Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

UT MOT HELSE NORD: 389 ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har i en felles uttalelse gått hardt ut mot forslag til vedtak i Helse Nord-styret. De kjenner seg ikke igjen i at det er et dårlig arbeidsmiljø i sykehuset. Fra venstre: Dag Johansen, overlege ortopedi Hsyk Mo i Rana, Marit Wisthus, hovedtillitsvalgt NSF Hsyk Mo i Rana, Anders Sigurd Bjellånes, hovedtillitsvalgt overlegeforeningen Hsyk Mo i Rana og Stefan Dehof, overlege kirurgisk avdeling, Hsyk Mo i Rana.

Foto: privat

Sykehusansatte: – Vi er sjokkert og forbannet

Ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana varsler mistillit mot Helse Nord dersom styret onsdag vedtar å flytte alle planlagte tarmkreftoperasjoner til Bodø. Men selv om det er sendt flere bekymringsmeldinger til styret om arbeidsmiljøet, så avviser sykehusansatte at de har et dårlig arbeidsmiljø på sykehuset i Mo i Rana, som kan legitimere at operasjoner flyttes til Bodø. 

Publisert: 2020-10-15 — 10.57
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, valgte den 12. oktober å midlertidig stenge kreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus frem til uke 2 i 2021.

Onsdag ble det kjent at administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, vil overprøve ledelsen i Helgelandssykehuset gjennom å flytte all tarmkreftkirurgi til Nordlandssykehuset i Bodø.

Nå går ansatte ved sykehuset i Mo i Rana hardt ut mot Helse Nord: 

I en felles uttalelse, signert av 389 ansatte, gir de sin støtte til Gunnlaugsdottir og hennes avgjørelse, som de mener er tatt av kvalitets- og pasientsikkerhetshensyn.

Dagens Medisin har bedt Helse Nord om å kommentere saken, og de svarer at de kommer tilbake til oss etter styremøtet torsdag.

«Kollektiv avstraffelse»

– Vi er sjokkert over kollektiv avstraffelse, innledes uttalelsen fra de ansatte.

– Dessverre har kvalitetsarbeidet knyttet til kreftkirurgien gått fra å handle om pasientsikkerhet og kvalitet, til å handle om et politisk spill hos Helse Nord, skriver de videre.

Tillitsvalgte og fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana frykter en flytting av tarmkreftkirurgien til Bodø, som Daae foreslår, bare vil føre til et enda høyere konfliktnivå.

– Det Helse Nord nå foretar seg er en ren kollektiv avstraffelse av pasienter og ansatte.  Her straffes en enhet for feil begått ved en annen enhet, 110 kilometer unna. 

De mener videre at det pågående kvalitetsarbeid med dette blir fullstendig havarert, før man knapt har startet:

– Vi er sjokkert og forbannet, sier fagmiljøet, som kaller det som nå skjer for en «styrt avvikling».

Kjenner seg ikke igjen

De ansatte skriver videre at de ikke kjenner seg igjen i et dårlig arbeidsmiljø.

 – Vi stiller oss uforstående til argumentet om at et dårlig arbeidsmiljø forsvarer et slikt inngrep i en velfungerende virksomhet. Vår opplevelse, på Rana sykehus, er at vi har et svært godt arbeidsmiljø, et arbeidsmiljø Helse Nord nå er på god vei til å ødelegge ved å spre frykt og usikkerhet.    

Avslutningsvis argumenteres det med at Helgelandssykehuset Mo i Rana har levert gode kvalitetstall over mange år og at tre eksterne gjennomganger fra større fagmiljøer har bekreftet kvaliteten.

– Det finnes ingen faglig begrunnelse for det som nå gjøres. Behandlingen som nå pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana opplever, mangler sidestykke. Dersom Helse Nord vedtar dette, kan det ikke tolkes som annet enn mistillit til fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. En mistillit vi kan forsikre Helse Nord om blir gjensidig. 

Flere bekymringsmeldinger om arbeidsmiljøet

Styret i Helgelandssykehuset har behandlet flere bekymringsmeldinger om arbeidsmiljøet i de siste styremøtene. Blant dem som meldte bekymring var styremeldlem Dag Christian Johansen, som er foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund. Han presiserte også at bekymringen gjaldt begge sykehus. 

Også ledelsen i Helgelandssykehuset peker på arbeidsmiljøet i sin egne oppsummering av hendelsene: 

– Sakens omfang og oppmerksomhet har hatt negativ innvirkning på arbeidsmiljøet i hele Helgelandssykehuset, noe som tas på alvor, skriver medisinsk direktør Fred Mürer og fagsjef Ida Bukholm.

– Vi tar disse bekymringsmeldingene på største alvor og har allerede hatt flere møter med både ledere, tillitsvalgte og verneombud, sa Gunnlaugsdottir til eget styre 24. september.

Legeforeningen både sentralt og lokalt har uttrykt bekymring for arbeidsmiljøet. Anne-Karin Rime, visepresident i Den norske legeforening og leder i Overlegeforeningen, bekrefter at de har fått meldinger om dårlig arbeidsmiljø i Helgelandssykehuset og sier at konflikter som ikke håndteres, i verste fall kan gå utover pasientsikkerheten.

Mener arbeidsmiljøet er godt

Dagens Medisin har spurt avsenderne av uttalelsen om hvordan de kan friskmelde arbeidsmiljøet, når deres egne tillitsvalgte og ledelsen har meldt bekymring om arbeidsmiljøet - i hele sykehuset.  

– Helgelandssykehuset består av tre enheter. Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Foretakstillitsvalgt har har arbeidssted Sandnessjøen og uttaler seg på vegne av på vegne av Sandnessjøen og Mosjøen, heter det i svaret, som sykepleier Espen Bergli gir på vegne av brevforfatterne.

Også Statens helsetilsyn har, ifølge Hulda Gunnlaugsdottir, uttalt at arbeidsmiljø kan påvirke pasientsikkerheten negativt.

– Hva tenker dere om det? 

– Helsetilsynet har gjort stedlig tilsyn ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og bare der. Vi stiller oss uforstående til at Helse Nord konkluderer med at arbeidsmiljøet også er dårlig på et sykehus 110 km unna hvor Helsetilsynet ikke har vært, svarer de og understreker igjen at uttalelsene er fra et samlet fagmiljø i Rana. 

Rett over 12 sender tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana ut en felles uttalelse der de avviser å ha fått tilbakemeldinger om arbeidsmiljøet ved sykehuset i forbindelse med tarmkreftkirurgisaken og skriver at de ikke kjenner seg igjen i bekymringen som styremeldem fra NSF rettet til styret i Helgelandssykeshuset. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!