Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KREVER HANDLING: Rannei Hosar (t.h), leder i Norsk medisinstudentforening fikk støtte fra kolleger og medstudenter under markeringen mandag ettermiddag.

Krever 200 nye stillinger for nyutdannede leger

Medisinstudenter og nyutdannede leger samlet seg for å kreve flere LIS1-stillinger.

Publisert: 2018-11-05 — 17.47
Denne artikkelen er over tre år gammel.

STORTINGET (Dagens Medisin): Mandag ettermiddag samlet legene seg i protest mot den vanskelige situasjonen for nyutdannede leger.

I den siste søknadsrunden fikk kun 36 prosent en LIS1-stilling, tidligere turnusstilling.

– Blir bare verre
Rannei Hosar er leder for Norsk medisinstudentforening, og sier nok er nok:

– Vi har sagt fra i mange år, og det blir bare verre. Det er blitt tydelig for flere nå. Vårt krav er 200 LIS1-stillinger til.

Som Dagens Medisin skriver jobber Helsedirektoratet med å kartlegge behovet for flere stillinger. Bra, mener Hossar:

– Det er helt nødvendig at Norge nå dimensjonerer spesialistbehovet sitt, jeg mener det er helt tydelig at antallet kan økes. Det er bra at dette tas på alvor, og jeg forventer at det følges opp, sier hun til Dagens Medisin.

– Påvirker fastlegene også
Yngre legers forening (Ylf) og Legeforeningen sentralt stiller seg nå tydelig bak kravet fra Norsk medisinstudentforening.

På spørsmål til Ylf-leder Christer Mjåset om hvorfor kravet kommer først nå, etter at det i mange år har vært en vanskelig situasjon for ferske leger, svarer han:

– Også vi har sagt fra år for år. Men nå er strikken tøyd, og vi har samlet inn egne tall på behovet.

– Hvordan har dere gjort beregningene for å komme fram til at det er 200 nye stillinger som trengs?

– Hvis ikke antallet medisinstudenter som søker på LIS1 i tiden som kommer øker, så vil 200 nye stillinger ut fra våre beregninger være nok til å ta unna for køen som danner seg. Samtidig har vi en fastlegekrise, og vi importerer 40 prosent av spesialistene på sykehusene, sier Mjåset.

Tom Ole Øren, leder for Allmennlegeforeningen sier fastlegekrisen aktualiserer problemstillingen:

– For å starte et spesialiseringsløp som fastlege i Norge så må du ha LIS1 på forhånd, så dette henger nøye sammen, og derfor er jeg her i dag, sier Øren til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Peter Bering 13.11.2018 20.56.00

  Det er en tragedie at Norge sløvt betaler alle utgifter for nordmenn på fabrikkutdannelser i Øst-Europa. Disse legeutdannelsene er rene profittsentre helt løsrevet fra landenes egentlige legeutdannelser for egne studenter. Norge burde utelukkende finansiert nordmenn på LOKALE medisinstudier i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Nederland, UK, Irland, USA og Canada. Staten har bevisst ødelagt marked og motivasjon for norske studenter i Norge.

 • DrDigg 13.11.2018 22.02.42

  Det er vel billigere enn å utdanne dem i Norge? Min erfaring er at de ikke blir noe dårligere enn kolleger utdannet i Norge, har selv studert hjemme. Om Universitetene har profitt er vel underordnet? Den totale mengden leger er hovedproblemet, og kan ikke løses med flere stillinger på sykehusene. De som ikke får drømmejobben på norsk sykehus får enten prøve seg i allmennpraksis, søke jobb i utlandet eller prøve noe helt annet. Et sløseri at så mange av våre beste unge har brukt så mange år av livet på å studert medisin. Talentet kunne kommet mer til sin rett i andre sektorer.

 • Undrende 06.11.2018 14.41.30

  Norge har aldri hatt så mange leger noensinne. Hvor er de?

 • Lege 07.11.2018 12.00.15

  Arbeidsløse, da de ikke får mulighet til å komme inn i arbeidslivet. LiS1-stilling er eneste mulighet i dag.

 • Lege.. 07.11.2018 12.18.57

  Det stemmer ikke. Lis1 er eneste vei inn i spesialisering. Etter medisinstudiet får en nå autorisasjon, noe en tidligere ikke fikk før etter turnus.

 • LIS1 06.11.2018 10.23.21

  Holder det ikke med 1 leger per 200 nordmenn? Det er ikke noe galt med antallet leger, det er legearbeidet det må gjøres noe med. Det er ingen rettighet å få jobb etter endt utdanning. Enten må Norge slutte med medisinutdanning, eller så må Lånekassa slutte å finansiere utenlandsstudier.

 • 200LIS1 06.11.2018 14.49.04

  1) Det er ingen rettighet for leger heller å få jobb etter endt utdanning: Etter endt LIS1 må leger søke jobber på samme måte som alle andre. LIS1 er et obligatorisk løp og dermed per se en del av utdanningen. Den må politikerne evne å dimensjonere etter behovene. 2) Hdir sier at behovene i helsetjenesten skal styre antall LIS1-plasser. Men behovet har da vitterlig økt de siste 10 årene - med økt befolkning, sykdomsbyrde og behandlingstilbud, mens antall plasser er om lag uendret. Hdir's logikk må tilsi at antall stillinger altså er for lavt? 3) Norge har høy legedekning, men vi har også innrettet oss på en annen måte enn mange andre land, og har dessuten et usedvanlig desentralisert helsevesen pga. Norges geografi. Indikatoren bør være reelle behov i tjenesten, ikke alene lege/innbygger-brøk. 4) Helt enig i at legearbeidet må tilpasses, slik at det blir mer tid til direkte pasientbehandling. Like fullt vil vi trenge mange tusen flere leger i fremtiden. les f.eks "Helse-Norge 2040"

 • Lege3 07.11.2018 12.08.14

  Dette er nok ikke helt korrekt. Selvom andelen eldre øker så øker ikke sykdomsbyrden tilsvarende. Andel nyhenviste synker. Antall drg/legeårsverk går ved flere sykehus ned. Det vil heller ikke være beskjedent legeunderskudd før i 2030, dette underskuddet forutsetter at vi fortsetter å bruke legeressursene mer eller mindre som i dag og vi vil fortsatt ha høyest legedekning i verden. Det er pleiepersonell som er den kritiske faktoren.

 • LIS1 14.11.2018 10.43.02

  Du henviser til fremtidig behov, blant annet ved rapporten Helsenorge 2014. Økt fremtidig behov, tja. Mange nye sykehus, tross at slik fremskriving er lagt til grunn, øker ikke antallet senger. Dette er kanskje vel teknologioptimistisk, men likevel tankevekkende. Helsenorge 2040 som du viser til er ikke en enhetlig rapport. Den fremlegger 4 scenarier, hvorav det mest optimistiske estimerer behovet i 2014 til å være i underkant av 25 tusen leger, altså det samme vi har i dag (!). Det mest "pessimistiske" estimatet er omkring 55 tusen leger (dette scenariet tar høyde for så godt som ingen utvikling i teknologi eller effektivitet). Du peker også på et desentralisert helsevesen. Det er en haug av LIS1-ventere og LIS2-ventere på markedet, men likevel mangler distriktene kvalifiserte søkere og vikarbyråer tømmer kommunekassene i Nord-Norge blant annet. Flere LIS1 vil bare føre til et nytt rop om flere LIS2. Det trengs ikke flere leger, kun mer skånsom bruk av eksisterende leger.

 • Lege2 06.11.2018 06.32.43

  Hvorfor skal antall stilling økes? Det er for mange leger på sykehusene. Erfaringer fra andre land viser at å øke antall leger ytterligere ikke øker antall leger som velger upopulære spesialistløp eller arbeidssted. Skal en øke andel fastleger så bør det settes inn direkte tiltak, og eventuelt åpnes for løp som kun munnner ut i allmennleger fra lis 1.

 • LIS1 06.11.2018 10.21.13

  Enig

 • Samfunnsmedisiner 06.11.2018 14.38.42

  100 % enig. Det er allmennleger vi trenger. Man må tvinges til å velge løp før man starter på Lis1. Ellers skyves køen over på lis2. Og man kan ikke telle med leger fra andre land i lis- køen. Norge er et populært land for leger fra hele verden.

 • Lege 05.11.2018 18.23.26

  En mangeårig kamp ført av NMF ser omsider ut til å bære frukter, jfr tidligere melding om at dette skal ses på. Ledelsen i YLF, som i liten grad har engasjert seg i saken, skynder seg å arrangere en demo, for å stikke av med æren for gjennomslaget.

 • tidligere Nmf'er 05.11.2018 19.52.11

  Uenig. Ylf har ikke oversett problemstillingen, den har blitt tatt opp flere ganger tidligere. Men legeforeningen vet at politikere ikke makter å forholde seg til mer enn ett problem om gangen, og de siste årene har det på rekke og rad vært pressende utfordringer.

 • Lege og Nmfer 05.11.2018 22.15.13

  Fullstendig enig!!! Men forsåvidt fint at Ylf nå også prøver seg på ballen.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!