nettside.

Allerede i september i fjor varslet Hermansen at hun ønsket to nye år som legenes øverste tillitsvalgt. Ingen motkandidater meldte seg.

Hermansen ble gjenvalgt ved akklamasjon, mens landsstyret gikk til votering for valg av visepresident. Vervet stod mellom Anne-Karin Rime og Kristin Kornelia Utne, påtroppende ledere i Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Rime vant voteringen og tar over etter Christer Mjåset.

– Den viktigste oppgaven for oss som leger er at vi står samlet for å jobbe for et godt offentlig helsevesen. Utfordringene står i kø, sier Rime og viser blant annet til mangel på sykehussenger og fastleger, samt utfordringer med ny spesialistutdanning.

I tillegg til Hermansen og Rime består det nye sentralstyret av:

Kristin Kornelia Utne, Yngre legers forening (ny)

Clara Bratholm, Yngre legers forening (ny)

Geir Arne Sunde, Overlegeforeningen (ny)

Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen (ny)

Marit Karlsen, Allmennlegeforeningen (ny)

Frøydis Olafsen, PSL (ny)

Ole Johan Bakke, LSA

Ståle Clementsen (Overlegeforeningen), Håvard Ravnestad (Yngre legers forening) og Lars Peter Christersson (Allmennlegeforeningen) er varamedlemmer.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 17.06.2019 17.21.32

  Lege

  Noen bekymringsmeldinger fra grasrota til den nye ledelsen i "skjebnetimene" før 1. juli, høsten 2019 og våren 2020: - Studieplan UiO omtaler faget Allmennmedisin som styrket med noe økt vekt fra 13 - 13,5 UE for å ivareta hensynet til primærhelsetjenesten med realisering av uketjeneste ved sykehjem. Samfunnsmedisin står uendret med 8,5 UE i fugleperspektivet + KLok og StudPEP. Begge fag avsluttes med eksamen 18. uke i modul 7. Som deltids lektor ved UiO er jeg bekymret for fagets grenseløshet målt mot de prioriteringer det gis på doktorskolen. Noen elementer kan lappes på og foredles i elektiv periode 4, men få velger dette, og studentene kan lite om praktisk "trygdemedisin" i 10. semester. De er en smule preppet av NAV, men UiO har lagt dette under "samfunnsmedisin" med oppgaveløsning. Som mentor registrerer jeg svak resonans når mitt empiriske kunnskapstilfang øses ut over 6 uker med morgendagens fastleger.

 • Sven Richard Haugvik 13.06.2019 11.12.08

  Lege

  Lederforeningenens mantra: «Overføring av nye behandlings- eller kontrolloppgaver fra sykehus til fastleger bør drøftes i en likeverdig dialog på egnede møteplasser, for eksempel i PKO-drevne fora, allmennlegeutvalg, Møteplass Oslo og SUFF Østfold. Større endringer må forankres i formelle samhandlingsfora mellom sykehus og kommuner». FLOs redningsplan fra Dnlf (nytt styre?): «Krav om obligatorisk spes. i allmennmedisin for leger som skal jobbe i kommunehelsetjenesten er viktig for å sikre kvalitet på tjenestene som tilbys.» Dnlf har altså delegert spes. i a.med. til kommunene. Det går klart frem av dagens utviklingsideologi som i disse dager er sluppet: «Kommunene må sikre god gjennomføring av spesialistutdanningen.» Fastleger med spesialistgodkjenning i allmennmedisin pr nå er 2955 (61,9 %). Fordi konsultasjonene har blitt mer komplekse og tidkrevende, spesielt influert av politisert NAV-pes og derav økte krav til attestarbeid, kreves vel også av trygdegrunner økt spesialisering?

 • Sven Richard Haugvik 14.06.2019 19.31.09

  Lege

  Tirsdag 130218 vedtok stortinget ENSTEMMIG å be regjeringen «følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt, og i fastlegeordningen spesielt». 010319 trådte ny spesialistutdanning og kompetansekravet (= legen må være spesialist i allmennmedisin (2955) el under spesialisering) i kraft. Dnlf mener at det er positivt med forskriftsfesting av ASA-spesialitetene, men det blir ROTETE når Dnlf i høringen krever at TRE ASA-spes bør reguleres likeverdig i samme forskrift. Ledelse syntes de-facto at arbeidsmedisin (300) og samfunnsmedisin (550) har fått liten plass i høringsnotatet!! Det var jo FLO-krisens maksimum som fant sted 2018 - 010319. I stedet «høres» en hel haug om arbeidsmedisin, flymedisin og BHT som «sentral læringsarena burde vært omtalt». Dette i stedet for å poengtere at randsone Trygdemedisin er en påtvungen arena hvor 30% fastleger er i ferd med å kveles av NAV. Status presens-NAV er klart anti-rekrutterende.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!