BALLKONTROLL: Statssekretær Karl Kristian Bekeng mener departementet allerede har god styring på «ballen» Kreftforeningens generalsekretær har oppfordret statsråden til ta.

Foto: Vidar Sandnes

Lover å «se på» Nye metoders unntaksordning for enkeltpasienter

Praksisen knyttet til innvilgning av unntak for enkeltpasienter vil bli «sett på» før den varslede prioriteringsmeldingen legges frem, ifølge statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tidligere denne uken forelå helse- og omsorgskomiteens innstilling til et representantforslag fra Frp om å gjøre endringer i Systemet for nye metoder.

Nye metoder består av flere nivåer med Beslutningsforum på toppen. Forumet, med direktørene i helseregionene som medlemmer, fatter beslutninger om hvilke behandlinger som skal brukes i spesialisthelsetjenesten.

Frp fikk ikke støtte for sine syv endringsforslag, men innstillingen viste at en rekke partier er positive til en gjennomgang av dagens unntaksordning.

Dette var en av anbefalingene da systemet ble evaluert i fjor.

«Kan med fordel gjennomføre en grundigere gjennomgang»

Da Dagens Medisin intervjuet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nylig, sa hun at hun «åpner for å se på» ordningen.

I innstillingen til Stortinget fremgår det at også komitemedlemmene fra regjeringspartiene Ap og Sp mener at det «med fordel kan gjennomføres en grundigere gjennomgang enn revisjonen av kriteriene for unntak som ble gjennomført i 2018».

– Nå må Kjerkol komme på banen, og ta denne ballen med begge hender. Pasientene kan ikke vente lenger, uttalte generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Hun mener det er på tide at politikerne bestiller en gjennomgang av ordningen. 

Skal vurdere praksis

Dagens Medisin har spurt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om hun vil bestille en gjennomgang av ordningen. 

– Probas evaluering anbefaler oss å se på hvordan unntaksordningen for enkeltpasienter praktiseres. Og det skal vi også gjøre fram mot prioriteringsmeldingen vi legger fram, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng i en e-post til Dagens Medisin. 

Slik fungerer unntaksordningen

I dag er hovedregelen at behandlinger og legemidler som vurderes av Beslutningsforum, ikke kan tas i bruk imens vurderingen pågår. Det er likevel en åpning for unntak. Det kan skje på gruppenivå, ved at fagdirektørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) fatter en beslutning. Eller det kan skje på enkeltpasientnivå, ved at det enkelte helseforetaket tar en beslutning.

Helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol har tidligere sagt at det vil sendes ut et oppdatert oppdragsbrev til RHF-ene i juni. I brevet vil hun be helseregionene om å prioritere henvisninger om spiseforstyrrelser.

– Hvor sannsynlig er det at en bestilling om å gjennomgå unntaksordningen vil inngå i det oppdaterte oppdragsbrevet?

– Dersom Stortinget 9. juni ber regjeringen om å gjennomgå unntaksordningen, så vil vi selvsagt gjøre det. Det reviderte oppdragsdokumentet i juni vil være første anledning til å følge opp et slikt vedtak.

Uenig om ballføring 

Når det gjelder Kreftforeningens utspill om at statråden må «på banen», så er statssekretæren ikke enig i fremstillingen av saken.

– Mitt svar til Kreftforeningen er at den ballen har vært vår hele tiden. Statsråden ga helseregionene i oppdrag å følge opp evalueringen rett etter at den kom, og helseregionene gjør nå gode grep for å få bedre involvering av brukere og fagfolk, skriver Bekeng.

– Det jobbes også godt med å få ned saksbehandlingstidene, men her må jeg understreke at det også hviler et stort ansvar på industrien. Vi skal selvsagt gjøre vårt, men industrien må også levere dokumentasjonen som trengs.

Han bedyrer imidlertid at Helse- og omsorgsdepartementet setter pris på debatt.
– Vi ønsker selvfølgelig en god og åpen debatt om de større spørsmålene inn mot prioriteringsmeldingen velkommen, sammen med Kreftforeningen og andre viktige aktører.

Powered by Labrador CMS