Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bekymring og uro om luftsmitte

Når det sås tvil om Folkehelseinstituttets agenda og faglige råd, fører det til unødvendig bekymring og uro.

Publisert: 2020-04-04 — 09.43 (Oppdatert: 2020-04-03 — 17.58)

Maria Vandbakk-Rüther

Innlegg: Maria Vandbakk-Rüther, styreleder i Smittevernforum, sammen med styremedlemmene Anita Wang Børseth, Pia Cathrin Kristiansen, Jørn-Åge Longva, Merete Lorentzen, Laila Aarnes, Kenneth Holth og June Utnes Høgli

I ET INNLEGG i Dagens Medisin kritiserer Jørn Klein Folkehelseinstituttet (FHI) og Verdens helseorganisasjon (WHO) for å behandle Covid-19 som dråpesmitte, og ikke som potensiell luftsmitte. På bakgrunn av dette beskylder Klein FHI og WHO for å lage råd og anbefalinger som ikke beskytter pasienter, risikogrupper og helsepersonell.

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum) støtter, basert på dagens kunnskap, FHI og WHOs anbefaling om valg av beskyttelsesutstyr i henhold til at Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Vi støtter også FHI i at åndedrettsvern (ev. FFP2/N95) forbeholdes aerosolgenererende prosedyrer.

Hvis åndedrettsvern brukes ved all pasientkontakt, uavhengig av symptomer og uavhengig om det benyttes aerosolgenererende prosedyrer eller ikke, risikerer vi å gå tom for åndedrettsvern før smittetoppen når Norge

TRYGGE RÅD. Vi har vært, og er, i en kritisk situasjon når det gjelder tilgang til beskyttelsesutstyr. Hvis åndedrettsvern brukes ved all pasientkontakt, uavhengig av symptomer og uavhengig om det benyttes aerosolgenererende prosedyrer eller ikke, kan vi risikere å gå tom for åndedrettsvern før smittetoppen når Norge. Dette er et scenario vi ikke kan utsette helsepersonell for.

Fra styret i Smittevernforums ståsted mener vi at FHI gir fornuftige, trygge og kunnskapsbaserte råd. De gir råd ut ifra et føre var-prinsipp – og ut ifra dagens kunnskap om smittemåte. Dette skal pasienter, risikogrupper og helsepersonell være trygg på.

EKSPERIMENTELL STUDIE. Klein viser til at en nylig publisert artikkel indikerer at Covid-19 kan smitte via aerosoler.

Vi vil påpeke at Verdens helseorganisasjon har vurdert denne studien før de besluttet at Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte.

Vi vil også, på samme måte som WHO og vår søsterorganisasjon Infection Prevention Society (IPS) i Storbritannia nylig har gjort, påpeke at dette er en eksperimentell studie, og at deres funn ikke kan overføres direkte til et klinisk miljø.

UNØDIG BEKYMRING. Det er viktig med faglig engasjement, og Norge er, og skal, være et samfunn basert på åpenhet og ytringsfrihet.

Samtidig er det viktig å få frem at når det sås tvil om Folkehelseinstituttets agenda og faglige råd, fører det til unødvendig bekymring og uro.

Vi oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner og andre til å rette spørsmål og andre kommentarer direkte til FHI – og ikke gjennom mediene.

Oppgitte interessekonflikter: Maria Vandbakk-Rüther er medlem i Fagråd Infeksjon, smittevern og immunologi i Helse Sør-Øst, styremedlem i Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten og medlem i Multidisciplinary Joint Committee in Infection Control. De øvrige har ingen oppgitte interessekonflikter.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!