Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL SPARE 20 MRD: Ifølge den nye rapporten vil det så kalte Aker-Ullevål-alternativet redusere investeringskostnadene med minst 20 milliarder kroner.

VIL SPARE 20 MRD: Ifølge den nye rapporten vil det så kalte Aker-Ullevål-alternativet redusere investeringskostnadene med minst 20 milliarder kroner. Foto: Illustrasjonsfoto: Ole A. Krogness/Fabel Arkitekter

Ny rapport: Lager «Parksykehuset Ullevål» – legger ned Rikshospitalet

Mandag inviterer Oslo legeforening til fremlegging av en alternativ rapport om sykehusstrukturen i Oslo som forslår å beholde Ullevål sykehus og på sikt legge ned Rikshospitalet.

Annons:

Debatten har de siste månedene rast rundt planleggingen av ny sykehusstruktur i Oslo. I januar ble det klart at Helse Sør-Øst ville gå videre med planene om et nytt storsykehus på Gaustad. Samtidig ba styret i det regionale helseforetaket om at videre bruk av Ullevål sykehus blir «belyst». Rapporten som «belyser» Ullevål-alternativet skal være ferdig før sommeren.

Mandag formiddag presenteres en rapport hvor det legges frem et forslag om å bevare Ullevål sykehus og på sikt legge ned Rikshospitalet.

Mener Ullevål-alternativet blir billigere

Ifølge rapporten som Dagens Medisin har fått tilgang til, vil det så kalte Aker-Ullevål-alternativet gi kapasitet til å betjene 130.000 flere innbyggere enn Aker-Gaustad-alternativet. Samtidig vil investeringskostnadene bli minst 20 milliarder kroner lavere, hevder rapportforfatterne.

Dette er modellen som foreslås:

 • Aker blir lokalsykehus for tre bydeler som overtas fra Akershus universitetssykehus (Ahus).
 • Psykisk helse og rus samles på Aker.
 • Laboratoriebygg, rehabilitert med nytt tilbygg på Ullevål.
 • Nytt klinikkbygg på Ullevål.

Rapporten legger opp til at regionfunksjonene etter hvert vil samles på Ullevål og at Rikshospitalet legges ned. Dette er et av premissene i rapporten, men utdypes ikke ytterligere.

Startet med et spørsmål fra Helse Sør-Øst-direktøren

Øyvind Almaas, Eilif Holte, Dag Hovland, Rolf Kåresen, Øystein Midtbø, Steen Blach Sørensen, Tom Wike og Tor Ingolf Winsnes står oppført som forfattere av rapporten. Det oppgis i rapporten at den har blitt til gjennom et privat initiativ.

Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og en aktiv debattant i diskusjonen om ny sykehusstruktur i Oslo, er en av initiativtakerne. Ideen om en egen rapport oppsto da et spørsmål ble stilt på styremøtet til Helse Sør-Øst i januar, oppgir Kåresen.

– For min del startet dette med at Cathrine Lofthus (adm. dir. i Helse Sør-Øst. journ. anm.) spurte Christian Grimsgaard (representant for Akademikerne Helse. journ. anm.): «Hva mener du med utredning da?»

Kåresen oppgir at han kom i prat med Grimsgaard etter møtet og at arbeidet med rapporten så kom i gang.

– Grunnen til at vi har laget rapporten er at vi er skeptiske til «belysningen» av Ullevål som Helse Sør-Øst skal gjennomføre. Man må bruke ordet utredning om man virkelig mener at det skal utredes, sier Kåresen.

Christian Grimsgaard som representerer Akademikerne Helse i styret i Helse Sør-Øst oppgir at han har bidratt med å gi informasjon til forfatterne bak rapporten.

– Jeg har hjulpet med å beskrive saksgrunnlaget Helse Sør-Øst og OUS har utarbeidet, og økonomianalysene som ligger til grunn for gevinstrealiseringene til sykehuset.

– Har du vært med på utarbeidelsen av rapporten?

– Nei, det er forfatterne som står bak rapporten.

Vil ikke kutte vaktlag

Samtidig forutsettes ikke salg av tomten på Ullevål. Det forutsettes heller ikke kjøp av tomt på Aker. Forfatterne mener at dette gir «vesentlig større økonomisk og driftsmessig fleksibilitet enn Gaustad-modellen».

Modellen gir lavere gevinster fordi det blant annet ikke legges opp til å kutte i vaktlag, slik beregningene for Gaustad legger opp til.

Men det legges opp til betydelige besparelser for Klinikk for Laboratoriemedisin som resultat av et nytt felles laboratoriebygg.

Vil ha parkområder

På Ullevålstomten skisseres det tre større parkområder. Det bør ifølge rapportforfatterne vurderes å åpne Bisletbekken som i dag går i kulvert under bakken, og la denne renne gjennom parkanleggene.

Forslaget innebærer en gradvis utbygging på Ullevål over tid.

Rapportforfatterne mener at fase en ved Ullevål kan utkvitteres i desember 2027. Det er to år før Gaustad er planlagt ferdig i planen som nå foreligger.

Oslo legeforening har gitt økonomisk støtte

Det er Legeforeningens lokalforening i Oslo som har invitert inn til pressekonferanse for å presentere den nye rapporten i dag. Leder Kristin Hovland oppgir at foreningen ikke har vært med å utarbeide rapporten, men at de har bidratt økonomisk.

– Hvilken rolle har Oslo legeforening når det gjelder rapporten?

– Vi har jobbet med sykehussaken over lang tid, spesielt det siste året. Da vi fikk spørsmål for kort tid siden om å bistå økonomisk og støtte rapporten, så vi at innholdet der sammenfaller med det vi jobber for ellers. Derfor ønsket vi å støtte den, sier Hovland.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker utredning av Ullevål. Vi mener at man er forpliktet til å ha en ordentlig utredning om det er snakk om at man kan spare så mye penger, sier Hovland.

– Dette er en skisse til en utredning. Om andre kommer med andre forslag, vil vi se på det. Det som er viktig for oss er at det blir gjort en god jobb med planleggingen av sykehus både i Oslo og i omegn.

Legeforeningen: – Et eksempel

Presidenten i Legeforeningen, mener at rapporten skisserer et mulig alternativ for sykehusutbyggingen i Oslo.

– Støtter Legeforeningen forslaget som presenteres i rapporten?

– Rapporten er skrevet av et uavhengig fagmiljø som et innspill til hvordan man kan utrede dette videre. Legeforeningen mener at når en beslutning som er så vidtrekkende skal tas, så er det viktig at denne gjøres grundig. Her har et fagmiljø laget en rapport og dette er et eksempel, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

– Går Legeforeningen inn for dette konkrete forslaget?

– Vi skal ikke utrede dette. Det er Helse Sør-Øst sin oppgave.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!