Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Behov for ansvarlige aktører

Rådgivningstjenesten KRY har alt å vinne økonomisk på at helsevesenet går hodeløst ukritisk inn i den digitale tidsalderen. Helsedigitaliseringen krever ansvarlige aktører. KRY er ikke én av dem.

Annons:
Bente Prytz Mjølstad

Innlegg: Bente Prytz Mjølstad, fastlege og førsteamanuensis i allmennmedisin, ved NTNU og styremedlem i Norsk Forening for allmennmedisin (NFA)
Andreas Pahle, fastlege og styremedlem i NFA
Petter Brelin, fastlege og leder av NFA

RETORIKKEN RUNDT digitaliseringen av helsevesenet har i løpet av de siste årene blitt langt mer edruelig. Fra vidløftige visjoner om disrupsjon og revolusjon ser det nå ut til at sunn skepsis og kritisk tenking er på vei inn.

I stedet for å tro blindt på den digitale hypen, har for eksempel Helsedirektoratet nylig gitt klarsignal til en studie som skal vurdere den faktiske effekten av velferdsteknologier. For det er nå en gang sånn at vi som samfunn liker å tufte viktige avgjørelser på gjennomtenkte vurderinger.

EKSTREM REPRESENTANT? Men det er fortsatt noen svarte svaner der ute ved den digitale dammen som ikke deler disse idealene. Aktører som har alt å vinne økonomisk på at helsevesenet går hodeløst ukritisk inn i den digitale tidsalderen. En slik aktør er rådgivingstjenesten KRY.

Dette selskapet er en privat nettlegetjeneste, rigget for å kunne ta imot videokonsultasjoner fra pasienter. KRY er en ekstrem representant for det vi kan kalle et nytt digitalt helsemarked, som er drevet frem av teknologiske nyvinninger og som for tiden markedsføres tungt. Anført av bloggere og påvirkere ser PR-strategien blant annet ut til å basere seg på nedsnakking av offentlige helsetjenester som fastlege og legevakt.

Andreas Pahle

Så langt har det gått at Rådet for legeetikk nylig har uttalt seg kritisk til denne typen markedsføring som rådet mener bryter med god skikk. KRY er blant aktørene som går høyest ut på banen. De tar blant annet mål av seg å kunne løse krisen i den norske fastlegeordningen gjennom å bli en del av helsetjenesten.

ADVARSLER. Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) mener dette er udokumenterte og villedende påstander. For det første kan ikke KRY defineres som en helsetjeneste - av den enkle grunn at den ikke er rigget som en helsetjeneste. Selv om KRY dresser opp legene sine i hvitt og med stetoskop rundt halsen, hjelper det svært lite den pasienten som faktisk trenger en undersøkelse utover det å bli sett på. KRY kan i beste fall defineres som en rådgivningstjeneste.

For det andre viser vi til Sveriges erfaringer, som med stor entusiasme tok KRY inn i «vården», men som har gjort dyrekjøpte erfaringer som gjør at mange nå i stedet advarer sterkt mot tjenestene. Den diagnostiske presisjonen er så dårlig at svenske myndigheter ønsker å frata nettlegetjenestene muligheten til å forskrive antibiotika.

Det er med andre ord all grunn til å beholde det kritiske blikket.

«BEVISENE». Likevel fortsetter medisinsk sjef Thorleif Jansen i KRY en etter hvert velkjent argumentasjon i debattinnlegget Fremtidens digitale revolusjon. Han fremlegger «bevis» på helseøkonomiske gevinster, viser til «behov» for tjenesten og spiller på «det forbrukervennlige» ved å appellere til økt tilgjengelighet.

KRY støtter seg til Accenture og World Economic Forums analyse av den helseøkonomiske effekten av digitalisering. Hele 23 milliarder kroner kan spares bare vi får rullet ut de digitale plattformene.

Accentures rapport analyserer fremtidens digitaliseringspotensial relativt godt, men rapporten skjemmes av en økonomisk analyse som bygger på urealistisk synsing. Vi er bekymret for at rapporten etter hvert etablerer sannheter som gjør at beslutninger om digitalisering fattes på feil grunnlag.

“Vi er bekymret for at KRY, heller enn å dekke et behov, er med på å skape et. Erfaringene fra Sverige tyder på at selskapet ikke avlaster det ordinære helsevesenet, snarere tvert imot”

Vi er bekymret for at KRY, heller enn å dekke et behov, er med på å skape et. Erfaringene fra Sverige tyder på at KRY ikke avlaster det ordinære helsevesenet, snarere tvert om. Den velkjente mekanismen med tilbyderstyrt etterspørsel er fra før godt dokumentert.

DIGITALISERING, JA TAKK! Norske fastleger har i det stille gått i bresjen for digitalisering. Mange legekontor har lenge tilbudt e-konsultasjoner, sms-tjenester, nettsider og lignende. Vi jobber for en bærekraftig utvikling, hvor vurderinger rundt hvem som skal ha mulighet til å initiere videokonsultasjonen, står sentralt.

Ideen til KRY er tilknyttet tanken om at pasienten – i kraft av å være en kunde – skal kunne bestemme. NFA mener derimot at legene bør ta i bruk videokonsultasjoner der det er behov for en alternativ kontaktform i en trygg oppfølging.

UROVEKKENDE. NFA mener at kravet om faglig kvalitet er ufravikelig når vi skal utvikle helsetjenesten. Dagens helsetjeneste forventes å være kunnskapsbasert. Det finnes i dag lite forskningsbasert kunnskap om nettjenestene, bortsett fra studier som indikerer problemer med diagnostikk. Fra flere steder rapporteres det også om urovekkende episoder der fastlegen må rydde opp i ettertid. Den norske fastlegeordningen bygger på mye forskning som bekrefter helsegevinst av kontinuitet i lege-/pasientforholdet, det bærende prinsippet for en god primærhelsetjeneste.

NFA kan ikke støtte eller anbefale nettlegetjenester som KRY, aller minst som en ansvarlig aktør innen digitalisering av helsevesenet. Det som trengs, er økt satsing på fastlegeordningen. NFA er derimot åpen for at videokonsultasjoner med en fast lege som kjenner deg og din historikk fra før – kan bli et viktig supplement i fremtidens helsevesen, og jobber for å få slike løsninger på plass.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!