Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
IKKE OPPFYLT RETTIGHET: – Overfor denne konkrete pasienten har vi kommet til at vedkommende ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp og at det er uforsvarlig å avslutte behandlingen under de gitte omstendighetene, sier fungerende direktør Susanne Lie i Statens helsetilsyn. Foto: Illustrasjonsfoto/Getty Images

Fikk nei til immunterapi – «uforsvarlig» mener Helsetilsynet

Helsetilsynet mener en pasient som fikk avslag på immunterapi fra helseforetak ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp.

Publisert: 2019-07-12 — 14.57
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Statens helsetilsyn bekrefter at tilsynet har behandlet en pasientklage på avslag på såkalt «off-label»-behandling med immunterapi. Det har de siste årene vært mye diskusjon rundt unntaksordninger for bruk av kostbare kreftmedisiner. Flere pasienter har valgt å starte behandling privat, for så å søke om å få dekket medisinene av det offentlige etter å ha hatt god effekt av medisinene.

– Vi har fått inn en pasientklage som går på å vurdere om man har fått nødvendig helsehjelp og om man har fått et forsvarlig behandlingstilbud, sier fungerende direktør i Helsetilsynet, Susanne Lie.

– Overfor denne konkrete pasienten har vi kommet til at vedkommende ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp og at det er uforsvarlig å avslutte behandlingen under de gitte omstendighetene.

Må vurdere dokumentasjon

Det aktuelle helseforetaket må nå vurdere dokumentasjon på effekt av behandlingen pasienten har fått i det private.

– Vi har lagt opp til at helseforetaket må gjøre en ny vurdering av hva som er forsvarlig helsehjelp for denne konkrete pasienten, og at dokumentasjon på effekten av behandlingen som er gitt via privat helsetjeneste, og som pasienten har stått for selv, må hensyntas, sier Lie.

– Vil dette få betydning for andre som klager på avslag om dekning av medisiner?

– Dette er ikke ment å ha betydning utover denne saken og disse konkrete omstendighetene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!