Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORTSETTER PROSESSEN: – Oslo universitetssykehus har ønsket noe mer tid, og det imøtekommer vi, sier styreleder Svein Gjedrem.

Foto: Vidar Sandnes

Planlegger start av forprosjekt for nye Oslo-sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent en plan for å starte forprosjekt 1. november. Det innebærer en utsettelse av prosjektet, men tillitsvalgt mener beslutningen er fattet for tidlig.

Publisert: 2020-06-25 — 13.56
Denne artikkelen er over to år gammel.

FATTET VEDTAK: Styremøtet i Helse Sør-Øst fant sted på Hamar torsdag. På bildet: Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Svein Gjedrem.

Foto: Vidar Sandnes

HAMAR (Dagens Medisin): Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag å godkjenne en plan om å starte forprosjekt for de nye sykehusbyggene på Aker og Gaustad i Oslo 1. november. Planene om nye sykehus har vært svært omdiskuterte, spesielt ettersom planene om å bygge på Aker og Gaustad innebærer at Ullevål sykehus legges ned. Men i fjor ga regjeringen sitt ja til å låne til sammen drøye 29 milliarder til OUS-prosjektene.

VG har tidligere omtalt at Plan- og bygningsetaten har utsatt høringen av planforslagene til nye Oslo-sykehus. Bakgrunnen skal ha vært at etaten var kritisk til deler av planene og at Helse Sør-Øst ba om en utsettelse.

Etter den opprinnelige planen skulle selve vedtaket om å starte forprosjektet behandles på dagens styremøte.

– Nå har vi planlagt å gå videre og legge planen for et forprosjekt. Forprosjektet skal påbegynnes 1. november og så vil vi få en sak til behandling i forkant av dette, før en eventuell oppstart av forprosjektet, sier styreleder Svein Gjedrem til Dagens Medisin.

– Oslo universitetssykehus har ønsket noe mer tid, og det imøtekommer vi. Det er en del tema de skal utrede og vi gir dem denne tiden til å utrede dette. Vi har hatt en pandemi som har påvirket ganske mye. Det har også påvirket dette i noen grad.

Starter forberedelser i august

Administrerende direktør Cathrine Lofthus fikk som følge av dagens vedtak også fullmakt til å inngå kontrakt om prosjekteringstjenester for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Ifølge styrepapirene til møtet torsdag lyste Helse Sør-Øst ut konkurranse om prosjekteringstjenester til Nye Aker og Nye Rikshospitalet i februar 2020 og konkurransen forventes avsluttet i juni 2020. Disse tjenestene skal benyttes for å gjennomføre forberedende arbeid som starter opp i august.  

Styret ba i sitt vedtak om at det skal gjøres «forberedende aktiviteter» før oppstart av forprosjektet, noe som blant annet inkluderer «konkretiseringer av løsninger» for høysmitteisolater.

Rapport utsettes

Oslo universitetssykehus (OUS) jobber for tiden med en rapport om akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet. Denne rapporten skulle vært klar 15. august, men utsettes nå etter anmodning fra sykehuset selv til 1. november.

– Vi skal ha et bedre beslutningsgrunnlag når denne saken tas opp igjen, sier Gjedrem, som kommentar til at rapporten ikke forelå før dagens vedtak.

Det jobbes også med en rapport om erfaringer fra covid-19-pandemien, i tillegg til en rapport om organisasjonsutvikling ved OUS.  Alle rapportene skal legges frem til styret i forbindelse med oppstarten av forprosjektet.  

– Har man hatt godt nok fokus på smittevern i planene som har foreligget til nå?

– Det har man, men det grunn til å se på dette på ny, så det vil man også gjøre.

Snakker med etaten

KRITISK: – Jeg mener at det er for tidlig å treffe en slik beslutning nå, sier styremedlem Christian Grimsgaard.

Foto: Vidar Sandnes

I diskusjonen i styremøtet fremgikk det nå er samtaler mellom ledelsen i Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst og Plan- og bygningsetaten.

– Det er en dialog og en ser på noen av innvendingene fra Plan- og bygg, og ser på om en kan modifisere opplegget noe. Man ser på litt ulike ting, for eksempel akkurat hvor skal byggene ligge, parkeringsplasser, virkning på dalsøkket på Gaustad, og høyden på Aker.

– Har det vært aktuelt å utsette oppstarten av forprosjektet lenger ettersom høringen til Plan- og bygningsetaten er utsatt?

– Nå har vi vedtatt det vi har vedtatt.

– For tidlig

– Slik jeg ser det vet vi ikke hvordan skal drive sykehuset, vi kjenner ikke økonomien i det, så jeg oppfatter at det er for tidlig å treffe en slik beslutning nå, sier styremedlem Christian Grimsgaard.

Han var en av to ansatte-representanter som stemte mot forslaget.

Det har gått ett år siden Helse Sør-Øst behandlet saken om Gaustad og Aker. Også da stemte Grimsgaard imot.

– Jeg opplever at usikkerheten er større nå enn den var for ett år siden. Nå har en hatt dialog med Oslo kommune i ett år og Plan- og bygg har sagt at de ikke støtter noen av planforslagene. Det tydeliggjør at en ikke har kommet noen vei i året som har gått. I en normal prosess ville man få jenket det til slik at det var akseptabelt, men det har man ikke fått til det. At man står på samme plass som for et år siden, slik jeg ser det, er et dårlig tegn.

Han er også kritisk til at rapporten om akuttmedisin ennå ikke foreligger.

– Dette skulle vært på plass før man bestilte byggløsninger. Det er et kjempeproblem at vi ikke har et driftskonsept klart.

– Ikke nytt

Flere av styremedlemmene trakk frem mangel på avklaringer og bekymring over reguleringsrisiko i diskusjonen i styret. Styreleder Svein Gjedrem tar diskusjonen i styret med stor ro.

– Det var et ganske bredt flertall for vedtaket som ble fattet. To av styremedlemmene som er oppnevnt etter forslag fra de ansatte stemte mot. Det er en reguleringsrisiko i Oslo, det har vært med oss en stund. Så det er egentlig ikke noe nytt på det området.

Skal kvalitetssikres eksternt

Kostnadsrammen på prosjektet, med tomtekjøp, er på 38 373 millioner kroner. Styret ber om at forprosjektet gjennomgår ekstern kvalitetssikring. Det gjøres på bakgrunn av «prosjektets størrelse og kompleksitet» heter det i styrepapirene.

Styret skal ta opp tomtekjøp i en egen sak.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!