Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FIKK OPPDATERING: Styret i Helgelandssykehuset fikk en oppdatering på tarmkreftkirurgisaken mandag. Store deler av møtet ble lukket for offentligheten. 

Foto: Arkivfoto: Anne May Knudsen

Styret fikk forklaring på flytting av operasjoner

Styret i Helgelandssykehuset fikk en oppdatering om tarmkreftkirurgi-saken i et ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag, der halve møtet ble lukket for offentligheten.

– Med den informasjonen og begrunnelsen vi har fått i den lukkede delen av møtet, synes jeg administrerende direktør har gjort en god vurdering i denne saken, sa styremedlem om beslutningen om å flytte operasjonene midlertidig.

Publisert: 2020-10-12 — 18.58 (Oppdatert: 2020-10-15 — 08.41)
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Saken er oppdatert med endret tittel.

– Dette er en midlertidig løsning og har ikke noe med funksjonsdeling å gjøre. Det skal avgjøres i egen sak, understreket styreleder Arne Benjaminsen da han innledet det ekstraordinære styremøtet i Helgelandssykehuset mandag.

Bakgrunnen er at direktør Hulda Gunnlaugsdottir i forkant av møtet varslet at hun har tatt en avgjørelse om at all tarmkreftkirurgi på Helgeland inntil videre skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana. Kirurger fra Sandessjøen skal delta i operasjonene på Mo, ifølge Helgelandssykehuset.

–  Målet er fortsatt aktivitet på to steder, samlet under felles ledelse, presiserte Gunnlaugsdottir.

Styret i Helgelandssykehuset har bedt om å bli holdt oppdatert på saken. På spørsmål fra styret om faggruppene ved begge sykehusene er enig i den beslutningen som er tatt, svarte direktøren: 

– Beslutningen er tatt på administrativt nivå - av meg - og for å ivareta pasientsikkerheten.

Lukket møtet
Møtet ble lukket mens styret fikk en orientering om en sak hvor personvern og taushetsplikt ble vektlagt tyngre enn offentligheten.

Styret kom tilbake etter om lag én time.

– Med den informasjonen og begrunnelsen vi har fått i den lukkede delen av møtet, synes jeg administrerende direktør har gjort en god vurdering i denne saken. En midlertidig stans fremstår som riktig. Så er det altså en diskusjon om timingen, men med tanke på den hendelsen som var unntatt offentlighet var det riktig å gjøre det nå, sa styremedlem Roar Olsen, og fikk støtte av flere av styremedlemmene som tok ordet.  

– En ledelsesbeslutning
Styremedlem Ingmar Pedersen spurte om avgjørelsen om å flytte tarmkreftkirurgien burde blitt drøfta med tillitsvalgte i forkant?

– Det er en stor avgjørelse og en av de vanskeligste beslutningene å ta. Den er tatt av hensyn til risiko og pasientsikkerhet. Drøfting med tillitsvalgt anser jeg ikke som nødvendig, men jeg har drøftet med fagdirektør og fagsjef, samt enhetsdirektørene. Det er en ledelsesbeslutning om hvilken risiko som er akseptabel å leve med, svarte Gunnlaugsdottir.

Pedersen stilte også spørsmål om hva som skal til for å kunne åpne for denne typen operasjoner i Sandessjøen igjen.

– Vi må ha kommet lengre med de punktene som fagmiljøene er enige om. Om handlingsplaner, prosedyrer, hvem som leder møter og ikke minst de anbefalingene som har kommet fra de eksterne ekspertene. Vi må vise helsetilsynet at vi har satt i gang et forbedringsarbeid. Når det er tilfredsstillende, åpner vi for operasjoner i Sandnessjøen igjen, svarte Gunnlaugsdottir.

Dårlig arbeidsmiljø en risiko
Statens helsetilsyn var på stedlig tilsyn på sykehuset 8. og 9. oktober og styremedlem Henriette Hanssen ba direktøren redegjøre for om representantene fra tilsynsmyndighetene hadde noen kommentarer etter besøket.

– De sa at dårlig arbeidsmiljø kan være en risiko i seg selv, særlig om personalet har stått i et press siden januar. Den andre delen var at en uenighet mellom sykehusene over lengre tid kan også føre til risiko for pasientene. Og de var klare på at det er ledelsen som til enhver tid må vurdere hva som er akseptabel risiko, redegjorde direktøren.

– Jeg synes ikke pressemeldingen i dag var med på å bedre klimaet mellom sykehusene, kommenterte Hanssen.

Hege Harboe-Sjåvik ville ha svar på om det er slik at fagmiljøet i Mo i Rana nå er «overordnet» fagmiljøet i Sandnessjøen.

– Nei, det er de ikke, slo Gunnlaugsdottir fast, og åpnet for muligheten for å innhente kapasiteter utenfor fylket til å delta i den fremtidige felles faglige ledelsen på Helgeland.

Styret tok saken til etterretning. 

Helse Nord skal også behandle denne saken i et ekstraordinært styremøte som er satt opp torsdag. 

Dette har skjedd
Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut når man måler 100 dagers postoperativ dødelighet i målingene fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig.

Det ble utført tre eksterne evalueringer i kjølvannet av at alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen ble stanset med umiddelbar virkning den 12. januar, og startet opp igjen etter kort tid. 

To av tre av rapportene kom med kritikk av praksisen.

Tallene fra 2017-2019 viste at 100 dagers postoperativ dødelighet ved sykehuset i Sandnessjøen ligger på 3,6 prosent, noe som er under det nasjoanle målet på fem prosent.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Jon-Kåre Olufsen 14.10.2020 07.39.18

  Spesifiser tittel:

  Dessuten er Dagens Medisin sin påstand om at styret støtter flytting av kreft kirurgien feil. Det styret har sagt er at de tar informasjon ifra direktøren til etterretning. Samtidlig påpeker de at det er direktøren som er ansvarlig for den midlertidige stansen i Sandnessjøen Skal dere skrive om en krig burde dere være mere nyansert i deres fremstilling. Denne saken i DM levner ingen tvil om at dere tar informasjon fra hsyk Mo i Rana for god fisk. 3 røde kort ga helsetilsynet administrasjonen for sin behandling av saken siden i januar. Det nevnes ikke.

 • Jon-Kåre Olufsen 13.10.2020 16.42.02

  Spesifiser tittel:

  At et media som Dagens Medisin kan tillate seg å trykke « Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut når man måler 100 dagers postoperativ dødelighet i målingene fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig.» uten samtidlig å opplyse om at dette gjaldt rapport fra 2018 mens rapporten fra 2019 viser at Helgelandssykehuset Sandnessjøen i 2017-2019 scorer bedre en avdeling Rana. Hovedsykehuset i Sandnessjøen scorer forøvrig bedre en Rana på samtlige indikatorer som er relevant for sammenligning av disse 2 avdelingen

 • Lasse Moe 14.10.2020 12.49.28

  Digitaljournalist, redaksjonen

  Hei Jon-Kåre, Vi har skrevet om resultatene fra Nasjonalt kreftregister tidligere. Du finner saken her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/09/24/lavere-dodelighet-etter-tarmkreft-operasjon-ved-sandessjoen-enn-mo-i-rana/

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!