Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt.
Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt.

Nye vaksineråd mot skogflåttencefalittvirus

Folkehelseinstituttet har gjort noen endringer i anbefalingen om TBE-vaksine for å tydeliggjøre hvem anbefalingene gjelder for

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet har gjort noen endringer i anbefalingen om TBE-vaksine. Målet er å gjøre det klarere hvem anbefalingene gjelder for, skriver FHI i en pressemelding.

TBE-vaksinen beskytter kun mot TBE-virusinfeksjon (skogflåttencefalitt), ikke mot bitt av flått eller mot andre infeksjoner som kan overføres med flått, som borreliose.

Oppdateringen konkretiserer hvilke geografiske områder det er størst risiko for å bli smittet av TBE-virus som følge av flåttbitt.

Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt. Du kan be om vurdering av behov for vaksine hos fastlege.

Utvidet områder etter smitte

Ifølge FHI er risikoen for smitte høyest i kystområdene på Sørlandet og langs Oslofjorden.

På vestkysten av Oslofjorden er risikoen størst fra og med Flekkefjord til og med Drammen. På østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.

Listen over aktuelle områder er utvidet på bakgrunn av to smittetilfeller med TBE i henholdsvis Vestby og Fredrikstad i 2021.

FHI anbefaler at vaksinasjon starter på senvinteren, i god tid før flåttsesongen begynner i april.

Det gis 2 eller 3 vaksinedoser, avhengig av alder og immunstatus.

Powered by Labrador CMS