Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FLYTTER ELEKTIV KIRURGI: –  Det har vært og er, en krevende prosess for både berørte pasienter, pårørende, ansatte i Helgelandssykehuset og i omgivelsene våre, sier Hulda Gunnlaugsdottir, direktør ved Helgelandssykehuset HF.

Flytter planlagte tarmkreftoperasjoner til ett sykehus

Alle planlagte tarmkreftoperasjoner i Helgelandssykehuset skal nå gjennomføres kun i Mo i Rana.

Publisert: 2020-10-12 — 11.35
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dette melder Helgelandssykehuset HF mandag.

Disse operasjonene, som vanligvis også utføres ved sykehuset i Sandessjøen, skal fram til og med uke to i 2021, kun utføres ved sykehuset i Mo i Rana. Kirurger fra Sandessjøen skal delta i operasjonene ved Mo, ifølge Helgelandssykehuset.

LES OGSÅ
Skal vurdere funksjonsdeling innen kreftkirurgien

Helgelandssykehusets ledelse har uttalt at den ønsker å samle tarmkreftkirurgien under felles ledelse, men ledelsen har ikke tatt stilling til om denne typen kirurgi skal eller bør utføres på ett eller flere sykehus. 

At de planlagte tarmkreftoperasjonene nå inntil videre kun skal skje på ett sykehus, er en følge av at en ekstern revisjon av tarmkreftkirurgien har vist avvik.
 
 – I rundt seks uker har det pågått en prosess med de kirurgiske fagmiljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen for å komme fram til felles tiltak for videre arbeid med tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

 – Vi har kommet langt, men en del sentrale punkter er ennå ikke avklart, heter det fra Gunnlaugsdottir, som også viser til at Helsetilsynet  gjennomførte stedlig tilsyn i Sandnessjøen forrige uke, og at det ikke er kommet konklusjoner herfra ennå.

– Midlertidig tiltak
–  De setter i gang sitt arbeid nå, og det er forventet at dette vil ta noe tid. Det har ikke vært operert tarmkreftpasienter i Sandnessjøen siden 31. juli, men det vil i tiden framover være pasienter i dette opptaksområdet som har behov for kirurgisk behandling av tykktarmskreft. Det er behov for å ivareta pasientsikkerheten mens Helgelandssykehuset og Helsetilsynet jobber videre med saken. Jeg fant det da riktig å fatte denne beslutningen, som jeg understreker er et midlertidig tiltak, uttaler Gunnlaugsdottir.

LES OGSÅ
Delte rapporter med PR-byrå: Bent Høie ser alvorlig på hendelsen

Ifølge sykehuset omfatter den midlertidige flyttingen av tarmkreftoperasjoner til Mo i Rana en «svært liten pasientgruppe».

–  Tiltaket innebærer ingen endringer i den øvrige virksomheten. Det interne kvalitetsarbeidet fortsetter som planlagt, og målet er å sikre et felles faglig nivå i Helgelandssykehuset, i tråd med nasjonale retningslinjer. Helgelandssykehuset skal ha møte med de eksterne fagekspertene fra St. Olav, UNN og OUS i slutten av måneden, og det interne kvalitetsarbeidet fortsetter som planlagt, heter det fra sykehuset.

Gunnlaugsdottir legger til at «det har vært og er, en krevende prosess for både berørte pasienter, pårørende, ansatte i Helgelandssykehuset og i omgivelsene våre. Saken har skapt uro, og det er mitt ønske at vi nå, i fellesskap, bidrar til å skape ro og støtter hverandre i det viktige arbeidet vi skal gjøre for å skape den best mulige tjenesten til disse pasientene».

–  Målet er fortsatt aktivitet på to steder, samlet under felles ledelse, sier Gunnlaugsdottir.

Dette har skjedd

Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut når man måler 100 dagers postoperativ dødelighet i målingene fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig.

Det ble utført tre eksterne evalueringer i kjølvannet av at alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen ble stanset med umiddelbar virkning den 12. januar, og startet opp igjen etter kort tid. 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!