Det ser fortsatt mørkt ut for det felles journalsystemet Sundhedsplatformen i Danmark. Fra 2021 er det meningen at også alle kommuner og sykehus i Helse Midt-Norge skal ta i bruk et felles system levert av samme selskap. I Danmark har to regioner tatt systemet i bruk, og blant sykehusene som benytter det er det danske Rigshospitalet  (bildet) i Region Hovedstaden.  Foto: Region Hovedstaden
Det ser fortsatt mørkt ut for det felles journalsystemet Sundhedsplatformen i Danmark. Fra 2021 er det meningen at også alle kommuner og sykehus i Helse Midt-Norge skal ta i bruk et felles system levert av samme selskap. I Danmark har to regioner tatt systemet i bruk, og blant sykehusene som benytter det er det danske Rigshospitalet (bildet) i Region Hovedstaden. Foto: Region Hovedstaden

Fortsatt misnøye med Sundhedsplatformen i Danmark

Yngre legers forening og Overlegeforeningen i Danmark krever øyeblikkelig handling etter at legene i nok en brukerundersøkelse utviser stor misnøye med journalsystemet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Flesteparten av de ansatte som bruker Sundhedsplatformen, særlig legene, er fortsatt utilfredse med den tre år gamle pasientjournalen.

Det viser en brukerundersøkelse der i alt 19.584 av totalt 49.681 ansatte har svart.

51 prosent av legene i de to regionene som har tatt i bruk Sundhedsplatformen svarte på undersøkelsen.

Leverer system til Norge
Det felles journalsystemet – som leveres av samme selskap som står bak Helseplattformen som skal innføres i Helse Midt-Norge - er innført ved samtlige sykehus i to regioner i Danmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Det største problemet ved Sundhedsplatformen er dens manglende evne til å skape det nødvendige overblikket over pasientforløpet, rapporterer legene i undersøkelsen.  

Helga Schultz, er leder for Yngre legers forening i Danmark, og hun er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

– Dette er det samme som jeg hører fra mine medlemmer. Tallene skriker etter handling nå fra begge regionene, sier hun til ugeskriftet.dk.

– Nærmest beskjemmende
Leder for den danske overlegeforeningen, Lisbeth Lintz, sier til danske Dagens Medicin at regionene ikke har lykkes i å få systemet til å fungere i hverdagen, til tross for at innføringen av Sundhedsplatformen har fått hard kritikk fra blant andre Riksrevisjonen i Danmark.
– Det er nærmest beskjemmende at regionene ikke er kommet lengre etter tre år med takkrike løfter om bedring og styrket innsats, sier Lintz. 
Regionrådsformennene i begge regionene erkjenner at systemet volder personalet betydelige problemer:

–  Beskjeden fra medarbeiderne er tydelig, Vi er slett ikke ferdige med å utvikle Sundhedsplatformen, sier regionsrådsformann Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland i en pressemelding. Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformann i Region Hovedstaden, uttaler:

–  Det tar tid å få den elektroniske pasientjournalen til å fungere slik at den lever opp til ambisjonene vi har for fremtidens helsevesen.

– Stjeler tid og oppmerksomhet
Siden systemet ble innført på alle sykehusene i de to regionene mellom mai 2016 og november 2017, har kritikken haglet.  

Særlig legene har rast mot systemet fordi de mener det stjeler tid og oppmerksomhet fra pasientbehandlingen.

De har varslet om feil og at de befinner seg i en krisetilstand: Blant annet har klinikerne fortalt i media at kreftpasienter ikke behandles i tide, beskrevet alvorlige medisineringsfeil og at produktiviteten på sykehusene faller.

I midten av september gikk den danske helseministern ut med en «siste advarsel» om Sundhedsplatformen.

Bakgrunnen var en rapport fra et uavhengig ekspertråd som var hard i kritikken av region Hovedstadens håndtering av systemet. Rapporten kom et drøyt år etter at den danske Rigsrevisionen kom med knusende kritikk.

Jørgen P. Bansler, som er professor i datalogi ved Københavns universitet professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet med speciale i offentlige IT-systemer, har fulgt situasjonen tett.

I fjor gjorde han en gransking av effekten av Sundhedsplatformen og hvordan den påvirker effektiviteten på sykehusene.

Til Dagens Medisin uttalte Bansler at han mener det ikke er lett å gi én enkel forklaring på hvorfor det har gått så galt med implementeringen av Sunhedsplatformen:

– Det er snakk om et meget komplekst system, som er vanskelig å forstå, konfigurere og bruke. Brukersnittet er på mange måter ulogisk og uoversiktlig. Det virker svært gammeldags og lever ikke opp til allment aksepterte kriterier for design av gode brukergrensesnitt, sa Bansler til Dagens Medisin.

Den norske Helseplattformen, som skal innføres i hele Helse Midt-Norge, leveres av samme leverandør som den danske Sundhedsplatformen.

Den totale økonomiske rammen for det nye felles journalsystemet som skal innføres i alle kommuner og på alle sykehus i Helse Midt, er på 3,3 milliarder kroner. Selve kjøpsprisen for løsningen utgjør ifølge Helseplattformen bare en del av dette beløpet.

Prosessen med å lande avtalen om Helseplattformen, har vært lang og omstridt. Epic «vant» anbudet etter at den konkurrerende leverandøren trakk seg i siste liten i 2018.

Helseminister Bent Høie (H) møtte i oktober i fjor den daværende helseministeren i Danmark, for å diskutere problemene i Sundhedsplatformen, og for å forsikre seg om at det samme ikke skal skje i Helse Midt, noe også ledelsen i Helseplattformen har forsikret om.
I september sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) til Dagens Medisin at departementet følger ekstra nøye med på innføringen i Norge.

– Vi har gjennomgått erfaringene fra Danmark, sa hun.

Powered by Labrador CMS