Foretakstillitsvalgt Rolf-Arne Oxholm i Helse Sør-Øst etterlyser bedre dialog i forkant av turnusendringer.
Foretakstillitsvalgt Rolf-Arne Oxholm i Helse Sør-Øst etterlyser bedre dialog i forkant av turnusendringer.

Har advart ledelsen i årevis:
– Nå har de gjort endringer uten god dialog, og da sier de ansatte opp

14 sykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling ved OUS slutter med bakgrunn i turnusendringer og manglende dialog fra ledelsen, ifølge foretakstillitsvalgt. Ytterligere fem sykepleiere har varslet sin avgang.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble det kjent av 14 av 25 sykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling ved OUS Ullevål har sagt opp jobben. Ytterligere fem ansatte har varslet at de vil si opp, ifølge foretakstillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund i Helse Sør-Øst, Rolf-Arne Oxholm.

– Utfordringen er at de har endret turnusen. De ansatte har fram til nå hatt hjemmevakt hver fjerde helg, men får nå tilstedevakt hver tredje helg på forsterket sengepost. Det er også planlagt å holde avdelingen sommerstengt, for så å heller bruke personalet på Rikshospitalet, sier han.

Det er ikke de ansatte interessert i, ifølge Oxholm.

– De har valgt å jobbe med denne pasientgruppen av en grunn, sier han.

Etterlyser god dialog

Han forteller videre at ledelsen har blitt advart i årevis av de tillitsvalgte om at de ansatte vil si opp jobben sin, om det gjennomføres endringer uten god dialog.

– Nå har de gjort endringer uten god dialog, og da sier de ansatte opp. Det er fint at også sykepleiere ikke bare tar imot endringer, selv om det er dramatisk for sykehuset, sier han.

Oxholm har selv kommet med disse advarslene, i kraft av hans tidligere roller både som tillitsvalgt på hjerte- lunge og karklinikken og som foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, og nå som foretakstillitsvalgt i Helse Sør-Øst.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Arnt E. Fiane, avdelingsleder ved thoraxkirurgisk avdeling, som viser til OUS' medievakt for uttalelser om saken.

OUS har lovet å komme tilbake til Dagens Medisin med svar på påstandene fra Oxholm.

Noen fortsetter på OUS

Til Dagens Medisin presiserer sykehuset også at det ikke er sånn at alle sykepleierne som har sagt opp jobben ved thoraxkirurgisk avdeling skal slutte ved sykehuset.

– To har allerede fått stilling ved vår akuttklinikk, to ved medisinsk klinikk og én ved ortopedisk klinikk. Dette er naboklinikker ved OUS. Mange av dem som har sagt opp har også gjort dette for så kort tid siden at de trolig ikke har søkt nye stillinger enda. Selv om mange ikke ønsker å være med på de endringene som planlegges ved thoraxkirurgisk avdeling, er vi glade for at mange fortsetter å arbeide ved OUS, sier HR-direktør Susanne Flølo til Dagens Medisin.

– Kompetansen skal samles

I en e-post fra OUS sin kommunikasjonsavdeling, sier klinikkleder ved Hjerte-, lunge og karklinikken, Bjørn Bendz, dette på generelt grunnlag om oppsigelsene:

- OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles. Dette skal etter planen iverksettes i løpet av 2025. Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er færre enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom.

– Derfor har OUS et behov for en langt større grad av samordning av de to driftsstedene på Rikshospitalet og Ullevål. Et viktig mål med dette er å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst, men også landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirugi.

Han legger til at de synes det er trist at folk sier opp, men at endringen med å skape ett senter ikke har noe med budsjettet for 2023 å gjøre.

Powered by Labrador CMS