FIKSET FEIL: Feilen som førte til at nesten 2000 resepter har feil i doseringsfrekvensen, er rettet. Foto: NTB

Feilen i nesten 2000 resepter er rettet – leger må gå gjennom reseptene

Feilen som førte til at nesten 2000 resepter har feil i doseringsfrekvensen, er rettet. Nå må legene sjekke reseptene, opplyser Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått oversikt over hvem som har rekvirert reseptene det er blitt feil i. Disse vil bli varslet og få oppfordring om å gjennomgå reseptene, sier fagdirektør og lege Jacob Holter Grundt i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Han understreker at det ikke er rekvirerende lege som har gjort noe feil.

Forrige uke varslet Helsedirektoratet at de hadde funnet en feil i e-reseptkjeden, og at denne kunne føre til feildosering av enkelte legemidler.

– Beklager merarbeidet

Mandag opplyste direktoratet at de hadde funnet feil hos én journalleverandør. Denne var da rettet, men det ble undersøkt om det kunne være feil hos andre leverandører. Det er ikke kjent om feilen gjelder flere leverandører.

Grundt opplyser tirsdag at de aktuelle legene får varsel om å gjennomgå reseptene enten i journalsystemet som en klar melding om at resepten må gjennomgås, eller ved at legen eller virksomheten som er berørt, blir kontaktet direkte av Norsk helsenetts kundesenter.

– Vi beklager merarbeidet som påføres leger i en allerede presset arbeidshverdag. For å ivareta pasientsikkerheten, ser vi ingen annen utvei enn å be om at reseptene som er berørt av feilen, gjennomgås, sier Holter Grundt.

Kan ikke gjøres maskinelt

Det er blitt vurdert om feilene i de nesten 2000 reseptene kan rettes maskinelt, men det er behov for en medisinskfaglig vurdering når reseptene rettes opp.

– Derfor kan vi ikke gjøre dette uten legenes hjelp, sier Grundt.

Beslutningen om å kontakte de som har rekvirert reseptene, ble tatt tirsdag kveld. Grundt understreker at det er informasjon om dosering som må gjennomgås.

Sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester anbefales også å gjennomgå medikamentkurver og medisinkort spesielt for legemidler som doseres sjeldnere enn daglig.

Den tekniske feilen kan spores tilbake til 2021, opplyste Grundt mandag.

Powered by Labrador CMS