Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NEI TIL ULLEVÅL: – Det kunne blitt et kjempeflott sykehus, men til syvende og sist så handler lokaliseringen også om økonomi, sier Lofthus, til Dagens Medisin. Foto: Lasse Moe

Står fast på nye OUS på Gaustad og Aker

Regionssykehus og lokalsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker – samtidig som Ullevål vrakes: Dette skal styret i Helse Sør-Øst avgjøre på torsdag.

Publisert: 2019-06-17 — 10.52

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF foreslår nå å flytte vitale deler av helsetilbudet til det planlagte storsykehuset på Gaustad. Samtidig foreslås det å bygge et lokalsykehus på Aker.

– Dette er i tråd med den helhetlige planen om å samle regionsfunksjonene på Gaustad, og å etablere et stort lokalsykehus på Aker. Oppstarten av konseptfase for Aker og Gaustad er tidligere enstemmig vedtatt i styrene i Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst, sier Lofthus til Dagens Medisin.

Forslaget skal behandles på kommende styremøte i Helse Sør-Øst, torsdag.

Gaustad: Skal dekke minst 200.000
I det foreslåtte vedtaket settes nå oppdraget til «å kvalitetssikre og ytterlig konkretisere driftskonseptene», og den faglige fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad.

Styret anbefales å be om at det i dette oppdraget tas hensyn til at lokalsykehuset på Gaustad skal dekke minst 200.000 innbyggere. Basert på anbefalinger fra styret i Oslo universitetssykehus HF.

«Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel toksikologiske og infeksjonsmedisinske pasienter skal behandles ved Gaustad», heter det i forslaget.

Bakgrunnen for at man minst skal dekke 200.000 pasienter er å opprettholde kvaliteten på akuttilbudet. Styreleder i OUS, Gunnar Bovim og administrerende direktør i OUS, Bjørn Erikstein, skrev nylig en kronikk om dette i Dagens Medisin.

I forslaget ligger det også at kirurgiske pasienter skal fordeles på Gaustad og Aker, med bredere tilbud av spesialiteter på Aker enn det som hittil har vært planlagt.

– Ullevål for dyrt
Lofthus viser til rapporten om alternativet med et sykehus på Ullevål og konstaterer at å bygge der vil ta lenger tid og koste vesentlig mer. «Ullevål alternativet er dermed ikke bærekraftig», heter det i styresaken.

Hun utdyper ovenfor Dagens Medisin at prosjektet har jobbet med konseptene og fått innspill fra fagmiljøene frem mot styrebehandlingen. Siden nyåret har prosjektet også sett på det alternative forslaget om å bygge på Ullevål – lansert som «Parksykehuset Ullevål» av Oslo legeforening.

– Det kunne blitt et kjempeflott sykehus, men til syvende og sist så handler lokaliseringen også om økonomi. Skal vi bygge på Ullevål så må vi bygge flere nye bygg, sier Lofthus, til Dagens Medisin.

– Gamle bygg
Lofthus viser i forslaget sitt til at det er behov for å erstatte gamle og uhensiktsmessig bygningsmasse, samtidig som sykehuset må øke kapasiteten.

I forslaget heter det at «styret understreker betydningen av å samle regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft».

– Det er bred enighet om behov for nye bygg og økt sykehuskapasitet i Oslo. 

Samtidig er det viktig at vi kan hente ut gevinster for å bære investeringene, sier Lofthus. Samling av regionsfunksjoner gir bedre bruk av verdifull kompetanse, en dør inn for de aktuelle pasientgruppene og mulighet for å hente ut gevinster.

Målsetning om 32 milliarder
Videre foreslås det et økonomisk styringsmål på 32 618 millioner kroner for byggeprosjektene i 2018-prisnivå.  Rammen inkluderer universitetsbygg, IKT og eventuelle tomtekjøp. «Oppstart av forprosjekt forutsetter lån over statsbudsjettet».

Administrerende direktør foreslår også at utbygging av Aker og Gaustad skal skje parallelt, trinnvis, for å redusere risiko. Utbyggingsplanen skal foreligge i forbindelse med godkjenning av forprosjektet til byggeprosjektet.

I forslaget til vedtaket, ligger det til grunn at OUS realiserer økonomiske resultater før bygging og etter innflytting som minst er på nivå med det som ligger i foretakets innspill til økonomisk langtidsplan for 2020-2023. 


Viser til 2016-mål
I styresaken fremholdes det at styret allerede i 2016 enstemmig vedtok et målbilde om et samlet komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner for OUS på Gaustad.

Helseminister Bent Høie (H) var også sentral da sykehusstrukturen med regionssykehus på Gaustad ble vedtatt i 2016.

Det har imidlertid vært stor uenighet om dette er en god idé. Tillitsvalgte fra Legeforeningen på OUS og i HSØ, har vært sterke motstandere av det som av noen har blitt omtalt som et «gigantsykehus» i Oslo. Det har vært høring på Stortinget, og i Oslo rådhus om saken.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Rolf Kirschner 17.06.2019 11.57.02

  Lege

  Hei og takk for sist til alle som slo ring rundt Ullevål, meget vellykket aksjon. Her er følgende opprop til alle medlemmer av Legeforeningen, Sykepleieforbundet, Jordmorforeningen (ikke minst), Fagforbundet etc etc etc? Hei alle, nå brenner tampen. På torsdag bestemmer styremøtet evt nedleggelse. Vi opplever at det er mange politikere fra «det styrende flertallet» som er imot forslaget, derfor: TA UMIDDELBART KONTAKT MED «DIN» POLITIKER OG GI KLAR BESKJED OM HVORDAN DU VIL STEMME I DET KOMMENDE KOMMUNEVALGET, OG EVT OM 2 ÅR, DERSOM DE LAR «DE ANSIKTSLØSE BYRÅKRATENE» FORTSETTE MED DEN ØDELEGGENDE PROSESSEN MHT SYKEHUSUTBYGGINGEN I HOVEDSTADSREGIONEN! Ikke spesielt Ullevål, men det voldsomme pengesløseriet som har funnet sted helt fra 2008. Hør på fagfolk, ref Rune Slagstad og Holte! På forhånd takk, Rolf Kirschner

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!