Også St.Olavs hospital skal ta i bruk Helseplattformen, i likhet med andre sykehus, fastleger og kommuner i Helse Midt-Norge. Foto: St. Olavs

Sa ja til å investere 338 mill. i Helseplattformen

Trondheim kommune har vedtatt å inngå en ny samarbeidsavtale og aksjonæravtale med Helse Midt Norge RHF verdt 338 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dermed blir Trondheim kommune er først ut med å ta i bruk Helseplattformen – milliardinvesteringen som skal gi et nytt felles journalsystem for hele helseregion Midt ved sykehus, i kommuner og for fastlegene. 

Kommunen blir «prøvekanin» for prosjektet, og de har derfor stilt visse krav for å delta.

I vedtaket, som ble gjort torsdag kveld, heter det blant annet at kommunen inngår ny samarbeidsavtale og aksjonæravtale med Helse Midt Norge RHF under forutsetning av at Trondheim kommune ikke skal forskuttere eller ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører.

Forutsetter statlig støtte
Kommunaldirektør Helge Garåsen uttaler ifølge kommunen at de har en god dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og har tro på at Staten vil dekke de kostnadene det er snakk om gjennom statsbudsjettet.

Les også: Disse legene jakter unødvendige klikk i Helseplattformen

Helseplattformen skal tas i bruk i 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner. Den kommunale andelen må være på 30 prosent, og det er satt av finansiering til denne gjennom statsbudsjettet - i form av et lån til kommunene når de utløser sin opsjon.

St.Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim skal være de første til å ta i bruk løsningen fra høsten 2021. 

– Det er sterkt ønskelig at flere kommuner, som bruker St.Olavs hospital som lokalsykehus, utløser sin opsjon og kan ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim. Så kommer de andre kommunene og sykehusene i resten av Trøndelag og Møre og Romsdal etter i 2022, heter det fra kommunen.

Bystyret vedtok også enstemmig et tilleggsforslag om at rådmannen skal legge til rette for bruk av lokalt næringsliv og gründere innen helseinformatikk som underleverandører i   arbeidet med å videreutvikle helseplattformen.   

HELSEPLATTFORMEN

Anbudsprosessen for å anskaffe systemet i Helse Midt har pågått i flere år.

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen, i juni i fjor.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

Helseplattformen tilbakeviste da at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.


Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I Danmark har politikerne diskutert hvorvidt de skal skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

Powered by Labrador CMS