Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 5. november 2020

DM Arena Digital Kreft og presisjonsmedisin

Seminaret streames direkte på www.dagensmedisin.no fra studio i Oslo

Meld deg på linken så vil du få tilsendt e-post når LIVE sendingen ligger klar.

Når

5. november 2020 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 15.30

Hvor

www.dagensmedisin.no

Program

Videostrøm av seminaret ser du her:

 

 

Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.45: Evalueringen av Nye metoder: Presentasjon av oppdrag og metoder

Jens Plahte, prosjektleder og forsker (Ph.D.), Proba samfunnsanalyse

Diskusjon:

Bjarne Robberstad, professor, etikk og helseøkonomi (ETØK), UiB

Cecilie Risøe, leder av fagstyret i Legeforeningen 

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret

Daniel Heinrich, overlege ved Ahus og leder av Norsk onkologisk forening

 

16.45-17.15: Offentliggjøring av rapporten «NGS-diagnostikk innen kreft» - resultater og status

Anne Pernille H Dyrbekk, overlege ved patologisk avdelingen, Sykehuset i Vestfold

Diskusjon/spørsmål:

Emiel Jansen, professor og seksjonsleder for kvantitativ og molekylær patologi ved avdeling for patologi ved SUS

Marius Lund-Iversen, overlege ved avdeling for patologi på OUS Radiumhospitalet

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret

Daniel Heinrich, overlege ved Ahus og leder av Norsk onkologisk forening

 

17.15-17.45: NGS-diagnostikk innen kreft - mandat og videre arbeid: Hvordan skal vi lykkes?

Hege Russnes, overlege og gruppeleder ved OUS DNR, leder av nasjonalt kompetansenettverk og koordineringsgruppen for persontilpasset medisin

Diskusjon/spørsmål:

Emiel Jansen, professor og seksjonsleder for kvantitativ og molekylær patologi ved avdeling for patologi ved SUS

Marius Lund-Iversen, overlege ved avdeling for patologi på OUS Radiumhospitalet

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret     

Daniel Heinrich, overlege ved Ahus og leder av Norsk onkologisk forening        

 

17.45-18.00: Hva nå for kreft og presisjonsmedisin i Norge?

Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Bjørn Tore Gjertsen, professor ved UiB og forskningsdirektør Ved Haukeland universitetssjukehus

Sponsorer