BRUKERMEDVIRKNING: Jens Plahte, som er prosjektleder i Proba, sender ut invitasjoner til deltakere i referansegruppa i disse dager, deriblant representanter for brukerne. 

Foto: Proba

Lover brukerinvolvering i evaluering av Nye metoder

Jens Plahte i Proba samfunnsanalyse bekrefter at brukerperspektivet vil bli ivaretatt i evalueringen av Systemet for nye metoder og legger frem en liste over organisasjoner som er invitert til å delta i den rådgivende referansegruppen. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Proba samfunnsanalyse fikk oppdraget å evaluere Systemet for nye metoder og de har knyttet til seg noen av de argeste kritikerne av systemet i arbeidsgruppen, noe de har fått skryt for av både av Legeforeningen og Legemiddelindustrien.

Sjokkert over manglende brukermedvirkning
Men flere har etterlyst et brukerperspektiv i gruppen. Deriblant Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, som under DM Arenas digitale møte om kreft og presisjonsmedisin i forrige uke.

– Det er jo et solid faglig team som Proba har fått med seg, men jeg lurer jo på hvor brukermedvirkningen er. Jeg må si det sjokkerer meg litt. Når det er en forskningsmetodikk i bunn, som det sies det skal være, må jeg si det sjokkerer meg litt at man ikke har brukermedvirkning inn i denne typen prosesser, sa hun.

– Dette handler om pasienter som ikke har noe tid å miste, derfor burde det være en selvfølge å ha dem med, la hun til.

Viktig stemme
Også Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, mener brukerperspektivet er viktig å ha med i denne typen evaluering.

– Proba har fått med seg masse bra folk, som er både kritiske og konstruktive, men brukerperspektivet er også nyttig å ha med seg, slik at evalueringen ikke bare koker ned til det rent faglige, sier han til Dagens Medisin, og viser til at det i oppdraget som Stortinget ga til regjeringen står at det er viktig å tenke på brukergruppene.

Skal ivaretas
Jens Plahte, som er prosjektleder i Proba, forsikrer overfor Dagens Medisin at det er invitert inn representanter fra brukerorganisasjoner i den rådgivende referansegruppen, som etter planen skal inneholde 14 personer. Dette fremgår også av prosjektbeskrivelsen på Probas hjemmesider.

– Det går ut invitasjoner i disse dager, sier han. 

Følgende organisasjoner og virksomheter er invitert til å delta i den rådgivende referansegruppa:

 • Den norske legeforening
 • Folkehelseinstituttet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Vest
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Melanor
 • Oslo universitetssykehus
 • Statens legemiddelverk
 • Sykehusinnkjøp HF
Powered by Labrador CMS