Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FÅR IKKE TAK I SPSIALISTENE: Mange fastleger oppgir i undersøkelsen at de var oppgitte over at spesialistene på DPS-ene kan være svært vanskelige å få tak i for å få faglige råd. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Fastlegene misfornøyde med samhandlingen med DPS-ene

Den tidligere positive utviklingen har snudd.

Publisert: 2019-12-02 — 10.11

Folkehelseinstituttets undersøkelse om hvordan fastlegene vurderer samarbeidet med distriktspsykiatriske sentre (DPS), viser at misnøyen blant legene vokser, sammenlignet med tidligere år.

Undersøkelsen «Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2018 og utvikling over tid», ble rettet til alle fastlegene i Norge, og 54 prosent svarte.

Den positive utviklingen fra tilsvarende undersøkelser i 2006, 2008, 2011 og 2014, er avløst av en betydelig tilbakegang på flere områder.

– Svarene tyder på at det har skjedd en negativ utvikling på nasjonalt nivå når det gjelder samhandling mellom fastlegene og de distriktspsykiatriske sentrene, uttaler seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Utviklingen er også negativ når det kommer til tilgang til spesialisthelsetjenester for personer med psykiske lidelser.

–  Men det er forskjeller på lokalt nivå, sier Sjetne, ifølge FHI.

Fastlegene vurderer DPS-enes tilbud til fastlegene om samarbeidsmøter og veiledning som mindre bra.

De vurderer epikrisene fra DPS-ene som gode, og oppgir også at de ansatte der har god kompetanse.

Helse Midt-Norge får best tilbakemelding
Resultatene fra de enkelte regionale helseforetakene er sammenlignet med gjennomsnittet for alle RHF. Den viser at Helse Midt-Norge får de beste tilbakemeldingene:

Vurderingene fra fastlegene i Helse Midt-Norge RHF er bedre enn gjennomsnittet på fire av de syv indikatorene som undersøkelsen tar for seg.

Vurderinger fra fastlegene i Helse Nord RHF er lavere enn gjennomsnittet på fem av indikatorene.

Veiledning og akutte situasjoner
Undersøkelsen viser videre at det er størst forskjell mellom helseforetakene på indikatorene veiledning og akutte situasjoner, og minst forskjell på ventetid.

I en sammenligning av resultatene fra 2018 med 2014, kommer det blant annet frem at Helse Sør-Østs skår på indikatorene veiledning og henvising er signifikant lavere i denne siste undersøkelsen.

–  Mange var også oppgitte over at spesialistene på DPS-ene kan være svært vanskelige å få tak i for å få faglige råd, og at tilgangen til lokale avtalespesialister heller ikke er særlig god, uttaler Sjetne ifølge FHI.

I flere artikler har Dagens Medisin omtalt at de regionale helseforetakene ikke greier å prioritere psykisk helse slik de er pålagt. Fagfolk har slått alarm om situasjonen. Ansatte ved DPS har uttalte at de mener hovedfokus forblir på utredninger og vurderinger i stedet for behandling.

 

Rapporten fra FHI viser resultat for landet samlet.

Det er også laget egne rapporter for RHF, HF og hvert enkelt DPS.

2509 fastleger - 54 prosent - svarte på undersøkelsen, hvor de var invitert til å fortelle om erfaringene de hadde med det DPS-et som de til vanlig henviser pasientene sine til.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!