UTREDNING: Styret i Helse Nord RHF vil ha en ekstern utredning - så raskt som mulig - før de endelig tar stilling til fremtidig funksjonsfordeling og lokalisering av tarmkreftkirurgi på Helgeland. 

Foto: Helse Nord

Nøler med å tilbakeføre tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset

Helse Nord-direktøren ville tilbakeføre tarmkreftkirurgien fra Nordlandssykehuset til Helgelandssykehuset, men styret ønsker en ekstern utredning før de gir sin støtte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

På høsten 2020 besluttet styret i Helse Nord at alle planlagte tarmkreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset HF midlertidig skulle flyttes til Nordlandssykehuset i Bodø.

Ifølge Helse Nord-direktør Cecilie Daae var det da «behov for å finne en annen midlertidig løsning som sikrer forutsigbarhet for pasienter og pårørende mens arbeidet med videreutvikling av pasientsikkerhet innenfor tarmkreftkirurgiområdet og arbeidsmiljø pågår».

Dette arbeidet har nå pågått i halvannet år og styret i Helgelandssykehuset vedtok tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til sykehuset i styremøte 15. mars 2022.

Uenig med direktør

I forrige uke ble saken løftet til styret i Helse Nord. Innstillingen fra administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, var at styret skulle slutte seg til et vedtak om at kirurgisk behandling for tarmkreft hos pasienter på Helgeland kan tilbakeføres til Helgelandssykehuset fra 1. mai 2022.

Men styret var ikke enige. I vedtaket som til slutt ble enstemmig vedtatt heter det at:

«Styret i Helse Nord RHF anerkjenner at kvalitetsarbeidet som har vært gjennomført ved Helgelandssykehuset har nå lagt forholdene til rette for at tarmkreftkirurgi kan tilbakeføres til en lokasjon i Helgelandssykehuset HF».

Men at:

«Styret i Helse Nord RHF ser det som nødvendig at ytterligere utredning av sentrale faglige forutsetninger knyttet til den samlede gastrokirurgiske virksomheten i Helgelandssykehuset HF kommer til styret før endelig beslutning om fremtidig funksjonsdeling av tarmkreftkirurgien inkl. lokalisering kan finne sted. Styret ber om at utredningen gjennomføres så raskt som mulig i samarbeid med Helgelandssykehuset HF og med ekstern bistand.»

Dette har skjedd:

Uroen knyttet til tarmkreftkirurgien på Helgeland har pågått over en lengre periode. Den startet med at ledelsen i Helgelandssykehuset i januar 2020 midlertidig flyttet tarmkreftkirurgien fra Sandnessjøen sykehus til sykehuset i Mo i Rana, etter at statistikk fra Kreftregisteret viste at enheten i Sandnessjøen kom dårligere ut målt i 100 dagers overlevelse etter operasjon.

Les også: – Operasjoner har vært til fare for pasientene

Siden har det vært gjennomført både interne og eksterne gjennomganger av den kirurgiske virksomheten på Helgeland. Tre eksterne eksperter kom først, hver for seg, til ulike konklusjoner, men etter å ha satt seg sammen konkluderte de i fellesskap med at det var svikt i behandlingsforløp, svikt i kvalitetsarbeid og svikt i seleksjon av pasienter. I rapporten gis det en tilrådning om at tykktarmkrefttilbudet i Helgelandssykehuset bør samles til en lokalisasjon og med nøye seleksjon av pasienter.

Saken ble også meldt til Statens helsetilsyn. Bakgrunnen for det var at den medisinske ledelsen ved sykehuset selv gjennomgikk to pasientforløp fra 2020 ved Sandnessjøen sykehus. Gjennomgangen ga mistanke om svikt i flere pasientforløp i perioden og ble initiert av daværende fagsjef Ida Bukholm, som senere forlot sykehuset etter en konflikt med ledelsen, som skal være utløst av tarmkreftkirurgisaken.

Powered by Labrador CMS