KASTET STYRET: - Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Ann Kristin Olsen. Foto: Vidar Sandnes

Bytter ut styret i Sykehuspartner

– Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forrige uke måtte administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, konstatere at jobben med å modernisere IT-infrastrukturen i Norges største helseforetak får slakt i en ny rapport.

Sykehuspartner HF, som har ansvaret for moderniseringen og som skulle overlevere prosjektet til en ekstern leverandør, har liten kontroll på hva som skjer med pasientopplysninger, konkluderte konsulentselskapet PwC i en foreløpig rapport.

PwC er det eksterne konsulentselskapet som nylig fikk i oppdrag av Helse Sør-Øst å granske prosjektete, etter at det ble avdekket at utenlandske IT-ansatte hadde hatt tilgang til pasientopplysninger.

Onsdag var det foretaksmøte i Sykehuspartner HF, der de fikk i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen.
Samtidig skiftes styret ut.

– Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF, i en pressemelding.
– Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier Olsen.

Nå skal Sykehuspartner HF utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

Som kjent er hele prosjektet satt på vent.
Styret i Helse Sør-Øst vedtok forrige uke at prosjektet – inkludert virksomhetsovedragelse og overdragelse av driftsansvar fra Sykehuspartner HF til ekstern leverandør, stilles i bero «inntil videre».
I oppdraget til Sykehuspartner heter det at de også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med ekstern leverandør.
«Sykehuspartner HF skal videre utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet dersom dette videreføres. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå.

Dette er de nye eieroppnevnte styremedlemmene  i Sykehuspartner HF:

  •  Leder Morten Thorkildsen
  • Nestleder Anne Kari Lande Hasle
  • Styremedlemmer: Eivind Gjemdal, Anita Schumacher og Just Ebbesen
Powered by Labrador CMS