HÅPER FLERE VIL SNU: Leder Bjørn Bendz ved Hjerte-lunge-kar-klinikken ved Oslo universitetssykehus håper at sykepleierne som har sagt opp kommer tilbake. Foto: Geir Olsen / NTB
HÅPER FLERE VIL SNU: Leder Bjørn Bendz ved Hjerte-lunge-kar-klinikken ved Oslo universitetssykehus håper at sykepleierne som har sagt opp kommer tilbake. Foto: Geir Olsen / NTB

OUS dropper utskjelt sommerplan på thoraxkirurgisk avdeling

Klinikkledelsen trekker den opprinnelige planen som har ført til en rekke oppsigelser ved OUS-avdelingen ved Ullevål sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag avholdes et møte mellom ledelsen og ansatte ved thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus. Det skjer etter at en planlagt sommerplan har ført til et skred av oppsigelser fra intensivsykepleiere.

Avdelingen har drift på både Rikshospitalet og Ullevål, og en foreslått sommerstenging av driften ved Ullevål har skapt store problemer for ledelsen.

Nå varsler leder Bjørn Bendz ved Hjerte-lunge-karklinikken at det likevel ikke blir aktuelt å gjennomføre planen.

– Den opprinnelige sommerplanen 2023 for thoraxkirurgisk virksomhet i OUS lar seg ikke gjennomføre, fordi forutsetningene har endret seg på grunn av egenoppsigelser og sykefravær. Vi må derfor endre planen for å sikre pasientsikkerheten, sier Bendz til Dagens Medisin.

KRITISK: Intensivsykepleier Stine Molvær Nesseth stiller spørsmålstegn ved hvorfor sommerplanen ble vedtatt i det hele tatt og mener ledelsen var klar over risikoen på forhånd.
KRITISK: Intensivsykepleier Stine Molvær Nesseth stiller spørsmålstegn ved hvorfor sommerplanen ble vedtatt i det hele tatt og mener ledelsen var klar over risikoen på forhånd.

Nedsetter ressursgruppe

Han forteller at Hjerte-lunge-kar-klinikken nå setter stab for å håndtere driften og situasjonen.

– I henhold til OUS' prosedyrer etablerer klinikkledelsen en ressursgruppe. Denne skal finne løsninger for pasientsikkerheten og videre drift, ivaretakelse av personalet og samarbeidet med andre avdelinger i OUS, sier Bendz.

Det er ikke klart hva som vil skje videre, ifølge klinikklederen. Han forsikrer om at driften går som normalt i dag, men og at tiltaket er forebyggende for å sikre pasientbehandlingen.

– Det er foreløpig litt tidlig å si hva løsningene blir.

– Hvordan blir planen for sommeren?

– Jeg har noen tanker i hodet, men det skal drøftes i ressursgruppen. Alt om «hvor og hvordan» kommer vi tilbake til.

Hvem som skal delta i gruppen er ikke bestemt, oppgir Bendz.

Skal diskutere arbeidssted

– Vil dette si at sykepleierne ved Ullevål slipper å bytte arbeidssted til Rikshospitalet i sommer?

- Det vil det ikke si, men det må også diskuteres. Mange har sagt opp eller er syke, så sånn sett disponerer vi dem ikke i det hele tatt. Men alle som er ansatt ved OUS er ansatt ved OUS og ikke på en lokasjon, undertegnede inkludert. Personell skal være der jobben skal gjøres.

– Vil vaktbelastningen endres?

– Det er heller ikke bestemt.

Håper ansatte kommer tilbake

Hjerte-lunge-karklinikken får støtte av andre klinikker i sykehuset, deriblant Akuttklinikken, forteller Bendz.

– Når det gjelder vaktberedskapen vil det fortsatt være hjertekirurger på Ullevål i sommer. Planen var å flytte planlagt hjertekirurgi, men det forutsetter at man har personell. Nå har vi færre folk å spille på i klinikken, men vi får hjelp fra resten av sykehuset. Driften vil tilpasse seg ressurssituasjonen for å ivareta pasientbehandling.

– Tenker du at dette vil gjøre at noen av sykepleierne ombestemmer seg og blir værende? Er det et mål?

– Det vet jeg ikke, men det håper vi på. Vi håper at alle som har sagt opp kommer tilbake og hjelper oss å behandle pasientene. Det har jeg sagt hele tiden.

Reagerer på uttalelser om pasientsikkerhet

Stine Molvær Nesseth er intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Hun deltok på møtet med klinikkledelsen torsdag ettermiddag.

Nesseth er ikke overrasket over nyheten om at sommerplanen skrotes.

– Klinikkleder og avdelingsleder var klar over at de ville miste kompetent personale dersom de vedtok sommerplanen, da dette var skissert i en risikovurdering fra seksjonsleder på Ullevål, men de valgte å vedta den likevel, sier Nesseth.

– Det er ikke så rart de dropper planen. Det som er rart er at den ble vedtatt i utgangspunktet når de var klar over risikoen det medførte.

Nesseth viser til at Bjørn Bendz i sine kommentarer til Dagens Medisin sier at planen må endres for å sikre pasientsikkerheten. Sykepleieren mener at klinikklederen med dette har snudd i synet på om planen truer pasientsikkerheten eller ei.

– Dette var han allerede klar over for flere uker siden.

Da Dagens Medisin intervjuet Bendz for en måned siden, sa klinikklederen at han ikke visste at misnøyen var så voldsom, men at han ville gjort noe annerledes om han hadde visst det.

– Ville dere gjort ting annerledes om dere visste det?

– Nei. Vi har fått ros fra andre tillitsvalgte og verneombud i avdelingen for involvering og åpenhet. Av og til må man ta vanskelige beslutninger på grunn av de langsiktige målene.

– Ikke som normalt

Intensivsykepleieren er også uenig i klinikklederens beskrivelse av at driften går som normalt i dag.

– Vi drifter ikke som normalt, Vi får ikke operert like mange som vi ville ha operert med vår vanlige tilgang til personale. Pasientene som venter på hjerteoperasjon må vente lengre. Det er det vi hele tiden har sagt at vi var redde for at skulle skje.

– Tror du det at planen droppes vil få folk tilbake?

– Det tror jeg ikke. Det var heller ikke noe som ble tatt opp i møtet. Jeg vet at noen av de åtte som er igjen også leter etter å kunne jobbe andre steder.

PÅ VEI UT: – De må gjerne prøve å redde stumpene, men jeg skal slutte, sier intensivsykepleier Stig Struksnes.
PÅ VEI UT: – De må gjerne prøve å redde stumpene, men jeg skal slutte, sier intensivsykepleier Stig Struksnes.

Nesseth etterlyser mer informasjon om hva som vil skje videre.

– Vi får ikke noe informasjon. De sier bare at de tenker på det og at det skal opprettes en ressursgruppe. Vi sa på møtet at vi har et ønske og en forventning om å bli inkludert i arbeidet til ressursgruppen, sier sykepleieren.

– Vi håper at Ullevål-personale også vil bli representert. I tillegg er sykepleierne den største arbeidsgruppen i denne klinikken, og det er forventet at de blir inkludert i denne gruppen.

Planlegger fortsatt å slutte

Verneombud Stig Struksnes er en av dem som har sagt opp jobben ved avdelingen. Han peker, som Nesseth, på at operasjoner må strykes fordi det ikke er nok bemanning og kompetanse.

– De har ingen plan for å løse dette for fremtiden og de som vil sitte igjen med svarteper er pasientene.

– Hva tenker du om at det skal opprettes en ressursgruppe for å vurdere veien videre?

– De må gjerne prøve å redde stumpene, men jeg skal slutte.

– Klinikkleder Bjørn Bendz sier at han håper at de som har sluttet vil komme tilbake. Det er ikke aktuelt for deg?

– Nei, jeg vil ikke jobbe her med den ledelsen vi har i dag.

Powered by Labrador CMS