GIR BEHANDLING: Sykehuset Østfold har startet behandling av en pasient som følge av vedtaket Statens helsetilsyn fattet i sommer. Innfelt: Fagdirektør Helge Stene-Johansen. Foto: Øyvind Bosnes Engen/Per Corneliussen

Ny pasient har fått behandling etter Helsetilsynets vedtak

Som følge av Statens helsetilsyns vedtak om immunterapi i sommer, får nå en annen kreftpasient behandling i det offentlige.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Etter en omstridt avgjørelse hvor Statens helsetilsyn ga en pasient rett til å få videreført immunterapi-behandling i det offentlige, etter selv å ha betalt for behandling i det private, har debatten gått om følgene av vedtaket. Statens helsetilsyn sa tidlig at avgjørelsen er en enkeltavgjørelse som ikke er ment å få betydning utover den enkelte saken. Også helseminister Bent Høie har sagt at saken er en enkeltsak. Men allerede kort tid etter Statens helsetilsyns vedtak  startet Sykehuset Østfold behandling av en annen pasient på bakgrunn av avgjørelsen.

- Burde få samme vurdering

– Begrunnelsen fra vår side er at sakene er ganske like, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold til Dagens Medisin.

– Vi forholdt oss i utgangspunktet til det prinsipielle svaret fra Helse Sør-Øst om å avvente svar fra Helse- og omsorgsdepartementet angående denne typen saker. Men da Helsetilsynets vedtak i den andre saken kom, hvor de skriver at det er uforsvarlig å ikke gi denne behandlingen, mente vi at denne pasienten burde få samme individuelle vurdering som den første pasienten. Vår vurdering var at det var riktig å gi behandling hos oss, sier Stene-Johansen, og legger til:

– Dette er en veldig vanskelig sak. Det er belastende for pasientene å stå i en slik situasjon, så da avgjørelsen til Helsetilsynet kom i sommerferien, ble dette vår vurdering.

Statens helsetilsyns vedtak

En pasient oppsøkte en privat helsetilbyder etter å ha mottatt all behandling det offentlige kunne gi ham. Han har selv lagt ut for kostbar immunterapi og fått påvist god effekt av behandlingen.Legemiddelfirmaet som markedsfører legemiddelet har søkt om markedsføringstillatelse i Europa for kreftformen som den aktuelle pasienten har, men trakk så søknaden. Derfor kan medisinen kun brukes innen den så kalte «off label»-ordningen.Pasienten søkte om å få behandlingen videreført ved Vestre Viken helseforetak, men fikk avslag. Saken ble så klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som ikke endret avslaget.Statens helsetilsyn behandlet saken sommeren 2019 og vedtok å omgjøre vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Helsetilsynet slo fast at å avslutte behandlingen av pasienten ville være uforsvarlig.

Utålmodig

– Vil avgjørelsen i Helsetilsynet i sommer få betydning for vurderingen deres av eventuell behandling av andre pasienter?

– Nei, foreløpig var det kun disse to pasientene som var aktuelle. Videre avventer vi svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Men selv om Stene-Johansen avventer, er han utålmodig etter å få et svar:

– Vi synes at departementet nå må komme med en beslutning om disse pasientene.

OUS ville også gi behandling

Pasienten som nå er tatt inn til behandling i Østfold tilhører opprinnelig Oslo universitetssykehus (OUS). Vedkommende fikk også tilbud om behandling ved OUS, oppgir leder ved Kreftklinikken, Sigbjørn Smeland. 

– Vi tok kontakt med denne pasienten etter Helsetilsynets vedtak i sommer for å tilby henne behandling, basert på en vurdering av at pasienter skal få likeverdige tjenester. Da fikk vi oppgitt at hun allerede hadde startet behandling i Østfold.

Sykehuset Østfold oppgir at pasienten i sommer allerede hadde søkt seg til Østfold gjennom Fritt sykehusvalg, men at behandlingen ikke ble startet før etter vedtaket.

Kan bli aktuelt for flere

Smeland understreker, som fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold, at det er store likhetstrekk ved de to pasientene.

– Er det aktuelt for deg å starte behandling for flere pasienter med utgangspunkt i Helsetilsynets vedtak?

– Ja, hvis det kommer inn en ny pasient med samme diagnose og i samme situasjon, vil vi gjøre det.

– Ikke til å leve med

Til tross for at sykehuset har tilbudt seg å behandle pasienten, er Smeland kritisk til utviklingen.

– Dette betyr at pasienter som har startet behandlingen privat får en annen behandlingsmulighet i det offentlige enn andre pasienter. Det bryter fundamentalt med likhetsprinsippet og det kan vi ikke leve med.

Slik Smeland tidligere har tatt til orde for, mener han at off label-bruk av legemidler må inngå i en studie-setting.

– Vi må slutte med tilfeldig off label-bruk av legemidler som kun er knyttet til enkeltsaker. Det skaper ulik praksis og er ikke kunnskapsgenererende. Løsningen er en stor klinisk studie, selv om det vil være ressurskrevende.

Studien bør innebære at både pasientenes svulster og immunsystem blir kartlagt i detalj, mener klinikklederen.

– En slik studie vil gi behandlingsmulighet for alle pasientene det er aktuelt for og samtidig generere kunnskap, sier Smeland.

Vil ha ny kurs

Det er fortsatt uklarheter rundt følgene av vedtaket i Helsetilsynet, mener Smeland. Han viser til at direktørene i de regionale helseforetakene denne uken ba sine fagdirektører møte Statens helsetilsyn for å få klarhet i hva vedtaket innebærer.

– Nå må vi få en avklaring. Det må settes en ny kurs.

Powered by Labrador CMS