Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nødvendig å spille med åpne kort

Lederne må kommunisere tydelig ut i alle linjer om riktig bruk av smittevernutstyr – være ærlige og spille med åpne kort. Det må ikke lempes på krav på grunn av forsyningssituasjonen – og politikk må ikke trumfe vitenskap.

Publisert: 2020-03-30 — 15.19
Lindy Jarosch-von Schweder

Innlegg: Lindy Jarosch-von Schweder, MD, Ph.D, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF og leder av Sør-Trøndelag legeforening

EN NY FORSYNING med smittevernutstyr ankom landet sist fredag. Dette er den andre i rekken og ansatte kan senke skuldrene en liten stund. Leveransen vil bedre situasjonen ute i helsetjenesten betydelig, ettersom de siste ukene har vært preget av kritisk mangel på smittevernutstyr.

Problemet er at det er uklart hvor langt lageret rekker før ny leveranse kommer til Norge. Det er en ubehagelig usikkerhet.

Heldigvis har administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF uttalt at «det ikke er snakk om å lette på trykket før vi har alt det smittevernutstyret vi trenger for pandemien på norsk jord». Det er godt å høre. Med handlekraftige ledere og en tykk bankbok har sykehusinnkjøp inngått avtaler til et tresifret millionbeløp. Sånn sett er vi heldige.

RASJONERING OG GJENBRUK. I påvente av nye leveranser, må ledere og ansatte sammen være kreative og finne gode løsninger uten at det går på bekostning av ansattes helse miljø og sikkerhet. Her har ledere et særskilt ansvar. De må være tydelige, ivaretakende, ærlige og spille med åpne kort.

De siste ukene har det vært rasjonering av utstyr og det er innført nye retningslinjer som gjenbruk av blant annet smittevernfrakker. I denne sammenhengen er det sendt ut e-læringsvideoer om hvordan utstyr kan gjenbrukes. Videoene viser avbalansert helsepersonell, som med rolige bevegelser, nesten som i sakte film, viser hvordan smittevernfrakker forsvarlig kan tas av og på – og gjenbrukes.

I påvente av nye leveranser av smittevernutstyr må ledere og ansatte finne løsninger som ikke går på bekostning av helse, miljø og sikkerhet

Virkeligheten kan fort bli annerledes i en stresset situasjon. Praktisk og god opplæring er derfor avgjørende for å lykkes.

UKLARHET OM RETNINGSLINJER. I tillegg er det kommet opp en problemstilling knyttet til bruken av smittevernmasker. På Folkehelseinstituttets sider, sist oppdatert 24. mars 2020, står det at åndedrettsvern (FFP3) skal brukes ved aerosolgenererende prosedyrer, men at FFP2/N95-maske kan brukes dersom FFP3-masker ikke er tilgjengelige.

Begrunnelsen for at FFP2 skal være tilstrekkelig, er at Covid-19 håndteres som dråpe- og kontaktsmitte og ikke luftsmitte. Ved luftsmitte, eksempelvis multiresistent tuberkulose, er det nødvendig med åndedrettsvern av type FFP3.

Dette står imidlertid i kontrast med Arbeidstilsynets nettsider, oppdatert 27. mars 2020. Her står det at «P3-masker er det eneste som gir fullgod beskyttelse mot virus» (og da også koronavirus). Det er to ulike typer P3-masker, en med tildekket ventil som både hindrer at brukeren blir smittet, men også at brukeren ikke smitter andre. Den andre typen, uten tildekket ventil, beskytter brukeren mot smitte, men hindrer ikke at brukeren smitter andre. Pasienter som hoster, bør ha på seg munnbind. Skal man behandle pasienter som hoster, bør man bruke P3-maske på samme måte som ved aerosoldannende prosedyrer. Hvis pasienten ikke hoster, men er smittet, kan den som behandler bruke vannavstøtende munnbind».

URO OG FRUSTRASJON. På bakgrunn av denne forskjellen pågår det en aktiv diskusjon blant ansatte hvorvidt når hvilket utstyr bør og skal brukes. Årsaken er de avvikende føringer mellom Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet. Anbefalingene må være like, og Spekter skal nå ha tatt initiativ overfor Arbeidstilsynet til en harmonisering av disse rådene.

Uklare retningslinjer skaper uro og frustrasjon. Ledere har derfor en viktig oppgave i å vise at ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas, til tross for rasjonering og gjenbruk av utstyr – og til tross for eventuelle endringer i anbefalinger om type smittevernmasker.

TYDELIGHET. Det vil være helt avgjørende de neste ukene at ansatte fortsatt har tillitt til og stoler på sine ledere for fortsatt å klare å stå i denne påkjenningen koronakrisen gir over tid.

Når Spekter og Arbeidstilsynet nå skal harmoniseres sine anbefalinger, er det viktig at det ikke lempes på krav på grunn av forsyningssituasjon – og at politikk ikke trumfer vitenskap.

En endring i bruk – eller nye rutiner – må ivareta helse, miljø og sikkerhet hos de ansatte – og det må kommuniseres tydelig at dette blir ivaretatt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!