Ansatte ved sykehus og sykehjem bør pålegges å bruke munnbind

Helsearbeidere skal ikke gå på jobb dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, ettersom mange infiserte ikke har symptomer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Gunnar Kvåle

Kronikk: Gunnar Kvåle, dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

HELSEINSTITUSJONENE har, som arbeidsgivere, plikt til å iverksette tiltak for å hindre smittespredning blant sine ansatte. På grunn av stor risiko for smittespredning av korona, bør institusjonene derfor blant annet sørge for at alle sykehus- og sykehjemsansatte bruker munnbind når de er på arbeid.

Les også: Bekymring og uro om luftsmitte

ANBEFALING. Munnbind er anbefalt som smittevern. Da Bergens Tidende spurte Woo Joo Kim, spesialist på korona i Sør-Korea, om hans beste råd til Norge, svarte han: «Ansiktsmaske. Det er et effektivt middel mot Covid-19».

Ifølge en fersk artikkel i New York Times melder Center for Disease Control i USA at utbredt bruk ansiktsmasker kan redusere virusoverføringen, ikke bare ved helseinstitusjoner, men også generelt i samfunnet. Direktøren, Dr. Robert Redfield, viser til nye data som viser risiko for smitteoverføring fra smittede personer uten symptomer. Han påpeker at koronavirus er mange ganger mer smittsomt enn influensa og at viruset trolig kan overføres så lenge som to dager før smittede personer viser symptomer.

Nå ber også Det europeiske smittevernbyrået om at alle medlemslandene, deriblant Norge, anbefaler offentlig bruk av munnbind.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR. I Arbeidstilsynets veiledning om tiltak mot spredning av koronasmitte i arbeidslivet, er arbeidsgivers ansvar klart spesifisert: «Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten».

At også asymptomatiske ansatte kan spre smitte, er et kjent problem, og en ekstra grunn til at alle helsearbeidere bør bruke munnbind

Arbeidsgiver har ansvar for å hindre at pasienter smittes av behandlere og at ansatte smittes av andre på jobb. Hvis det nå ikke er stor mangel på smittevernsutstyr, bør det innføres plikt til å bruke ansiktsmasker/munnbind for alle som har med pasienter å gjøre ved norske helseinstitusjoner, ikke bare for dem som arbeider med koronasmittede.

Les også: Nødvendig å spille med åpne kort

RISIKO I SYKEHJEM. Vi er i den meget uheldige situasjonen at en stor andel av dem som dør av Covid-19, er pasienter på sykehjem. Av de 48 som døde av koronaviruset i Norge fra 4. til 10. april med dødssted registrert i VGs statistikk, døde 34 i sykehjem eller ved forskjellige omsorgsinstitusjoner.

Det er uheldig om det ikke brukes smittevernutstyr som munnbind ved stell av pasienter ved disse institusjonene. Arbeidsgiver bør gi klar melding til de ansatte om å bruke munnbind ved all pasientkontakt.

Helsearbeidere skal ikke gå på jobb dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, ettersom mange infiserte ikke har symptomer. Ved en kirurgisk avdeling i Linköping ble alle de 50 ansatte testet etter at en person ble syk med Covid-19. Rundt halvparten var smittet og av dem hadde bare rundt en tredel symptomer. Andre studier viser også at mange smittebærere er uten symptomer.

Les også: Skaper man uro eller tillit med evidensbasert smittevern?

HELSEPERSONELL SMITTES. Mange helsearbeidere smittes. Blant helsearbeidere var det den 14. april registrert 516 smittede. Over 100 er smittet bare siden 25. mars. Disse settes i karantene. At også asymptomatiske ansatte kan spre smitte, er et kjent problem, og en ekstra grunn til at alle ansatte bør bruke munnbind.

Fortsatt melder ansatte både ved sykehus og sykehjem at de ikke blir bedt om å bruke munnbind ved kontakt med pasienter. Dette er ikke smittevernmessig godt begrunnet, både på grunn av at ansatte kan overføre smitte til pasienter og på bakgrunn av mange helsearbeidere allerede er smittet og nye smittede fortsatt registreres.

Våre helsemyndigheter og helseinstitusjoner har ansvar for at denne situasjonen ikke fortsetter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS