Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
«LEGER» HELSEPLATTFORMEN: Fra venstre ortoped Per Olav Østbyhaug, onkolog Nina Kongshaug, fastlege Lasse Folkvord og barnelege Kurt Østhuus Krogh. Foto: Frode Nikolaisen

Disse legene jakter unødvendige klikk i Helseplattformen

En onkolog, en fastlege, en ortoped og en barnelege er blant dem som vokter utviklingen av Helseplattformen.

Publisert: 2019-05-01 — 12.50
Denne artikkelen er over tre år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): De fire legenes jobb er å tilintetgjøre unødvendige klikk og dokumentasjonskrav uten mål og mening.

Det bør helst skje før systemet tas i bruk i 2021. Den omstridte avtalen med det amerikanske selskapet Epic er «signed, sealed and delivered».

Nå er det opp til Helse Midt-Norge: Om knappe to år skal milliardinvesteringen i form av et nytt felles journalsystem helst finnes ved hvert eneste legekontor, legevakt og sykehus i regionen.

Nå jobbes det på spreng for at systemet skal tilpasses norske forhold.

4000 klikk på én vakt

En studie publisert i American journal of Emergency Medicine i 2013, viste at antallet museklikk for en lege på et travelt ti-timers skift kunne komme opp i 4000.

– Mindre dobbeltarbeid
Blant legene som har vært involvert i Helseplattformen siden 2015, noen på heltid, andre på deltid, er blant andre onkolog Nina Kongshaug.

– Det nåværende journalsystemet fungerer mer som et dokumentasjonsverktøy, konstaterer hun.

Les også: Forsker: - Ikke helt opplagt hva gevinsten er for fastlegene

– Det fungerer i liten grad som støtte til de arbeidsprosessene vi gjør. Systemet vi nå får, vil i større grad bli en støtte slik at arbeidsflyten går lettere. Helt konkret får vi bygd mer kunnskap inn i løsningen, for eksempel i onkologien. Her vil hele behandlingsplanen bli bygget inn, med cellegiftkurer, bilder som skal tas, blodprøver, kontroller som skal tas, og lignende.

– I dag har man mange ulike systemer med litt informasjon i hvert, og når mange undersøkelser skal utføres, for eksempel som ledd i utredning ved pakkeforløp kreft, er det nødvendig at én person koordinerer at alle undersøkelsene blir gjort innenfor et gitt tidsrom.

– Alle jobber i én plattform. Dette vil gi mindre dobbeltarbeid i form av føringer og informasjon fra det ene systemet til det andre, mener hun.

Fastlegene må med
Alle legene håper det skal bli mer deling på tvers, mellom sykehus, kommuner og fastleger.

Å jobbe i et miljø der man deler data, er til innbyggernes beste
Lasse Folkvord, fastlege

Mangeårig fastlege, Lasse Folkvord, forteller at to fastlegekontor skal testes ut i første omgang.

– Jeg håper at fastlegene melder seg på slik at hele aktørbildet, med fastlege, kommune og spesialisthelsetjeneste, blir inkludert i en felles løsning. I perioden nå frem til vi går «live», skal vi bygge opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsprosesser. Så fort det lar seg gjøre, skal vi rekruttere fastlegekontor og avtalespesialister til å ta i bruk løsningen.

Helseplattformen er avhengig av å ha de 85 kommunene med seg når den nye løsningen skal realiseres.

–  Fastlegene sitter i dag alene på hvert sitt kontor, og med ulike systemer. Hvordan skal dere få dem med?

– Vi skal vise at den løsningen de får, er vel så god, eller bedre enn det de har i dag. Fastleger har jo biroller; de er legevaktleger og leger ved sykehjem og helsestasjon. Den store fordelen er at fastlegene får et kjent brukergrensesnitt og en arbeidsflate de kjenner fra andre roller. Data om pasienten vil være mer tilgjengelig i sann tid for den som har pasienten foran seg i et pasientforløp som involverer flere helseaktører. Er pasienten hos meg på formiddagen, er det sporbart for den som møter den samme pasienten på legevakten eller akuttmottaket senere på dagen. Prøver som er tatt, vil følge pasienten hele veien, sier Folkvord.

– Relevant informasjon
Ortoped og medisinsk fagsjef Per Olav Østbyhaug i Helseplattformen sier at dagens dokumentasjonsverktøy ikke er strukturert.

– Det å være sikker på at jeg får med meg all relevant informasjon om pasienten – som kan være gjemt i et notat ett eller annet sted i en lang journal – er utfordrende.

«MULIGHETSROM»: – Vi kjøper en løsning med alle muligheter, og så gjelder det å utnytte dette, sier medisinsk sjef Per Olav Østbyhaug i Helseplattformen. Her sammen med Nina Kongshaug. Foto: Frode Nikolaisen

– At det blir enklere å kunne hente ut relevant informasjon i en behandlingssituasjon, vil gi en forbedring. Den nye løsningen vil også gi oss helt andre muligheter til å hente ut data til bruk i forbedringsarbeid og forskning i dag.

Kan gi detaljert info
Systemet har også muligheter for detaljert informasjon om hvordan leger og ansatte presterer i jobben. Dette er ikke en mulighet legene ønsker seg, understreker barnelege Kurt Østhuus Krogh:

– Det vil være mulig å gjøre det, om man velger det. Jeg, som også har vært tillitsvalgt i mange år, er ikke tilhenger av at vi skal ha dette som en standard. At man kanskje kunne legge til rette for at man selv kan se hvordan man jobber sammenlignet med kolleger, er greit.

– Men jeg er ingen tilhenger av sentral overvåking og et varsel om at «nå må du få opp farten».

Dagens Medisin har tidligere fortalt om en slik funksjon i Epics system, kalt «Pulse»: Leger som jobber i den danske Sundhedsplatformen, fikk stjerner på skjermen dersom de for eksempel greide å starte behandling av et visst antall pasienter innenfor et tidsrom.

Les mer: Sykehusleger fikk stjerner for arbeidsinnsats

– Men i og med at det er snakk om en strukturert journal, har den et tidsstempel på når du har gjort ulike ting, som å ha tatt en test og så videre, sier Østhuus Krogh.

Vanlige lover gjelder

Nina Kongshaug viser til at det i en slik løsning ligger mange muligheter som ikke er begrenset i teknologien.

– Like fullt må man ta stilling til hvordan man skal bruke teknologien. Det er vanlige lover og forskrifter som gjelder. Så selv om det er mulig å hente inn alle mulige data og dumpe dem inn i et statistikkprogram for forskning, er det likevel ikke lov uten videre. Dette må vi forholde oss til.

Fastlege Folkvord mener innsamlede data fra flere kilder gir bedre oversikt.

– Vi får samlet mer kvalitativt gode data fra veldig mange kilder i én løsning. Dette gir oss flere muligheter til å skaffe gode oversiktsdata både på individnivå og på gruppenivå.

– Denne typen data kan være nyttig når det kommer til å dokumentere, dersom vi for eksempel har for få ressurser, dersom vi har lagt opp behandlingen på feil måte, og så videre. Jeg er mer positiv til å bruke det slik. Vi kan for eksempel se om det er feilbruk av ressurser, og avdekke områder med flere flaskehalser, supplerer Østhuus Krogh.

«Sunn transparens»

Folkvord kaller dette en sunn form for transparens.

– Det å jobbe isolert på et avlukket kontor i et silosystem, betyr ikke at du jobber dårlig. Men å jobbe i et miljø der man deler data, er til innbyggernes beste. Det at det er transparent, gjør at du kanskje presterer mer optimalt.

370 klikk for én kontroll
Legene er godt kjent med kritikken fra Danmark, der leger blant annet forteller at tiden de bruker til å dokumentere, har økt kraftig.

Les mer: Dansk riksrevisjon med knusende kritikk av innføringen av Helseplattformen

Østhuus Krogh sier at Helseplattformen har et ansvar for å redusere dette når systemet innføres.

– Dette er et amerikansk system. For eksempel krever det 370 klikk for å dokumentere kontroll på en frisk fireåring.

– Men dette er ikke systemets feil. Dette er amerikanske lovkrav for å få refusjon, og du må dokumentere alt du har gjort og ikke gjort, og alt du har tenkt på. Alt som er tilknyttet en sånn type dokumentasjon, må vi få vekk. Vi må sitte igjen med det som er relevant for oss.

I Finland er systemet test-innført ved et større sykehus. Herfra meldes det at legenes effektivitet har gått ned med 20 til 30 prosent på grunn av økning i tid foran skjermen. Leger forteller også at papirarbeidet er nær doblet, ifølge finske YLE.

Folkvord viser til undersøkelser i USA og Europa, foretatt på implementering av IT-systemer:

– At en og samme løsning skårer relativt godt på ett sted, men dårlig på et annet, tror jeg handler om alt fra innføringsprosesser, hvordan man setter den opp – og hvordan man involverer klinikerne. 

– Dette tar ikke slutt når vi innfører løsningen, det fortsetter. Erfaringer fra USA er at de organisasjonene som kontinuerlig måler tilfredshet hos klinikere og jobber med forbedringspotensialet, er de som til syvende og sist kommer godt ut av det, sier han.

Epic-løsningen er i realiteten er et «mulighetsrom», forklarer Østbyhaug:

– Vi kjøper en løsning med alle muligheter, og så gjelder det å utnytte dette. Vi bruker erfaringer fra andre land til hjelp. Vi satset tidlig på legeinvolvering når vi utarbeidet kravene til hva løsningen skal inneholde. Vi fortsetter nå med å mobilisere klinikere som fageksperter i et relativt stort omfang.

Dette er Helseplattformen

En felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister.

I fjor trakk selskapet Cerner seg fra anbudskonkurransen. Dermed «vant» Epic, som signerte kontrakten med Helse Midt-Norge i mars.

Helse Midt-Norge RHF budsjetterer med 3,3 milliarder kroner for hele gjennomføringen.

Selve kontraktsverdien for anskaffelsen er på 1,2 milliarder kroner. Dette inkluderer lisenser, leverandørens tjenester og ti års vedlikehold.

Ni leger har vært direkte inne i prosjektet gjennom anskaffelsen, i tillegg til en helsefaglig referansegruppe med ti–tolv deltakere utenfor prosjektet, de fleste leger. Flere har vært hentet inn på evaluering av leverandørenes tilbud i løpet av konkurransen.

Epic leverer Sundhedsplatformen til to regioner i Danmark. Innføringen av systemet har fått massiv kritikk, og den danske Rigsrevisionen kom med en knusende rapport i fjor.

Kilde: Helseplattformen, dagensmedisin.no, dagensmedisin.dk

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Henning Jensen 01.08.2019 10.47.36

  Lege

  Dette blir sannsynligvis en varslet katastrofe i Norge, med tanke på de konsekvenser Epic datasystemet har fått i dansk helsevesen. Men selvtilliten feiler åpenbart ikke noe - man tror fra norsk side at systemet går an å flikke på, slik at det kan fungere.....

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!