Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
STYRET: Styremøtet for Helse Sør-Øst RHF stemmer over planen om å bygge nye OUS på Gaustad og Aker, og legge ned Ullevål. Foto: Lasse Moe

VEDTAK: Nye OUS skal ligge på Gaustad og Aker

Styret har stemt over hvor det nye sykehuset skal ligge i Oslo - og flertallet går for alternativet på Gaustad og Aker. Ullevål legges ned.

Publisert: 2019-06-20 — 09.58
LEDER: Cathrine Lofthus administrerende direktør i Helse Sør-Øst og styreleder Svein Gjedrem, argumenterte for styrevedtaket om å bygge på Gaustad og Aker. Foto: 1

Saken er oppdatert.

HAMAR (Dagens Medisin): Mot tre stemmer, vedtok styret i Helse Sør-Øst bygging av det nye regionssykehuset på Gaustad, og lokalsykehuset på Aker.

Forslaget til Legeforeningen/Fagforbundet fikk kun stemmene fra de to forslagsstillerne, Christian Grimsgaard og Lasse Bent Sølvberg. De vil utsette saken. NSF støttet ikke forslaget.

Heller ikke forslaget til NSFs medlem av styret, Kirsten Brubakk, om å satse på Ullevål på bekostning av Aker, fikk ikke oppslutning fra noen andre i styret. Grimsgaard og Sølvberg støttet ikke forslaget.

Da forslaget fra administrasjonen i Helse Sør-Øst kom til votering, fikk det flertall fra styret.

Ville ha andre valg
Styremedlemmene diskuterte styresaken om Oslo universitetssykehus. Det er kun ansatterepresentanter som melder at de ønsker å utsette styresaken om nye OUS, eller Ullevål foran Aker.

Legeforeningen og Fagforbundet har foreslått og utsette styrevedtaket. Norsk Sykepleierforbund er kritiske til å bygge på Aker – og peker på Ullevål og Gaustad som alternativ.

Med fagforeningene splittet argumenterer flere av de andre styremedlemmene for å komme i gang med byggingen på Gaustad.

Jan Frich, medisinsk fagsjef i Helse Sør-Øst, la frem planene om nye OUS for styret. Foto: Lasse Moe

Dagens Medisin følger styremøtet – og rapporterer om det skulle gå mot votering av nye OUS.

La frem nye OUS
– Vi kan ikke legge opp til en sykehusstruktur i Oslo som legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig, sier Jan Frich, medisinsk fagsjef i Helse Sør-Øst.

Jan Frich legger torsdag frem planen om å bygge nytt sykehus i Oslo for styremøtet i Helse Sør-Øst.  

– Sykehus ved flere deler av landet mangler spesialister. Vi kan derfor ikke legge opp til en sykehusstruktur i Oslo som legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig, innledet Frich idet saken om nye Oslo universitetssykehus HF (OUS), ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst (HSØ).

LES OGSÅ: Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Akademikerne, avviser at regionssykehus på Gaustad vil føre til at OUS beslaglegger færre spesialister.

– Det er lenge etterlyst én dør inn i Oslo. Brukerutvalget i Oslo er tydelig og etterlyser samling av funksjoner i Oslo – ved opprettelsen av konseptfasen ved Aker og Gaustad, fortsatte Frich.

Frich viser til at Oslo universitetssykehus på oppdrag for HSØ gjennomført et arbeid for å beskrive driftkonseptet for Aker og Gaustad. – Det foreligger en rapport som bedre beskriver hvordan oppgavene skal deles. Det vil være en nyfødtintensiv på Aker, og fødetilbud på Gaustad. Dette vil opprettholde kompetansen og to lokasjoner som er viktig, med tanke på beredskapen.

Han viser videre til at utredningen av kreft skal gjøres på Radiumhospitalet og at det innebærer overføring av oppgaver fra Ullevål.

– Uenighet innen akuttmedisin
– I arbeid med driftskonsept er det kommet flere syn. I driftskonseptet for traume- og akuttmedisin preges arbeidet av uenighet mellom faglige og organisatoriske forhold. det er reist kritiske innvendinger til den foreslåtte organiseringen med et regionssykehus på Gaustad og akuttsykehus på Aker.

LES OGSÅ: Anestesilegene opplever ikke å bli hørt

– Vi har mottatt en rapport som er utarbeidet av en arbeidsgruppe ved OUS i tillegg til en rapport fra en gruppe klinikkledere. Helse Sør-Øst RHF vurderer begge dokumentene. Det første dokumentet utviser en kritisk stilling til selve målbildet – hvor det pekes på en rekke uheldige virkinger med en deling av dagens akuttmiljø på Ullevål. Arbeidsgruppen har innspill til høysmitteisolater og omfanget av kirurgiske spesialiteter på Aker. Dette er forhold som ledelsen ved OUS har fulgt opp.

– Den andre rapporten peker på hva som skal til for å opprettholde traume og akuttmiljø. Det er krevende med ulike syn på den faglige organiseringen. Samtidig er befolkningsgrunnlaget så stort at det skal det være mulig å ha løsninger som ivaretar akuttberedskapen, selv om løsningene ikke er beskrevet fullt ut. Det foreslås derfor at det gjøres et arbeid for å ytterligere konkretisere driftskonseptene.

Frich viser i innlegget sitt til flere av forslagene som ble sendt til styret fra administrerende direktør. Blant annet å øke antallet som skal dekkes inn i akuttmedisin i opptaksområdet for gaustad, fra 170.000 innbyggere til 200.000, bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker og etablere trykk-kammer og høysmitteisolat på Gaustad i etappe én.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!