KRAV: Ikke alle som sitter igjen med et dårlig resultat etter å ha blitt behandlet i helsevesenet har rett til erstatning, skriver Kristin Cordt-Hansen.

Feilbehandlede pasienter trenger pasientskadeordningen

Vi kjenner oss ikke igjen i professor Hoves påstand om at vi gir avslag til pasienter som har vært utsatt for «åpenbar behandlingssvikt».

Publisert Sist oppdatert

I et innlegg i Dagens Medisin 24.04.2024 stiller professor dr.med. Leiv M. Hove spørsmålet om hva vi skal med Norsk pasientskadeerstatning.

Mitt svar på dette spørsmålet er at feilbehandlede pasienter trenger pasientskadeordningen. De siste årene har NPE utbetalt mellom 1 og 1,4 milliarder kroner årlig i erstatninger. Dette beløpet er fordelt på 1600-1700 pasienter per år som har vært utsatt for feilbehandling. For disse menneskene har erstatningsbeløpet betydd mye. Av erfaring vet vi at det å få anerkjent skaden og å bli trodd også betyr mye.

Vi stiller som et krav at de sakkyndige er oppdatert innen sin medisinske spesialitet

Ikke alle har rett til erstatning

Men ikke alle som sitter igjen med et dårlig resultat etter å ha blitt behandlet i helsevesenet har rett til erstatning. Etter pasientskadeloven er det flere vilkår som skal være oppfylt for å ha rett til erstatning: det skal ha skjedd en svikt i behandlingen, svikten skal ha påført pasienten en skade, skaden skal ha blitt varig og av et visst omfang og/eller gitt økonomisk tap. Vi jobber grundig med hver enkelt sak for å se om disse vilkårene er oppfylt. Vi kjenner oss ikke igjen i professor Hoves påstand om at vi gir avslag til pasienter som har vært utsatt for «åpenbar behandlingssvikt».

NPE bruker erfarne sakkyndige

For å avdekke de tilfellene hvor det har vært behandlingssvikt, er NPE avhengig av vurderinger fra erfarne sakkyndige. Vi stiller som et krav at de sakkyndige er oppdatert innen sin medisinske spesialitet. I dag har vi avtaler med ca. 140 sakkyndige innen 35 ulike spesialiteter. Når vi inngår avtaler setter vi krav til at den sakkyndige skal være i aktiv klinisk praksis i den aktuelle spesialiteten så lenge de tar saker for oss. I tillegg må de ha vært spesialist i minimum 6 år og de må ha minst 6 års erfaring innen den aktuelle spesialiteten. Det er også et øvre alderskrav på 75 år.

Vi gir professor Hove rett i at det ikke er like lett å konkludere i alle saker når det gjelder spørsmålet om det er svikt eller ikke. Det gjelder ikke minst i de tilfellene der pasienten, etter å ha blitt behandlet i helsevesenet, får tilstander som også er krevende å diagnostisere. Et godt eksempel på dette er pasienter som etter hvert utvikler CRPS etter et håndleddsbrudd. Derfor er det i noen saker uenighet mellom ulike sakkyndige om hva som er riktig behandling. I noen saker vil andre sakkyndige kunne ha et annet syn på saken enn det NPE konkluderer med.

Professor Hove kommenter også klagebehandling og rettsaker i pasientskadesaker. Det er utenfor NPEs ansvarsområde. Vårt ansvar er å sikre at alle pasienter som har rett til erstatning, får det. De 1600 pasientene som fikk medhold i sitt krav om erstatning i fjor, de trenger pasientskadeordningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter 

Powered by Labrador CMS