LEGEREGISTER: KS og Helsedirektoratet diskuterer om et kommunalt legeregister kan gjøre det enklere å komme i kontakt med hverandre og inngå samarbeid.  Foto: KS

LEGEREGISTER: KS og Helsedirektoratet diskuterer om et kommunalt legeregister kan gjøre det enklere å komme i kontakt med hverandre og inngå samarbeid. 

Foto: KS

KS: – Konflikten med Legeforeningen skal ikke påvirke arbeidet lokalt

Kartleggingen fra Helsedirektoratet og bekymringene om belastningen på norske kommuneleger, kommer parallelt med at KS har en pågående konflikt med Legeforeningen. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Likevel; kommuneorganisasjonen KS deler bekymringen til helse- og omsorgsminister Bent Høie og Helsedirektoratet, som alle uttrykt bekymring for arbeidsbelastningen blant norske kommuneleger.

Men sier det er kommunenes ansvar å sikre at kommunelegefunksjonen fortsatt er bærekraftig.

– Det er veldig mange kommuneleger som har stått på og som står på og jobber mer enn normalt. Vi deler Helsedirektoratets bekymringer, sier Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Som Dagens Medisin skriver, har Helsedirektoratet kartlagt kommunelegenes situasjon.

Møte med direktoratet

I forrige uke deltok KS på et møte med direktoratet der kommunelegenes varskurop ble adressert og diskutert.

– Vi ser at kommunelegeressursen er sårbar, fordi den i utgangspunktet er liten i mange kommuner. Selv om det er kommunelegen som har dedikerte oppgaver knyttet til smittevern, er det kommunen som har det overordnede ansvaret. Dermed er det kommunene selv som må finne løsninger. 

– Hva mener du med det?

– Vi må forholde oss til rollene våre. Helsedirektoratet må vurdere det faglige, KS vil hjelpe kommunene med det kommunene ber om hjelp til. Det vi er helt enige med Helsedirektoratet om, er å oppfordre kommunene til å se på hva de har av ressurser samlet sett slik at de kan sikre tilstrekkelig bemanning, både innen kommunelegefunksjonen, men også blant andre ansatte med smittevernfaglig kompetanse og personell som kan avlaste fagpersonellet. Det er viktig at de tenker kontinuitet. I perioder må smittevernressursene være tilgjengelig ut over ordinær arbeidstid mellom 8 og 16.

En pågående konflikt

Kartleggingen fra Helsedirektoratet og bekymringene om belastningen på norske kommuneleger kommer parallelt med at KS har en pågående konflikt med Legeforeningen, som skal opp i Rikslønnsnemnda.

– Denne konflikten skal ikke påvirke arbeidet lokalt. Vi forutsetter at avtaleverket gjelder inntil annet er bestemt. Vi mener det absolutt er mulig å løse denne situasjonen utenfor konflikten, som jo handler om den totale arbeidsbelastningen. Vi har bestemmelser i hovedtariffavtalen som gjør at kommunene kan inngå midlertidige avtaler om vaktordninger. Så for covid-19-situasjonen sin det, er det mulig å løse, sier hun.

– Større oppmerksomhet i dag

Snåre forteller at KS’ medlemsservice jevnlig får henvendelser fra kommuner som har spørsmål om hvordan problemet kan løses rent avtalemessig og om hvordan de kan samarbeide med andre kommuner.

Vi har fått signaler om at stadig flere kommuner samarbeider om ressursene. Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS

– Hvis en funksjon i kommunen  skal være tilgjengelig 24/7, må oppgavene fordeles på flere for å kunne organisere  det på en forsvarlig måte. Derfor oppfordrer vi kommunene til å ta en ny gjennomgang av ressursene sine og se på behov og muligheter for interkommunalt samarbeid, noe vi vet at mange har gjort allerede.

– Denne kartleggingen ble gjort i høst, da smittetrykket var lavere, og det har skjedd mye siden. Det er en større oppmerksomhet i norske kommuner nå om hvordan man kan samarbeide i en særdeles vanskelig situasjon. Vi har fått signaler om at stadig flere kommuner samarbeider om ressursene og har felles bakvaktsordninger, noe som også tar høyde for variasjoner i smittetrykket, legger hun til.

Vil ha et kommunelegeregister

Av helt konkrete kortsiktige tiltak, er noe at det som ble diskutert på møtet mellom KS og Helsedirektoratet i forrige uke, et kommunalt legeregister som skal gjøre det enklere å komme i kontakt med hverandre.

– Det ønsker både legene selv og statlige myndigheter. KS støtter dette, men mener at det i så fall må gjøres ved en epost til en «funksjon» ikke «person», slik at man ikke «by-passer» kommuneledelsen.

Helsedirektoratet jobber med en teknisk løsning, men det kan ta tid.

Et brev på vei ut

Åse Snåre i KS opplever å ha en god tone og dialog med Helsedirektoratet.

– Så registrerer vi at Helsedirektoratet kommuniserer ut at kommunene må styrke sine kommunelegeressurser. Det er en formulering vi ikke kan stille oss bak, selv om vi deler bekymringene deres. Tross at vi opererer med ulike begreper, har vi – med utgangspunkt i møtet – funnet sammen om et omforent innhold i et brev som skal sendes ut til kommunene. Et brev fra Helsedirektoratet, men som KS stiller seg bak og er enige i.

Powered by Labrador CMS