Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

INGEN Å MISTE: Med en nullvisjon forplikter vi oss til å jobbe hardt og over tid for å forebygge og forhindre at mennesker ser døden som en utvei når livet er så tungt at det ikke er til å holde ut, sier Bent Høie om kritikken fra Psykologforenigen. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie: – Samfunnet må gjøre mer for å forebygge selvmord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det er samfunnet og hjelpeapparatets plikt å hele tiden strekke seg etter å forebygge selvmord bedre. – Jeg tror ikke vi er gode nok til det i dag, og en nullvisjon kan hjelpe oss til å ha dette arbeidet høyt på agendaen over tid, sier han. 

Publisert: 2020-09-10 — 12.21
Denne artikkelen er over to år gammel.
LES OGSÅ
Psykologforeningen mener en nullvisjon for selvmord kan føre til mer tvang

Som Dagens Medisin skriver, er Psykologforeningen kritiske til at begrepet «nullvisjon» er overbygning for regjeringens handlingsplan mot selvmord, som legges frem i dag.  

Håkon Skard, president i Psykologforeningen, utdyper kritikken i sin egen blogg, der han redegjør for hvorfor han mener en nullvisjon for selvmord kan ha som konsekvens at det blir mer tvangsbruk i psykisk helsevern. I tillegg frykter han at det vil føre til mer «sjekklistebehandling» som kan gå på bekostning av kvaliteten og innholdet i behandlingen. Psykologforeningen mener også en nullvisjon vil bidra til at ansvaret for et selvmord vil bli individualisert, altså at man i større grad vil peke på behandler som årsak til selvmordet. Og mener en lignende strategi i Sverige ikke har ført til færre selvmord.  

Stiller seg undrende til kritikken
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som altså skal legge frem handlingsplanen torsdag, stiller seg undrende til kritikken fra Psykologforeningen.

– Selvmord er ikke relativt sjeldent. Selvmord og overdoser er de viktigste årsakene til død blant unge og voksne i alderen 15 til 49 år. Det er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange hvert eneste år. Det er en tragedie, både for den som tar sitt eget liv, og for familie og venner som står tilbake i sjokk. I tillegg til de som tar sitt eget liv, er det også veldig mange som forsøker å ta livet sitt eller skader seg selv, argumenterer han.

Høie mener samfunnet må gjøre mer for å forebygge selvmord og forsvarer å jobbe ut ifra en strategi om at vi ikke har noen å miste:

– Med en nullvisjon forplikter vi oss til å jobbe hardt og over tid for å forebygge og forhindre at mennesker ser døden som en utvei når livet er så tungt at det ikke er til å holde ut. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet, fordi arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra, sier han videre.

– Ikke en individualisering av ansvar
Helse- og omsorgsministeren har imidlertid forståelse for at det er belastende å jobbe med pasienter som står i fare for å ta sitt eget liv.

Jeg kan forsikre Psykologforeningen om at nullvisjonen ikke er en individualisering av ansvar.
Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

– Det å være redd for å miste en av pasientene sine, kan være veldig tung å stå i. Jeg kan forsikre Psykologforeningen om at nullvisjonen ikke er en individualisering av ansvar.

– Vi ønsker ikke å bidra til frykt for å gjøre feil når noen er i selvmordsfare, eller skyldfølelse når noen dør i selvmord. Verken hos pårørende, etterlatte eller hos helsepersonell. Pasienter under behandling vil kunne ta livet sitt uten at dette skyldes svikt i helsetjenesten. Men det er vår plikt som samfunn og som hjelpeapparat å lære av det som skjer og hele tiden strekke oss etter å forebygge selvmord bedre. Jeg tror ikke vi er gode nok til det i dag, og en nullvisjon kan hjelpe oss til å ha dette arbeidet høyt på agendaen over tid, utdyper han.

Må følge med på tvangsbruk
Høie sier man selvsagt må være oppmerksomme på problemstillingen om sikringstiltak og tvang, men mener man kan få til gode omgivelser og menneskelige relasjoner, mindre tvang og bedre forebygging av selvmord.

– Det stemmer ikke at vi ikke har sett til erfaringer fra Sverige i arbeidet med handlingsplanen. Kritikken som har kommet der handler særlig om manglende systematikk i arbeidet mot selvmord, at det ikke har blitt gjort dybdeanalyser av årsakene til hvert enkelt dødsfall, slik det gjøres i trafikksikkerhetsarbeidet. Det skal vi gjøre i Norge. Vi skal se grundig på hvert eneste selvmord for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne blitt forhindret.

I første omgang skal det gjennomføres en pilot for hvordan hvert enkelt selvmord kan kartlegges.

– Målet på sikt er å kartlegge alle selvmord i Norge, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten, avslutter helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Toneolesrud@outlook.com 12.09.2020 09.22.28

  Jeg er hjelpepleier( helsefagarbeider,utdannelse i `kan kompetangse` ,ikke sykepleier som det dukket opp her..

 • Toneolesrud@outlook.com 12.09.2020 09.09.05

  Jeg er en varsler og tidligere passient i psykiatri. Jeg er foredragsholder i somatikk inn i psykiatri. Siste var Amaliedagene 2019. 20039 visninger. Min erfaring er veldig dårlig alliangse i psykisk helsevern. Man blir ikke sett,hørt eller lyttet til. Det somatiske( di underliggende årsaker blir ofte ikke utredet.. Det som går igjen på symtomer,som ofte psykiatere bare ser er stoffskifte ,Anemi,Sklerodomi ,B12 mangel,jernanemi.. Lav HB( blodprosent.. Hovedproblemet er PSYKOFARMA,dette blir raskt brukt,uten og utrede for somatiske sykdommer.. Blodprøver blir skjeldent nevnt... Psykofarma og antideprisiva har ikke den positive nytteverdien som psykiatrien tror... Når den negative nytteverdien er større en positiv effekt,er det fare på fære. Bivirkningene på psykofarma og antidepresiva er fatale Selvmordstanker Depresjon Angst Agresjon Utagering Unormal adferd Vektøkning Hjerte og kar Brå død Lever,nyre,urin Hjernetåke Forvirring Malingt Nevroleptika syn

 • Toneolesrud@outlook.com 12.09.2020 09.20.03

  Jeg mener at selvmord og brå død i psykiatri er behandling med psykofarma og antidepresiva sin store årsak Psykiatrien misstolker ofte bivirkningene,og legger på flere medisiner pga økt unormal adferd,som egentelig skyldes bivirkningene.. Det blir gitt alt for mye på resept,uten og orientere om bivirkningene... Når flere psykofarma har selvmordstanker / forsøk som bivirkning,er dette meget skremmende... At mange får lyst til og ta sitt eget liv,pga ekstrapyramidale bivirkninger er skremmende Hvem skal stå til ansvar? Når bivirkninger er det som psykiatere leiker etter for og sette psykiatriske diagnoser,og medisinere mer... Jeg savner mer fokus på medikamentbruken,og bivirkningene i rus og psykiatri... Det blir blandet for mye sammen,psykofarma,antidepresiva( skal ikke brukes sammen)..sovemedisin,smertestillende og Akineton for bivirkning. Dette blir en dose uten mål og mening,uten kontroll.Vi vet ikke virkestoffene ,virkning på kropp og sjel..Vekt,høyde,genetisk...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!