Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

På høringen om sykehusutbyggingen i Oslo rådhus stilte også Svein Gjedrem, styreleder i HSØ(f.v), Cathrine Lofthus, administrerende direktør i HSØ, Jan Frich, medisinsk fagdirektør i HSØ og Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS.

På høringen om sykehusutbyggingen i Oslo rådhus stilte også Svein Gjedrem, styreleder i HSØ(f.v), Cathrine Lofthus, administrerende direktør i HSØ, Jan Frich, medisinsk fagdirektør i HSØ og Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS. Foto: Anne Grete Storvik

Helse Sør-Øst: – Det er Oslo-sykehusenes tur nå

Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, og administrerende direktør Cathrine Lofthus, er klar på at Oslo prioriteres nå.

Annons:

OSLO RÅDHUS (Dagens Medisin): Under tirsdagens høring om sykehusfremtiden i Oslo, ble det snakket mest om utbyggingen av Oslo-sykehusene, og ikke om regional utviklingsplan, som egentlig var høringens hovedtema.

Det påpekte styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, som viste til at Oslo er havnet bakpå når det kommer til sykehusutbygging:

– Vi har omfattende planer for utbygging av sykehus i Oslo. Om vi sammenligner med utvikling på landsbasis, så er de kommet vesentlig lenger både i vest, nord og midt med utbygging av sykehusene, sa Gjedrem og viste til at man i alle regioner bortsett fra Helse Sør-Øst ligger et godt stykke foran Oslo i investeringene.

– Aker og Gaustad er som siamesiske tvillinger
– Helse Sør-Øst er kommet til at det nå er Oslo sin tur. Det er her behovet er størst. Enkelte andre områder blir satt på vent fordi vi er nødt til å prioritere, sa han.

Det har vært reaksjoner, blant annet fra tillitsvalgte, mot Helse Sør-Østs beslutning om å bygge Aker og Gaustad parallelt. Gjerdrum sa følgende om den saken:

– Styret ser på utbyggingen av Aker og Gaustad som siamesiske tvillinger. De er en del av et samlet opplegg. Vi kan ikke prioritere det ene foran det andre i disse to prosjektene.

«Dyrt blir det uansett»
Gjedrem framholdt at uansett hvilket alternativ man velger, så blir det skikkelig dyrt:

– Når det skal satses mye; Vi snakker om gode 25 milliarder. Så det er viktig med en nøye vurdering av økonomien og bærekraften. Vi må ikke bare se på investeringskostnadene, men også på hvordan vi skal drifte virksomheten i etterkant. I tidligere faser er flere alternativer vurdert. Felles for alle disse er at de krever svært store investeringer. Uansett hva man lander på.

«Ikke gigantsykehus»
Styrelederen uttrykte forøvrig misnøye over at byggeprosjektet omtales som «gigantsykehus».

– Det som skal bygges på Gaustad er ikke et gigantsykehus. Det er et sykehus på størrelse med Haukeland og St.Olavs hospital, sa han.

Han framholdt videre at investeringene i Oslo er av stor betydning for både regionen og landet for øvrig.

– Det er lett få folk til Oslo slik at vi får tak i de flinkeste folkene. Vi har en felles interesse av god sykehusdrift i Oslo.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, serverte nye tall i høringen. Ved hjelp av SSB og Norsk pasientregister er det gjort en fremskriving av kapasitetsbehov frem til 2028:

Ifølge SSB vil befolkningen øke med 11 prosent fra 2017 til 2028. Økningen av antall sykehussenger i Helse Sør-Øst vil være på 23 prosent.

– Så det planlegges en økning i senger som er større enn befolkningsveksten, sa Lofthus.

På spørsmål til Asmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, om hva han tenker om de nye tallene, svarer han:

– Det er vel et forsøk på å selge inn en ny plan nå med et tiårsperspektiv, sammenlignet med den opprinnelige som har en planperiode frem til 2035.

Kommentarer

 • lege 14.09.2018 08.41.41

  Hvis dette igangsettes kan nok resten av regionen belage seg på minst 20 år før andre prosjekter kan komme i gang. Da Bente Mikkelsen styrte måtte direktør Siri Hatlen gå av fordi hun lanserte et prosjekt til 17 milliarder. Nå har Bjørn Erikstein fått sin tidligere viseadministrerende direktør, nåvævrende direktør i Helse sør-øst Cathrine Lofthus, med på et prosjekt med totalsum mer enn 40 milliarder. Det er dårlig nytt for alle andre enn Bjørn Erikstein, som ser ut til å få monumentet sitt

 • Jon Arne Søreide 12.09.2018 16.47.34

  Styreleder/økonom Svein Gjedrem uttaler altså: ...."Det er lett få folk til Oslo slik at vi får tak i de flinkeste folkene." .... Unnskyld, men flinkeste til hva ????

 • William Jørgen Koren 12.09.2018 15.51.58

  Det blir helt feil dersom man ser på Aker og det nye Gaustad prosjektet som siamesiske tvillinger. Gaustad er dødfødt. Altså må OUS satse på den "friske" tvillingen Aker og ofre Gaustad. Verken Hovedstadens eller landets befolkning er villige til å punge ut med > 40 mrd. for å miste prestisjesykehuset Ullevål til fordel til et høyt og smalt dårlig lite sykehus med vindeltrapper langt oppe på Gaustad. Erikstein opptrer rett og slett ikke troverdig, og nå bør han gi seg.

 • Erikstein uten troverdighet 12.09.2018 20.57.50

  Enig. Da prosessen startet, hadde Erikstein «allerede i 4-5 år» tenkt at en samling på Gaustad var beste alternativ og «han kunne ikke legge tanken fra seg», ref flere interne foredrag i OUS. Det betyr at han ikke gikk inn i prosessen for å finne beste løsning, men for å kjempe for Gaustad. Resultatet blir en unødig dyr løsning med for få senger. Denne prosessen kommer ikke på skinner så lenge han er adm dir.

 • Lege 12.09.2018 09.19.45

  Spørsmålet er jo ikke hva befolkningsveksten er i perioden, men hva oppgaveveksten vil være. Viktigst for økningen er jo flere eldre, ikke flere innbyggere.

 • observatør 12.09.2018 09.17.17

  Jeg er styret, styret det er meg, gå til side alle andre, her kommer jeg!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!