TBE: Skogflåttencefalitt, også kalt Tick Born Encephalitis (TBE), er en sykdom som av og til rammer mennesker. Foto: GettyImages

Dobling av antall vaksiner mot flåttsykdommen TBE i 2022

Det ble i fjor satt 74.000 vaksinedoser mot skogflåttencefalitt, en økning fra 34.000 doser i 2021. Hvis man er i risikogruppa, bør første dose tas før påske.

Publisert

Skogflåttencefalitt, også kalt Tick Born Encephalitis (TBE), er en sykdom som av og til rammer mennesker. Det finnes en vaksine mot den, som er anbefalt for personer i risikogrupper som befinner seg i utsatte områder.

– Vi anbefaler at de som kommer inn under indikasjonene for vaksinen, altså befinner seg i de opplistede geografiske områdene hvor de er mye ute i skog og mark og ofte blir bitt av flått, vurderer vaksinasjon i samråd med sin fastlege, sier epidemiolog og seniorforsker Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Hun påpeker at selv med en økning i smitten de siste årene, er det fremdeles snakk om få tilfeller på et nasjonalt nivå og relativt liten risiko for smitte. I hele perioden sykdommen har vært meldingspliktig, fra 1994 til 2021, ble det meldt inn 269 TBE-tilfeller der personene var smittet i Norge. Disse var hjemmehørende langs kysten fra Flekkefjord til Drammen og langs østkysten av Oslofjorden fra Vestby til svenskegrensen.

FHI anbefaler kun vaksinasjon til barn og voksne som oppholder seg langs kysten i disse områdene, som er mye ute i skog og mark, og dessuten ofte blir bitt av flått.

Venter litt lenge

TBE har fått mer oppmerksomhet de siste årene, da det har blitt registrert noen flere smittede enn før. Smittetallene for 2022 er ennå ikke klare, men ifølge Farmaloggs legemiddelstatistikk var det i fjor en kraftig økning i antall vaksinedoser.

– Det er positivt at så mange tar TBE-vaksinen som beskytter mot skogflåttencefalitt, som kan gi en farlig hjernebetennelse. Tallene viser imidlertid at for mange venter for lenge inn mot sommeren før de tar første vaksine, sier fagdirektør Hanne Andresen i en pressemelding fra Apotekforeningen.

– For å få full beskyttelse i sommer bør første dose helst tas før påske, og i hvert fall før mai, oppfordrer Andresen.

Minst to-tre doser

Norge endret nylig smitteanbefalingene og utvidet det geografiske området der man kan vurdere om man skal ta vaksine. Ifølge Jore har Norge lavere terskel enn Sverige og Finland for å innlemme nye områder slik.

Basert på kun ett tilfelle i Vestby og ett i Fredrikstad er disse kommunene nå tatt med i anbefalingene.

– I Sverige og Finland ville ikke ett tilfelle være nok for å utløse en anbefaling om vaksine.

Smitteoverføring forekommer særlig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde.

Om man skal vaksineres, anbefales det å ta første av to eller tre doser på senvinteren, i god tid før flåttsesongen, som i Norge begynner i april. Intervallet mellom første og andre dose kan være ned til 14 dager. Med en ekstra dose er mer enn 95 prosent beskyttet i minst tre år.

Personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander får en ekstra dose.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS