JA TIL TO: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) går med på forslaget om to akuttsykehus på Helgeland.

Vestre: – To akuttsykehus på Helgeland så fort som mulig

Både Mo i Rana og Sandnessjøen skal ha akuttsykehus, fastslår helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap). Dette er i tråd med Helse Nords ønsker.

Publisert Sist oppdatert

I planen legges det også opp til at det fortsatt skal være fødeavdeling både i Sandnessjøen og på Mo, samt at de fortsatt skal legges til rette for «gode helsetjenester også i Mosjøen og Brønnøysund», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen står bak beslutningen om å ha to akuttsykehus på Helgeland og ønsker å få realisert dette så raskt som mulig. Derfor har jeg i foretaksmøte gitt Helse Nord min tilslutning om å justere strukturvedtaket fra 2020. Med dette kommer også en klar forventning om fremgang i arbeidet, sier Vestre.

I styremøtet i Helse Nord RHF i juni ble det diskutert om oppdraget fra HOD var for detaljert til å kunne vurdere fremtidige løsninger med den graden av fleksibilitet styret og ledelsen ønsker.

– Jeg deler Helse Nords oppfatning om at strukturvedtaket for Helgelandssykehuset som ble fattet i 2020 er for detaljert for å sikre befolkningen på Helgeland et godt og fremtidsrettet helsetilbud. En lavere detaljeringsgrad vil øke mulighetene for nødvendig omstilling og bidra positivt til at planen faktisk kan gjennomføres innen rimelig tid, sier Vestre.

Powered by Labrador CMS