Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Styret ber Torbjørg Vanvik, programdirektør i Helseplattformen, om å lage en alternativ plan for innføring.

Innføringen av Helseplattformen forsinket

Helseplattformen, Helse Midt-Norges felles pasientjournal, skulle etter planen komme i gang til høsten neste år, men nå blir oppstarten forsinket.

Publisert: 2020-08-25 — 11.51

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skulle etter planen tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner. Alle fastleger, kommuner og sykehus i regionen skal bruke samme IT-løsning.

Styret for Helseplattformen ble mandag informert om at oppstarten for Helseplattformen ikke kan gjennomføres slik planen var.

LES OGSÅ
Dette gjorde danskene feil da de innførte felles journal

– Covid-19 har forsinket arbeidet og gjør det også vanskelig å innhente andre forsinkelser som har oppstått, heter det fra Helseplattformen.

– Helseplattformens administrasjon la mandag fram en grundig analyse av status og fremdrift for styret. Basert på vurdering av risikobildet og konsekvensene av Covid-19 konkluderte styret med at produksjonssetting høsten 2021 ikke er realiserbart, heter det i en pressemelding fra Helseplattformen.  

Alternativ innføringsplan
Styret har derfor bedt administrasjonen om å gjennomføre en prosess med organisasjonene som skal ta i bruk løsningen og med leverandøren Epic for å utarbeide en alternativ innføringsplan.

I styrevedtaket etter styremøtet mandag,   heter det at konsekvensene må minimeres og at «prosjektets effekt-og gevinstmål må opprettholdes i størst mulig grad».

– Styret støtter administrasjonens vurdering om at sannsynligheten for å opprettholde planlagt innføringsplan er for lav og risikoen er for høy. Årsakene er sammensatte og handler i hovedsak om forhold knyttet til prosjektplan. Forsinkelser i selve prosjektet blir forsterket av pandemien, som har hatt stor innvirkning på arbeidet. 

–  En prosjektorganisasjon er avhengig av raske avklaringer og tett dialog. I tillegg er Helseplattformen en ung organisasjon som har behov for å bygge kultur og kompetanse, heter det videre.

–  Vi er i en god og konstruktiv dialog med Epic om å sikre framdrift. Forslag til felles, alternativ innføringsplan skal foreligge til styremøtet i slutten av oktober,  uttaler styreleder for Helseplattformen, Håkon Grimstad i pressemeldingen.

 

HELSEPLATTFORMEN

Anbudsprosessen for å anskaffe journalsystemet i Helse Midt har pågikk i flere år.

 

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

Helseplattformen tilbakeviste da at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.


Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I februar i fjor sa sykehusdirektør Grethe Assved dette om Helseplattformen-rapport om gevinstrealisering: – Innholdsmessig svevende

I Danmark har politikerne diskutert hvorvidt de skal skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

I fjor ble selskapet Helseplattformen AS opprettet.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 25.08.2020 16.05.32

  Lege

  Overrasket: - Pandemibrems i en IKT-verden som så langt tilsynelatende har dokumentert det motsatte de fleste andre steder pluss grønne bonuseffekter? Renspikka IKT og videokommunkasjon anno 2020 kan altså ikke bygge nødvendig "kultur", og raske avklaringer i tett dialog forkludres av virus. Hva kan skje med Akson i samme åndedrag - og ved nye pandemier når den tid kommer - mon tro.

 • Sven Richard Haugvik 26.08.2020 09.40.04

  Lege

  Estimert ryker 13 -14 mrd årlig på IKT-løsninger til helsesektoren. Akkurat det ønsket Direktoratet for e-helse å gjøre noe med. Målet med Joker-Nord er «én journal i nord uansett kor du bor» hvor prosjektledere ble sertifisert etter kravene i Prince2. En utfordring er at kun Sykehuset Kalnes (helse Øst) har fått en høyest sertifisering, HIMMS nivå 6 ((Healthcare Information and Management Systems Society) i Norden. I 2017 inngikk Helse Sør-Øst avtale med Hewlett Packard Enterprise (HPE) på Infrastruktur. Uheldigvis solgte HPE ut driftsdivisjonen sin til CSC som dannet selskapet DXC, og utenlandsk driftspersonell fikk datatilgang på 2,8 mill nordmenn. Nå er lukket legemiddelsløyfe et av de viktigste tiltakene. På Rennesøy har Helse Vest plassert Sap R4 Hana, dernest et sett med somatiske kjernesystemer, kalt tungvekts-IT feks elektronisk pasientjournal, hvor RPA i tillegg skal brukes. I leveransen inngår Imatis versjon 6 for kopling til Dips.

 • Sven Richard Haugvik 26.08.2020 15.53.20

  Lege

  Begrepene tungvekts- og lettvekts-IT er i ferd med å etablere seg innen helse. Tre helseregionene benytter Dips, men i Helse Midt-Norge ønsket man å unngå Dips hvor Epic ble tildelt kontrakten på laboratoriesystem. Men det blir aldri én pasientjournal. Helseplattformen til Helse Midt må leve med løsningen til de andre helseregionene og utveksle data på samme måte som de mange alternative pasientjournalene til fastlegene må gi fra seg data. OBS! «Én innbygger, én journal» = Akson?

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!