Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

STØTTEFUNKSJONER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at kommunene må ta grep for å være bedre rustet før neste krise. Å rekruttere støttespillere rundt kommunelegen, er ett av tiltakene han anbefaler. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie: – Bekreftet det vi fryktet

Da vi ga dette oppdraget til Helsedirektoratet, var det fordi vi hadde et klart inntrykk av at kommunelegene sto i en krevende situasjon. Kartleggingen bekreftet dette inntrykket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Publisert: 2021-01-21 — 10.24
LES OGSÅ
Legeforeningen bekymret: – Et slitent korps
LES OGSÅ
I to av tre kommuner er kommunelegen alene på post

I en kartleggingen gjort av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, fremgår det at to tredeler av kommunene bare har én person tilsatt som kommunelege.

Videre viser en spørreundersøkelse blant norske kommuneleger at ni av ti har jobbet ut over sin stillingsprosent under pandemien. 

Yrkesforeningen til norske kommuneleger, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er bekymret for belasningen på medlemmene over tid. 

– Å stå i en kortvarig krise, vil mange klare, men å stå i en slik situasjon over tid, er krevende. Vi hadde mistanke om at mange kommuner hadde få ressurser innen dette området, og små stillingshjemler, sier han videre.

– Hva vil du gjøre for å avhjelpe situasjonen?

For regjeringens del handler det om å prioritere kommuneøkonomien. Det er dette virkemiddelet vi har nå.
Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

– I denne situasjonen er noe av hensikten å rette oppmerksomheten mot dette i kommunene. For regjeringens del handler det om å prioritere kommuneøkonomien. Det er dette virkemiddelet vi har nå. Utover økte økonomiske rammer har kommunene fått et klart råd om å se på muligheten for umiddelbart å øke stillingsprosenten til kommunelegene.

– Flere gir tilbakemelding om at det ikke er flere leger å ta av?

– Det reelle problemet er det vanskelig å gjøre noe med akkurat nå. Men kommunene kan rekruttere personell rundt den enkelte kommunelege, som kan avlaste med det praktiske. Vi oppfordrer også kommunene til å se på samarbeid med andre kommuner – slik at robustheten kan økes ved at ulike team kan avlaste hverandre.

– Hva skjer videre med kartleggingen?

– Dette arbeidet vil inngå i vår nasjonale evaluering, men bør også inngå i den enkelte kommunes evaluering. Det er et risikopunkt som man må ha i kommunene for å være bedre rustet til fremtidige kriser.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 21.01.2021 12.00.28

  Lege

  Hvorfor vente så lenge med det dere fryktet? Hvor mye dokumantasjons skal pløyes i marken i alenedning krisen i FLO (fastlegeordningen) før det blir bekreftet det dere fryktet, eller skal man anse sitasjonen "bekreftet" med foreliggende PLAN for Allmennlegetjenesten, - - og så vente med tiltak inntil "noe" er over, eller HOD får tenkt seg om i anledning predikerte kriser og forvitring av hjørnesteiner i norsk helsevesen. Er det noen aktivitet i trekantforholdet lenger, eller er våre tillitsvalgte stilt på sidelinjen ... antall spørrretegn rekker ikke innenfor denne boksen, dessverre

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!