Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
KLAGEBREV: Anestesilegene på Ullevål har sendt klagebrev til ledelsen om at de ikke opplever å ha noen reell medvirking i fremtiden til nye OUS.

Akuttleger: – Vi blir ikke hørt og ansatte er urolige

Anestesilegene er så misfornøyde med håndteringen av rapporten om traume og akutttilbudet ved OUS, at de har sendt klagebrev både til ledelsen og styret ved OUS og HSØ.

Publisert: 2019-06-19 — 11.46

«Anestesilegene ved OUS Ullevål utgjør en stor og sentral del av Helse Sør-Østs akuttmedisinske tilbud innen traumatologi, akutt kirurgi og akutt indremedisin», heter det i et brev sendt mandag fra anestesilegene ved Ullevål Sykehus.

Brevet er adressert ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS), ledelsen i Helse Sør-Øst og skal være sendt til styremedlemmene i Helse Sør-Øst.

LES MER: Helse Sør-Øst har styremøte førstkommende torsdag, og skal stemme over planene til nye OUS. Hovedsakelig går den ut på å bygge regionssykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og legge ned Ullevål Sykehus.

Når ledelsen satte ned en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport, var det en klar forventing om at den skulle blitt tatt hensyn til – men det var ikke tilfelle
Erik Høiskar, overlege anestesi og klinikktillitsvalgt ved akuttklinikken, OUS

I brevet skriver akuttlegene at de stiller seg bak rapporten som på oppdrag fra sykehusledelsen ble utarbeidet av arbeidsgruppen, «Driftkonsept traume og akuttmedisin».

– Sykehusledelsens fremgangsmåte i denne saken er en mistillitserklæring overfor egne fagmiljøer og fagledere. Fremgangsmåten umuliggjør nødvendig samarbeid med de ansatte, skriver anestesilegene ved Ullevål i et klagebrev.

«Stor frustrasjon»
– Brevet vi sendte er signert av tilstedeværende anestesileger på Ullevål og et tilsvarende brev er også sendt fra anestesisykepleierne ved Ullevål. Anestesilegene ved Ullevål og fagmiljøene har over tid opplevd stor frustrasjon og sender derfor dette brevet til ledelsen ved OUS og HSØ. Brevet er også oversendt styremedlemmene i HSØ tirsdag, sier Erik Høiskar, overlege i anestesi og klinikktillitsvalgt ved akuttklinikken, OUS til Dagens Medisin.

Han forklarer at anestesilegene ønsker å uttrykke støtte til arbeidsgruppen og til faglederne, og forklarer at anestesilegene er sterkt kritisk til ledelsen ved OUS og hvordan de har  håndtert rapporten.

STØTTER BEKYMRING: Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, mener at det er særlig kritikkverdig at ledelsen har valgt å underkjenne rapporten fra et samlet akuttmiljø. Foto: Vidar Sandnes

Aftenposten har tidligere skrevet om at arbeidsgruppen på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet fikk i oppdrag å vurdere tryggheten for at akuttavdelingen på de nye sykehusene blir forsvarlig. Arbeidsgruppen kunne i sin evaluering ikke bekrefte at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene vil bli like trygg som i dag, skriver Aftenposten. (krever innlogg)

Les rapporten «Driftkonsept traume og akuttmedisin» her.

LES OGSÅ: Tirsdag kveld ble det klart at alle tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillitsforslag til Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS.

 

– Uakseptabelt
«Vi finner det uakseptabelt at sykehusledelsen og klinikkledelsen underkjenner konklusjonene til sine egne fagledere, og i stedet lar en rapport utarbeidet på administrativt nivå utgjøre sykehusets svar til Helse Sør-Øst», heter det i brevet fra anestesilegene.

MÅLBILDE? – Styringsgruppen mente at det vil være mulig å gjøre kompenserende tiltak de kommende ti årene for å sikre kapasitet og kompetanse for akutt- og traumevirksomheten, mens arbeidsgruppen nok i større grad stilte spørsmål ved målbildet, sier Bjørn Erikstein, administrerende direktør i Oslo universitetssykehus. Foto: Vidar Sandnes

– Med brevet så ønsker vi å synligjøre den manglende medvirkningen fagmiljøet ved Ullevål har. Vi føler ikke at vi har noen reell medvirkning for fremtiden til sykehuset. Folk på akuttavdelingene er urolige. Mange på anestesi opplever at ledelsen ikke viser fagmiljøet tillitt, når tilbakemeldingene ikke blir tatt hensyn til, sier Høiskar.

Og han fortsetter:

– Fra vår side er denne situasjonen tatt tydelig opp med klinikkledelsen. Når ledelsen satte ned en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport, var det en klar forventing om at den skulle blitt tatt hensyn til. Men det var ikke tilfelle, sier han og viser til at rapporten fra arbeidsgruppen bare ble lagt som et vedlegg til orientering i siste styremøte i OUS og at administrasjonens alternative rapport er besluttet å være OUS sitt svar til HSØ om nye OUS.

 

Kritisk til alternativ
Akuttlegene viser også til at arbeidsgruppen har avvist sykehusledelsens alternative rapport «Modell for driftkonsept for traume og akuttmedisin i OUS», og konklusjonene i den.                                                      

«Det er også vår overbevisning at rådene i den alternative rapporten vil medføre betydelige negative konsekvenser for den akuttmedisinske kjerne­virksomheten ved OUS, og svekke beredskap og helsetilbud til regionens innbyggere», står det i brevet.

– Den alternative rapporten «Modell for driftskonsept for traume og akuttmedisin i OUS» har ledermøtet ved Oslo universitetssykehus bestemt skal være svar til HSØ om belysning av driftskonsept for akutt og traume og vil være del av beslutningsgrunnlaget for fremtidig OUS. Den opprinnelige rapporten «Driftskonsept traume og akuttmedisin» er lagt med i styrepapirene til orientering og er ikke en del av beslutningsgrunnlaget, forklarer Høiskar.

Høiskar forteller at de nå ønsker respons på brevet de har sendt ut fra ledelsen, men forteller at dette har de foreløpig ikke fått.

 

Får støtte fra konserntillitsvalgt
Høiskar får støtte fra Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst.

Grimsgaard mener at det er særlig kritikkverdig at ledelsen har valgt å underkjenne rapporten fra et samlet akuttmiljø i sykehuset om Driftskonsept traume og akuttmedisin.

– De har bedt et samlet akuttmiljø om å lage en rapport. Den viser at det blir dårligere løsninger for pasientene med ledelsens planer sammenlignet med dagens organisering. Rapporten har de deretter valgt å legge bort, sier han til Dagens Medisin.

 

OUS: – Arbeidsgruppen stilte spørsmål ved målbildet
Dagens Medisin har også vært i kontakt med ledelsen i Helse Sør-Øst, som viser til at det er Oslo universitetssykehus som må svare ut saken.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus, har følgende kommentar til brevet fra anestesilegene:

– Styringsgruppen hadde ansvar for å sikre at rapporten svarte ut mandatet på en tydelig måte. Styringsgruppen tok i sin rapport hensyn til momenter som arbeidsgruppen pekte på som viktige. Ledermøtet i OUS sluttet seg til styringsgruppens rapport som er oversendt Helse Sør-Øst som OUS sitt svar på oppdraget. Arbeidsgruppens rapport er også lagt ved styresaken til OUS og oversendt Helse Sør-Øst, sier Erikstein til Dagens Medisin.

– Styringsgruppen mente at det vil være mulig å gjøre kompenserende tiltak de kommende ti årene for å sikre kapasitet og kompetanse for akutt- og traumevirksomheten, mens arbeidsgruppen nok i større grad stilte spørsmål ved målbildet, påpeker han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!