Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det beste må ikke bli det nest bestes fiende

Jeg deler kollegers forsvar for fastlegeordningen, men tar avstand fra deres nedrakking av videolegetjenester. Hovedløsningen må være en godt utbygget fastlegeordning som også tar i bruk videokonsultasjoner.

Annons:
Jan Otto Syvertsen

Innlegg: Jan Otto Syvertsen, lege i KRY, spesialist i allmennmedisin/arbeidsmedisin og pensjonert fastlege og kommuneoverlege

KRY ER IKKE bare en kvalifisert rådgivningstjeneste for pasienter, men løser også effektivt og kvalitetssikkert flere andre behov hos pasienter som henvender seg til oss. Fastlegeordningen utgjør en sentral del av helsetjenesten i Norge må styrkes slik at den fortsatt kan være det.

Noen sentrale kolleger i Norsk forening for Allmennmedisin (NFA) har valgt å rakke ned på den digitale legetjenesten KRY. Dette gjør Bente Prytz Mjølstad, Andreas Pahle og Petter Brelin i en artikkel i Dagens Medisin, og Inga Marthe Grønseth gjør det i et blogginnlegg på DM-nett.

Jeg deler deres forsvar for fastlegeordningen, men deres nedrakking av KRY tar jeg fullstendig avstand fra, og det har jeg gode grunner for å gjøre.

GOD PLATTFORM. Jeg har jobbet som allmennmedisiner siden 1970 til jeg sluttet som fastlege og leder av Varna legesenter, 75 år gammel. Deretter har jeg vært vikar for fastleger, og for vel ett år siden begynte jeg også å jobbe som lege i KRY. Jeg ble utnevnt til distriktslege i Rygge i 1982 og pensjonerte meg som kommuneoverlege der 70 år gammel. Jeg har vært spesialist allmennmedisin siden ordningen kom i 1985, og gjennom resertifiseringer hvert femte år er jeg fortsatt det. Jeg har opp gjennom årene brukt mye energi på fagutvikling og organisering innen allmennmedisin.

Jeg begynte med videokonsultasjoner i KRY fordi jeg ble nysgjerrig på i hvilken grad slike konsultasjoner kunne være nyttige, og hvorvidt de burde implementeres i fastlegepraksisene i Norge, slik Høyre har gitt uttrykk for. KRY hadde allerede erfaring og en sikker og god plattform.

VIDEOKONSULTASJONER. Det snakkes nedlatende om hvor mangelfull en videokonsultasjon er. Min erfaring er at mye kan vurderes godt gjennom videokonsultasjon, hvor man hører og ser pasienten godt. Hudsykdommer er oftest ikke noe problem å vurdere. Virusinfeksjon med utslett er heller ikke uvanlig. Ved muskel- og skjelettplager kan en til og med se pasienten bevege seg og utføre handlinger med eller uten motstand. Slik kan man få et godt inntrykk av problem i for eksempel skulder. Det er en lang liste av hva som kan vurderes.

“Min erfaring er at mye kan vurderes godt i videokonsultasjon, hvor man hører og ser pasienten godt. Man skal ikke undervurdere godt faglig skjønn. Fysisk undersøkelse samt prøver er ikke alltid nødvendig”

Man skal ikke undervurdere godt faglig skjønn. Fysisk undersøkelse samt prøver er ikke alltid nødvendig.

Les også: Digitale tjenester vil revolusjonere helsevesenet

MER ENN RÅDGIVNING. KRY er ikke kun en «kvalifisert rådgivningstjeneste», slik Brelin, Pahle og Mjølstad hevder. I tillegg til rådgivning kan legene i KRY skrive ut e-resepter og, om nødvendig, en kort sykmelding. Fraværsattester for skoleungdom kan også om nødvendig skrives.

Hvis pasienten trenger henvisning til annen spesialist, kan dette gjøres. Hvis det er nødvendig med fysisk undersøkelse eller prøver, er vår anbefaling å søke fastlegen eller legevakt. Det er enhver leges plikt å kjenne sin begrensing og sørge for at en annen kan ta seg av det en selv ikke trygt kan greie.

FAGLIGHET. Det snakkes om at KRY svekker egenomsorgen og hausser opp pasienters behov for å søke lege unødvendig. Det er jeg uenig i. Det er ikke min erfaring at pasienter kontakter oss unødvendig vurdert ut fra deres kunnskap.

Det snakkes nedlatende om faglighet i KRY. Jeg liker svært dårlig at noen forsøker å nedsnakke fagligheten min og andre samvittighetsfulle kolleger i KRY. Her er det utarbeidet gode prosedyrer for hva som kan og bør gjøres, og hva en ikke skal gjøre. For kvalitetssikring kontrolleres legenes journalføring og handlinger av medisinsk sjef, og pasientene evaluerer selv alle konsultasjoner som den aktuelle legen og den medisinske sjefen kan se. Dette er ikke standard i fastlegeordningen.

Det blir feil når fastleger og andre rakker ned på kvaliteten i KRY. Jeg har ønsket forskning på kvaliteten og effekten av videokonsultasjoner i Norge. Inntil dette foreligger, bør synserne være tilbakeholdne med kritikk.

«ENGANGSBRUK». Det snakkes nedlatende om «engangsleger». Mange av pasientene som har konsultert meg gjennom KRY, er «engangspasienter». De har ikke hatt behov for lege før. De kan ha vokst opp i Bergen og vært innskrevet hos en fastlege der som de kanskje aldri har møtt. Eller de kan ha flyttet til Trondheim nylig for å studere eller jobbe og ennå ikke fått en fastlege der. Andre kan ha vært på ferie i Hellas eller på hytta si i Norge og er langt fra fastlegen sin. Det er klart de blir fornøyd når de – via videokonsultasjon – etter få minutter kan få kontakt med en kvalifisert lege som forstår og snakker norsk.

Jeg er for at vi skal ha en godt utbygget fastlegeordning. De som ikke har en fastlege, anbefaler jeg alltid å få det raskt. De som har flyttet langt bort fra fastlegen sin, anbefaler jeg å få en der de bor nå.

FORBEDRINGSPOTENSIAL. Jeg vet også at utfordringer med å få kontakt med fastlege raskt nok, er årsaken til at mange kontakter KRY. Her har nok en del fastleger et forbedringspotensial. Dette vil forhåpentligvis bli bedre at selve ordningen styrkes, men noe kan bedres på kort sikt. Noen legekontorer har for lengst innført systemet «Time samme dag», og derfra har jeg ikke fått noen henvendelser. Før Varna legesenter innførte Time samme dag-ordningen for mange år siden, var ventetiden ofte på dager, og kanskje uker, for andre enn øyeblikkelig hjelp-pasienter. Etter at ordningen ble innført, får nærmest alle time på dagen, uten at legene stresser mer enn før. Når de nå har mer å gjøre enn tidligere, skyldes det at fastlegene er pålagt flere oppgaver.

KRY ønsker å samarbeide med fastlegene og dermed bevare kontinuiteten til det beste for pasientene. KRY-legene sender elektronisk melding etter konsultasjon til fastlegene i henhold til våre retningslinjer.

KOMPLETT TJENESTE. Det er trist at fastlegeordningen, som vi har vært så stolt av, har blitt så forsømt at rekruttering av nye leger har sviktet og at erfarne leger slutter før pensjonsalder. KRY kan ikke få skylden for noe av dette.

I en tid med mangel på fastleger vil KRY bidra til at flere får forsvarlig hjelp raskere, og at fastleger avlastes.

Det beste må ikke bli det nest bestes fiende. Hovedløsningen i Norge må være en godt utbygget fastlegeordning som også tar i bruk videokonsultasjoner.

Interessekonflikt/disclaimer: KRY er et privat selskap som tilbyr videolegetjenester der pasienter kommuniserer med lege via smarttelefon eller nettbrett.

Kommentarer

 • Dr. Per Sille 07.11.2018 15.59.31

  Jeg har få problemer med tjenester som KRY. Men jeg reagerer på en ting: "For kvalitetssikring kontrolleres legenes journalføring og handlinger av medisinsk sjef". Dette har dere vel strengt talt ikke lov til å gjøre? Jf. "snoking"'

 • Mett og god 07.11.2018 16.09.39

  Snoking er ikke tillatt. Men kontroll fra overordnet ansvarlig, er ikke snoking. Det er Kvalitets-Kontroll.

 • Mett og god 07.11.2018 15.29.03

  Digitalisering er ett verktøy, lik andre verktøy i helsesektoren. I mange sammenhenger fungerer de bra, i andre sammenhenger mindre bra. Men uavhengig av denne debatten klarte den erfarne lege Syvertsen å komme med følgende GULLKORN; "For kvalitetssikring kontrolleres legenes journalføring og handlinger av medisinsk sjef, og pasientene evaluerer selv alle konsultasjoner som den aktuelle legen og den medisinske sjefen kan se. Dette er ikke standard i fastlegeordningen." Nei dette er IKKE STANDARD, hverken i dagens fastlegeordning eller helsevesenet forøvrig. Hele systemet er basert mer på tillit enn kontroll. Og det er slik mange ønsker å ha det, jfr bla, Helsetjenesteaksjonen ved professor Wyller sine angrep på "unødvendig kontroll - byråkrati" - "forstoppede lyr". Men teknologi kan forene begge deler. Opprettholde tillit, hindre meningsløst byråkrati og samtidig etablere kontroll rutiner som hindrer unødvendige feil og slurv. For tillit, uten ekstern kontroll, er ikke tillit.

 • jokkum 07.11.2018 13.06.32

  Kry kan ikke brukes til mye. Ikke skader, ikke hudlidelser, ikke infeksjoner. Ikke legevakt. Sløser med pasientens penger og tid. Fastlegene vil ha videkonsultasjoner og kan bruke det til mer: oppfølging av utredninger, oppfølging av kronikere (visse ganger), oppfølging av sykmeldinger. Video hører til hos fastlegene. Kry trenger vi ikke.

 • Sykehuslege 07.11.2018 13.01.29

  Jeg deler mine to kolleregs syn fullt ut. Som sykehusspesialist med lang fartstid som fastlege og (digital) borger av Norge i 2018 er det trist med den holdningen NFA viser, og de snakker forhåpentligvis ikke på vegnge av alle sine medlemmer. Vi skal ikke lengre enn til Finnland for å se at denne type teknologi bidrar MYE til offentlig helsevesen. Flere av våre kolleger benytter pr i dag e-konsultasjoner i sin fastlegepraksis, KRY/EYR m.fl. private aktøtrer driver utviklingen med video i tillegg. Fremfor å gå i skyttergraven, se hvilke muligheter dette gir, og ikke bruk argumenter som inneholder sugerør. Som sykehuslege har jeg gjennom årene sett nok av grelle eksempler fra kolleger med sugerør i felleskassa, fra sin allmennpraksis.

 • DrDigg 07.11.2018 11.38.04

  Dette kommer for fullt, og vil kunne forandre allmennmedisinen like mye som internett har forandret banksektoren, f.eks. I stedet for å slå seg til ro med fastlegeordningens fortreffelighet, burde allmennlegene omfavne nye legetjenester og prøve å forme dem i tråd med gode allmennmedisinske prinsipper. Med nåværende strategi er det fare for å bli helt irrelevant.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!